XV Dzień Papieski poświęcony rodzinie

11 października w Warszawie pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny” odbędą się obchody XV Dnia Papieskiego. – Rodzina jest w centrum uwagi Kościoła, jest w centrum uwagi świata. Przy okazji Dnia Papieskiego trzeba powiedzieć, że rodzina i małżeństwo były zawsze w centrum uwagi Jana Pawła II, zarówno w jego nauczaniu rzymskim, na pielgrzymkach, (więcej…)

UE o podziale uchodźców

We wtorek ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przegłosowali podział 120 tysięcy uchodźców. Według ustaleń najpierw rozmieszczonych ma zostać 66 tysięcy osób ze 120 tysięcy ich ogólnej liczby. Do Polski ma trafić ok. 4,5-5 tysięcy osób. Na przyjęcie liczby 120 tysięcy migrantów zgodziło się większość krajów Unii Europejskiej, w tym także Polska. Przeciwko były Czechy, Słowacja, (więcej…)

Zmiany w MdM

We wtorek weszła w życie znowelizowana ustawa wprowadzająca zmiany w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Główną zmianą jest możliwość kupna mieszkania na rynku wtórnym. Jednak ustawa wprowadza także większe dopłaty dla rodzin wielodzietnych i dofinansowanie dla powierzchni zaadoptowanych na lokale mieszkalne.

Problem otyłości Polaków

Jak informuje „Rzeczpospolita” do Sejmu trafił Narodowy Program Zdrowia do roku 2020, w którym rząd stawia sobie za główny cel uporanie się z problemem otyłości Polaków. W Polsce z otyłością zmaga się 61 proc. mężczyzn i 42 proc. kobiet. Leczenie otyłości co roku pochłania 14,5 mld zł., czyli 21 proc. budżetu na ochronę zdrowia. Polskie (więcej…)

„Nasza szkoła” dla II klas

Ministerstwo Edukacji poinformowało,  że do większości szkół podstawowych dotarły już pierwsze części rządowego podręcznika dla uczniów II kl. szkoły podstawowej „Nasza szkoła”.  Uczniowie otrzymają dwie książki: „Nasza szkoła” i „Nasza szkoła. Matematyka” podzielone na mniejsze części. Część pierwsza składa się z trzech książek: dwóch do edukacji zintegrowanej – 1A i 1B oraz jednej do matematyki.

Olsztyńska „Karta Dużej Rodziny” – wywiad

Na początku sierpnia informowaliśmy, że 31 lipca olsztyńscy radni podjęli uchwałę wprowadzającą w mieście „Kartę Dużej Rodziny”. Dzięki niej rodziny z trójką i więcej dzieci miały otrzymywać ulgi w sferze: kultury, sportu i rekreacji, nauki, edukacji oraz opieki. Niestety bardzo szybko, bo już pod koniec września, pisaliśmy o tym, że Karta Dużej Rodziny w Olsztynie (więcej…)

Ile płynów powinno pić dziecko?

Czy rodzice zastanawiają się nad tym, ile płynów powinno wypijać ich dziecko w ciągu dnia? Przeprowadzone badania wskazują na to, że nie są w stanie dokładnie określić ilości płynów przyjętych przez ich dziecko. Przyjmuje się, że dzieci 2- i 3-letnie powinny przyjmować dziennie tyle płynów, ile mieści się w około 5 kubkach. Natomiast w sytuacji (więcej…)

Łodo: Szkoła bez przemocy

Z początkiem września do szkół w całej Polsce ruszą kolejni uczniowie. Dzieci i młodzież podejmą edukację w kolejnym roku szkolnym, a ich rodzice, opiekunowie oraz policja po raz kolejny staną przed zadaniem zapewnienia im bezpieczeństwa. Jest to rzecz bardzo trudna i wymagająca ciągłego działania na rzecz uświadomienia samym uczniom konieczności dbania o bezpieczeństwo własne i (więcej…)

liftarn_Cradle/openclipart.org Jakie świadczenia mogą otrzymać rodzice po urodzeniu dziecka

Becikowe czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Obecnie przysługuję ona matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu – jeśli wystąpił on w z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Do końca  2012 roku przyznanie „becikowego” nie jest uzależnione (więcej…)

Czy becikowe to recepta na Baby Boom?

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że w Polsce stojącej nad demograficzną przepaścią potrzebna jest konsekwentna i skuteczna polityka rodzinna. Obecnie przyjmuje się, że zastępowalność pokoleń zapewnia współczynnik dzietności w wysokości 2.15,  natomiast w Polsce wynosi on zaledwie 1.3, co plasuje nas na 209 miejscu wśród 222 krajów świata. Utrzymywanie się tak niskiego poziomu grozi starzeniem (więcej…)

Matka w sieci

Opinie

Wychowawcza i opiekuńcza rola rodziny słabnie

antoni szymanskiO alarmującym stanie rodziny w Polsce świadczą nie tylko dane demograficzne (liczba dzieci w latach 1989-2013  zmalała o ponad 4 miliony), wzrastająca liczba rozwodów (ok.65 tys. rocznie), ubóstwo znacznego odsetka rodzin (2,8 mil. osób żyje poniżej minimum egzystencji), ale także problemy z realizacją jej funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Tego ostatniego dowodzi rosnąca liczba spraw, w których sądy rodzinne co roku ograniczają albo pozbawiają rodziców władzy rodzicielskiej nad ich małoletnimi dziećmi. Ma to miejsce wtedy, gdy dobro dziecka jest zagrożone np. poprzez niewłaściwie wykonywaną opiekę nad dzieckiem, pozostawianie niesamodzielnego dziecka bez opieki, zaniedbywanie jego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, psychicznego, nadużywanie alkoholu, przemoc domową, nakładanie na dziecko obowiązków (więcej…)

Raporty

Poradnik prawa rodzinnego i opiekuńczego

poradnik okladkaRozwój poradnictwa prawnego w Polsce odbywa się z reguły w oparciu o aktywność niektórych organizacji pozarządowych, instytucji państwowych czy samorządów. Istnieją wprawdzie przepisy nakładające na pewne podmioty publiczne, jak sądy, gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, obowiązek udzielenia pomocy prawnej osobom, które mają problemy życiowe i nie potrafią sobie poradzić w danej sytuacji, ale nie zaspokajają one w pełni zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc (…) – pisze Grzegorz Kądzielawski, Prezes Fundacji Energia dla Europy.
Fundacja EdE wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym  uruchomiła przy wsparciu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, projekt poradnictwa w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego w formie on-line. Najczęstsze pytania (więcej…)

Nadchodzące Wydarzenia

IV Konferencja Naukowa „NIEPŁODNOŚĆ – plagą zdrowotną XXI wieku”

nieplodnosc16_head4W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziały w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „NIEPŁODNOŚĆ – plagą zdrowotną XXI wieku”, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji już dziś: http://2016.nieplodnosc.org.pl/ (więcej…)