Opinie

Zmarginalizowany ojciec

16 grudnia 2013 | Autor

Antoni Szymanski-1Z przeprowadzonego przez  TNS Polska  dla Gazety Wyborczej sondażu wynika, że mamy mało bliskich związków.  Na osobę ojca jako bliską wskazało w nim tylko 16 proc. badanych, zaś jako partnera ważnych rozmów jeszcze mniej. To rezultat wstrząsający, ale nie zaskakuje, wiele bowiem zrobiono by zmarginalizować ojca.
Wynik, niezależnie jak przybliżony (to tylko sondaż, którego wyniki w niektórych kwestiach są odmienne od wniosków z innych badań), ukazuje dający się wyczuć trend.
Z jednej strony w badaniach społecznych szczęśliwa rodzina jest najbardziej pożądaną wartością, z drugiej mamy procesy społeczne,  które prowadzą do jej dekonstrukcji.
To, że wielu ojców nie jest partnerem ważnych rozmów z najbliższymi, nie świadczy o nich dobrze. O ich priorytetach, czasie poświęconym często w nadmiarze na pracę i zarabianie, czasie wolnym (więcej…)Gratuluję Chorwatom!

16 grudnia 2013 | Autor

Antoni Szymanski-1Referendum w Chorwacji spowoduje zdefiniowanie w Konstytucji tego kraju małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety. Referendum było konieczne po wniosku złożonym przez Stowarzyszenie „W imię rodziny”, który poparło ponad 740 tys. osób. Jest to ogromna liczba zważywszy, że Chorwacja liczy 4,2 mln. mieszkańców.
Pytanie referendalne brzmiało: „Czy jesteś za wprowadzeniem do Konstytucji definicji małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety?”. Przytłaczająca większość, bo 66% biorących udział w referendum opowiedziała się za takim właśnie rozwiązaniem. W referendum wzięła udział ponad 1/3 obywateli Chorwacji (37,86 proc.).
Kościół katolicki w Chorwacji wsparł inicjatywę obywatelską.  Rząd natomiast był jej przeciwny i twierdził, że jest ona dyskryminująca dla mniejszości. (więcej…)Jedna z pierwszych decyzji Ojca św. Franciszka dotyczyła św. Józefa

2 listopada 2013 | Autor

Antoni Szymanski-11 maja 2013 r., w liturgiczne wspomnienie św. Józefa rzemieślnika, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka wydała dekret, aby imię Świętego Józefa, zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny. Była to jedna z pierwszych decyzji Ojca Świętego Franciszka. Informacja tej nie dostrzegłem w mediach, ani w Kościele, choć jest istotna.

Ma ona ogromne znaczenie w kontekście wyjątkowej roli Św. Józefa z Nazaretu, który był głową rodziny, w jakiej wychował się Jezus Chrystus. Rolę tą wypełnił doskonale troszcząc się o Matkę Bożą i poświęcając się z radością wychowaniu Jezusa Chrystusa.

Decyzja ta jest znacząca w obecnym czasie kryzysu i marginalizacji ojcostwa, przejawiającego się m.in. w (więcej…)„Bieda jest to sytuacja i kultura” – Ryszard Kapuściński

6 lutego 2013 | Autor

karolinakW Polsce żyje ponad dwa miliony ludzi biednych, a z roku na rok liczba ta nie maleje. Według Eurostatu blisko 27 procent (10 milionów) naszych rodaków jest zagrożonych biedą i wykluczeniem, 17 procent egzystuje na granicy ubóstwa.  Najgorzej wiedzie się mieszkańcom województw ściany wschodniej – okrzykniętych Polską B. Polska od lat nie radzi sobie z biedą i wykluczeniem, natomiast na tle Unii Europejskiej statystyki wypadają jeszcze gorzej – plasujemy się tuż przed biednymi krajami „nowej” UE i tymi pogrążonymi w głębokim kryzysie ekonomicznym. Gorzej żyje się tylko w Bułgarii, Rumunii czy upadającej Grecji.

Dla przeciętnego Kowalskiego bieda to stan portfela, poziom ekonomiczny jednostki, jej finansowe zasoby i poziom konsumpcji. Potocznie biedę definiujemy jako trudną sytuację materialną – biedni nie płacą rachunków, biedni żyją (więcej…)„Kohabitacja. Przeszkoda czy przygotowanie do małżeństwa?” cz.7

20 stycznia 2013 | Autor

VII. Kohabitacja a Chrześcijański Ideał Małżeństwa – Nowe Wyzwania

Jak wspomniano wcześniej, jednym z głównych czynników spowodowanych procesem indywidualizacji, jest szeroko pojęte dążenie do autonomii i personalne wyrażanie prawa do indywidualności. Ten proces znajduje ujście również w powstawaniu nowych form życia rodzinnego jako wyraz indywidualnych preferencji życiowych. Małżeństwo sakramentalne, małżeństwo cywilne, legalnie ustanowiona kohabitacja dla osób homo- i heteroseksualnych bądź świadome bycie samotnym są uważane przez wielu za równoważne opcje do wyboru. Istnienie różnych form życia rodzinnego w jakiś sposób implikuje “istotnie aksjologiczne zrównanie tych form, z którymi w parze idzie tolerancja dla każdej (więcej…)„Kohabitacja. Przeszkoda czy przygotowanie do małżeństwa?” cz.6

19 stycznia 2013 | Autor

VI. Małżeństwo – Ciągle Atrakcyjne!!!

Chociaż żyjemy w czasach masowej ilości rozwodów, jak i alternatywnych form bycia razem, statystyki wydają się wskazywać na niezmienną popularność prawdziwej, trwałej, wyłącznej oraz intymnej relacji małżeńskiej. Jak wyjaśniono powyżej, niektórzy kohabitują bez bezpośrednich widoków na małżeństwo tylko dlatego, że czują się wzajemnie atrakcyjni i chcą się lepiej poznać. Cała reszta musi zostać doświadczona i zrozumiana z czasem.

Ten szczególny model relacji w nowym sentymentalnym porządku radykalnie różni się od klasycznego, tradycyjnie pojmowanego modelu małżeństwa i rodziny, modelu, który był instytucją i został mocno zakorzeniony w określonych relacjach społecznych oraz w stylu życia. Niektórzy interpretują ten rozwój (więcej…)„Kohabitacja. Przeszkoda czy przygotowanie do małżeństwa?” cz.5

18 stycznia 2013 | Autor

V. Nowe Znaczenie Miłości

Obecny styl życia charakterystyczny dla młodego pokolenia, w którym decyzja o małżeństwie jest przełożona na czas nieokreślony i w konsekwencji zostaje zastąpiona kohabitacją, budzi pytanie o znaczenie, jakie młodzi ludzie nadają dziś miłości oraz czy i w jaki sposób różni się ono od tych wyznawanych przez poprzednie pokolenia. Według Anthony’ego Giddensa idea “romantycznej miłości, która trwa wiecznie” (“romantic idea of love that lasts forever”) ustępuje miejsca idei „czystej miłości, która jest ważna tak długo, jak  ona trwa” (“pure love as long as it lasts”).

Badania belgijskiej socjolożki Theresy Jacobs potwierdzają tę ewolucję (w rozumieniu miłości) do jakiegoś (więcej…)„Kohabitacja. Przeszkoda czy przygotowanie do małżeństwa?” cz.4

17 stycznia 2013 | Autor

IV. Kohabitacja Przedmałżeńska i Kohabitacja Antymałżeńska– o Znaczeniu Zaangażowania

Wielu socjologów sugeruje, że te osoby, które decydują się na kohabitację zamiast na bezpośrednie wejście w małżeństwo, są mniej skłonne do długoterminowego zaangażowania w związek od tych, które nie decydują się na kohabitację. Innymi słowy, doświadczenie kohabitacji może mieć negatywny wpływ na angażowanie się w stały związek. W opinii Risch’a ta obserwacja może odnosić się do wielu kohabitujących par, niemniej jednak nie stanowi to generalnej zasady dla wszystkich par tego typu. Po pierwsze, dlatego że trudno jest zdefiniować zaangażowanie per se i zmierzyć je konkretnymi metodami naukowymi. Po drugie, wraz ze wzrostem i pogłębieniem zaangażowania, wzrasta i (więcej…)„Kohabitacja. Przeszkoda czy przygotowanie do małżeństwa?” cz.3

16 stycznia 2013 | Autor

III. Punkt Zwrotny – Narodziny Pierwszego Dziecka

Należałoby zwrócić uwagę, że dla większości kohabitantów małżeństwo ostatecznie pozostaje najlepszą formą bycia razem. Jak pokazują statystyki, kohabitacja jest zjawiskiem charakterystycznym dla okresu tzw. „wczesnej dorosłości”. Okazuje się, że większość kohabitantów około trzydziestego roku życia podejmuje decyzję o wejściu w małżeństwo, a więc i o rezygnacji z kohabitacji. Również i pierwsze dziecko pojawia się około trzydziestego roku życia, poprzedzając bądź bezpośrednio następując po zawarciu małżeństwa. Badania Philipova demonstrują ważność przejścia z etapu kohabitacji przedmałżeńskiej w małżeństwo oraz silne pragnienie posiadania dzieci około trzydziestego roku (więcej…)„Kohabitacja. Przeszkoda czy Przygotowanie do Małżeństwa?” cz.2

15 stycznia 2013 | Autor

II. Przedmałżeńska Kohabitacja w Bliższej Perspektywie

Kiedy mówimy o pomniejszaniu rangi instytucji małżeństwa we współczesnym świecie, porównujemy sytuację dzisiejszą z tą po Drugiej Wojnie Światowej. Skupianie się na interpretacji rozwoju instytucji małżeństwa, jak i kohabitacji tylko na tym okresie historycznym mogłoby doprowadzić do mylnych wniosków. Z perspektywy historycznej, rozwój instytucji małżeńskiej, w latach 1945-1970 należy sklasyfikować do nietypowych. Co istotne, w tym okresie zaobserwowano najwyższy wskaźnik prawnie zawartych małżeństw. Niektórzy naukowcy uważają, że współczesną różnorodność form małżeńskich można rozumieć jako powrót (więcej…)