Świat

Dzieci ofiarami przemocy

7 września 2014 | Autor

ate-507045-mAutorzy najnowszego raportu UNICEF alarmują, że tylko w 2012 r. zamordowanych zostało blisko 100 tys. dzieci i nastolatków. 120 mln dziewcząt zostało wykorzystanych seksualnie, zanim skończyły 20 lat. Większość dzieci boi się przyznać, że padły ofiarą przemoc. „Przemoc wobec dzieci jest powszechna – przekracza granice wieku, geografii, religii, pochodzenia etnicznego czy wysokości dochodów” –  podkreślają autorzy.

czytaj więcej

 Dzieci bez prawa do opieki zdrowotnej

5 września 2014 | Autor

kids-247024-mUNICEF alarmuje, że około 230 mln dzieci na całym świecie nie ma nawet świadectwa urodzenia, a co za tym idzie nie korzysta formalnie z żadnych praw, w tym ze świadczeń zdrowotnych. 60 proc. dzieci pozbawionych tego dokumentu żyje w Azji i na wyspach Pacyfiku. – Dziecko, które nie ma świadectwa urodzenia to najbardziej bezbronna istota, ponieważ nie może formalnie korzystać z elementarnych uprawnień, jak m.in. prawo do opieki zdrowotnej czy nauki – podkreślił przedstawiciel regionalny UNICEF.

czytaj więcejDyplom nie gwarantuje pracy

4 września 2014 | Autor

298822_graduationStudenci stanowią 94,6 proc. spośród osób w wieku 18 – 24 lata. Na studia młodzi Polacy decydują się najchętniej w Europie. Na świecie wyprzedzają nas jedynie Australijczycy. Mimo tego, coraz częściej słyszymy, że studia nie gwarantują pracy, a młodzi wybierając kierunek nie trafiają w potrzeby rynku. – Nie jest tak, że rynek pracy nie chce młodych wykształconych ludzi. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to Polska wygląda nawet trochę lepiej niż średnia unijna, a znacznie lepiej niż takie kraje jak Grecja, Hiszpania czy Włochy – mówi profesor Maria Drozdowicz-Bieć ze Szkoły Głównej Handlowej.

czytaj więcejDemografia w Hiszpanii

29 sierpnia 2014 | Autor

kids-247024-mKrajowy Instytut Statystyki w Hiszpanii poinformował, że przyrost naturalny w kraju spadł piąty rok z rzędu, o ponad 18 proc. Ostatni niewielki wzrost liczby urodzin zaobserwowano w 2008 r. – ponad pół miliona (519 779). Główne przyczyny spadku przyrostu naturalnego to m.in. wysoki koszt utrzymania dziecka, brak pomocy państwa i zamrożone od 14 lat świadczenia rodzinne. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje późne macierzyństwo, trudności w pogodzeniu pracy z wychowaniem dzieci, wysoka liczba aborcji oraz spadek liczby kobiet w społeczeństwie spowodowany m.in. emigracją.

czytaj więcej

 

 Późniejsze wstawanie

26 sierpnia 2014 | Autor

766657_resting_peacefullyAmerykańska Akademia Pediatryczna wnioskuje o późniejsze otwieranie szkół, aby dzieci do nich uczęszczające mogły się wyspać. Zdaniem naukowców szkoły w USA, do których uczęszczają dzieci w wieku od 10 do 18 lat, powinny być otwierane o godzinie 8.30 albo później. Obecnie tylko 15 proc. szkół rozpoczyna zajęcia po godzinie 8.30. Przesunięcie godziny otwierania szkół ma przeciwdziałać zaburzeniom zegara biologicznego, które zakłócają proces dojrzewania u dzieci.

czytaj więcejPolskie uczelnie w światowym rankingu

23 lipca 2014 | Autor

1109366_graduateW rankingu CWUR – The Center for World University Rankings – na 1000 uczelni z całego świata z Polski pochodziło dziewięć. Jako pierwszy na 419 miejscu został wymieniony Uniwersytet Warszawski, drugi – na 479 miejscu Uniwersytet Jagielloński. W zestawieniu brano pod uwagę jakość kształcenia studentów w oparciu o sukcesy absolwentów oraz to, jak radzą sobie na rynku pracy. Ponadto analizowano prestiż kadry naukowej, publikacje w czołowych czasopismach naukowych czy cytowalność.

czytaj więcejWystąpienie do Premiera RP w sprawie prac Otwartej Grupy Roboczej ONZ

18 lipca 2014 | Autor

something-to-write-on-1397003-mPoniżej publikujemy wysępienie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do  Premiera RP w sprawie prac Otwartej Grupy Roboczej ONZ, które zostało przesłane na naszą skrzynkę redakcyjną.

W imieniu 87 organizacji prorodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, pragniemy zwrócić się do Pana Premiera w sprawie stanowiska naszych przedstawicieli w pracach Otwartej Grupy Roboczej ONZ.
Aktualnie w Organizacji Narodów Zjednoczonych Otwarta Grupa Robocza finalizuje prace dotyczące włączenia terminu zdrowia i praw seksualnych do katalogu celów w ramach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG).

Występienie do Premiera RP w sprawie prac Otwartej Grupy Roboczej ONZWalka o dzietność w Japonii

9 lipca 2014 | Autor

fan-dancer-1443581-mRząd Japonii zamierza walczyć z wyludnianiem się kraju. W tym celu będzie zwracał singlom koszty poszukiwania małżonków i zapłaci za szkolenie dla swatek. – To sprawa bezpieczeństwa narodowego – mówi przewodnicząca zespołu, była minister obrony Yuriko Koike. Japonia nie tylko się wyludnia, ale także starzeje. Obecnie 22 proc. Japończyków ma powyżej 65 lat. Problemy Kraju Kwitnącej Wiśni zaczęły się w 2004 r., gdy umarło więcej osób, niż się narodziło.

czytaj więcej

 Narażeni na otyłość

9 lipca 2014 | Autor

overweight-and-diet-1349596-mWedług serwisu „EurekAlert”, na który powołuje się portal dzieci.pl, dzieci mające otyłe rodzeństwo są bardziej narażone na otyłość niż te, które mają otyłego rodzica. Taki wnioski przedstawili badacze z z Massachusetts General Hospital w oparciu o badania pn. „Rodzinne zwyczaje wpływające na zdrowie”. W badaniu wzięto pod uwagę m.in. status społeczno-ekonomiczny, dane demograficzne, stan zdrowia, aktywność fizyczną rodziców i dzieci oraz nawyki żywieniowe.

czytaj więcejPowikłania po szczepieniu

2 lipca 2014 | Autor

syringes-and-vial-1028452-mAutorzy raportu opublikowanego przez „Pediatrics” podkreślają, że poważne powikłania po szczepieniach dzieci się zdarzają. Jednak są one bardzo rzadkie i nie mają nic wspólnego z autyzmem, alergiami i białaczkami. Raport jest efektem niepokoju wśród rodziców w USA i Europie co do tego, czy powinni szczepić swoje dzieci. To nie pierwszy tego rodzaju raport. Do podobnych wniosków doszli  specjaliści Institute of Medicine.

czytaj więcej