Eksperci

Krasnowska: wokół IV Kongresu Kobiet

19 września 2012 | Autor

IV Kongres Kobiet rozpoczął się występem zespołu Jarzębina, odśpiewano również Hymn Narodowy, a na koniec zaplanowano koncert polskiej wokalistki – Kayah. Otwarcie spotkania uświetniła Pierwsza Dama, Pani Anna Komorowska oraz kilka innych znanych twarzy. (więcej…)Kluza: Wycena wychowania dzieci przez system emerytalny

24 czerwca 2012 | Autor
Począwszy od 1989r. Polska osiągnęła dzietność w każdym kolejnym roku poniżej prostej zastępowalności pokoleń. Wskaźnik dzietności powyżej 2,1 został po raz ostatni osiągnięty w 1988r. Następnie mamy do czynienia z pogłębiającą się depresją urodzeniową. W XXI w. Polska wkroczyła z ujemnym przyrostem naturalnym i dalszym spadkiem dzietności. Utrzymujące się od kilkunastu lat poziomy dzietności 1,2-1,4 nie gwarantują prostej zastępowalności pokoleń.
Przy dzietności zbliżonej do 1,4 pokolenie dzieci jest o jedną trzecią mniej liczne od pokolenia swoich rodziców. W latach 2012-2035 (więcej…)


Współpraca, czyli praca wspólna

10 maja 2012 | Autor

Dlaczego współpraca rodziców uczniów i szkół jest na ogół mało efektywna? Dlaczego relacje rodzic – nauczyciel nacechowane są dystansem i wzajemną nieufnością? I wreszcie – dlaczego rodzice nie lubią przychodzić na wywiadówki, a nauczyciele nie lubią ich przeprowadzać?

Współpraca placówek oświatowych i domu rodzinnego ucznia to temat od dawna omawiany i analizowany z pozycji każdego uczestnika tej relacji. (więcej…)