Opinie

„Kohabitacja. Przeszkoda czy Przygotowanie do Małżeństwa?” cz.1

14 stycznia 2013 | Autor

Ostatnimi czasy obserwujemy wiele dyskusji na temat kryzysu małżeństwa. Kryzys ten bardzo często argumentowany jest rosnąca liczby rozwodów. Media coraz częściej używają określenia “partner” zamiast “małżonek”, zmierzając do traktowania kohabitacji jako formy związku równoprawnej z małżeństwem. Kohabitacja przedmałżeńska stała się zjawiskiem powszechnie akceptowanym i praktykowanym w krajach zachodnich. Ponad połowa małżeństw w Stanach Zjednoczonych poprzedzona jest  etapem kohabitacji, natomiast w Europie Zachodniej od 40% do 80% par kohabitowało przed zawarciem małżeństwa. Badacze tego zjawiska wskazują na silne asocjacje pomiędzy etapem kohabitacji a mniej stabilnym i szczęśliwym małżeństwem, jak (więcej…)Rabbe: Rodziny bez lobbystów

15 listopada 2012 | Autor

Polityka rodzinna w Niemczech ma dobre tradycje i istnieją tam wspierane przez państwo organizacje zajmujące się problemami rodziny. Jednakże rodziny z dziećmi nie są reprezentowane w społeczeństwie i kręgach politycznych przez żadne duże lobby. Dzieci są po prostu obywatelami bez prawa głosu, a rodziny z dziećmi będącymi na ich utrzymaniu – kurczącą się mniejszością, która nie może przeforsować swojego stanowiska wbrew roszczeniom zachowania stanu posiadania przez osoby bezdzietne i osoby z niewielką liczbą dzieci.

Całkiem inną kwestię stanowi pytanie czy dzisiejsze młode pokolenie rzeczywiście przejmie w pełnym zakresie nakładany nań ciężar utrzymania licznej grupy osób w starszym wieku, obok ponoszenia (więcej…)Krasnowska: wokół IV Kongresu Kobiet

19 września 2012 | Autor

IV Kongres Kobiet rozpoczął się występem zespołu Jarzębina, odśpiewano również Hymn Narodowy, a na koniec zaplanowano koncert polskiej wokalistki – Kayah. Otwarcie spotkania uświetniła Pierwsza Dama, Pani Anna Komorowska oraz kilka innych znanych twarzy. (więcej…)Kluza: Podatek płacony dziećmi

17 września 2012 | Autor

Od kilkunastu lat Polska przeżywa niespotykanej siły regres demograficzny. Zdecydowanie większość interpretacji i poszukiwań przyczyn tego zjawiska leży po stronie przemian społeczno-ekonomicznych zapoczątkowanych w 1989 r.
Skutkom tych przemian w demografii nadaje się dziejową moc sprawczą, na którą nie mamy prawie wpływu. Na pierwszym planie eksponowane są zmiany we wzorcach rodziny i zachowań społecznych. Choć nie neguję znaczenia tych procesów, to nie podzielam opinii, że są one odpowiedzialne za wszystko. Polską bombę demograficzną zbudowaliśmy sobie sami. Jest to w dużej mierze konsekwencja systemu podatkowego, który dyskryminuje rodziny świadomie decydujące się na dzieci i ich wychowanie. Polski system podatkowy dzieci traktuje jak luksusową konsumpcję, na którą stać niewielu.

(więcej…)Kluza: Wycena wychowania dzieci przez system emerytalny

24 czerwca 2012 | Autor
Począwszy od 1989r. Polska osiągnęła dzietność w każdym kolejnym roku poniżej prostej zastępowalności pokoleń. Wskaźnik dzietności powyżej 2,1 został po raz ostatni osiągnięty w 1988r. Następnie mamy do czynienia z pogłębiającą się depresją urodzeniową. W XXI w. Polska wkroczyła z ujemnym przyrostem naturalnym i dalszym spadkiem dzietności. Utrzymujące się od kilkunastu lat poziomy dzietności 1,2-1,4 nie gwarantują prostej zastępowalności pokoleń.
Przy dzietności zbliżonej do 1,4 pokolenie dzieci jest o jedną trzecią mniej liczne od pokolenia swoich rodziców. W latach 2012-2035 (więcej…)


Współpraca, czyli praca wspólna

10 maja 2012 | Autor

Dlaczego współpraca rodziców uczniów i szkół jest na ogół mało efektywna? Dlaczego relacje rodzic – nauczyciel nacechowane są dystansem i wzajemną nieufnością? I wreszcie – dlaczego rodzice nie lubią przychodzić na wywiadówki, a nauczyciele nie lubią ich przeprowadzać?

Współpraca placówek oświatowych i domu rodzinnego ucznia to temat od dawna omawiany i analizowany z pozycji każdego uczestnika tej relacji. (więcej…)Jak walczyć z otyłością nastolatków?

24 kwietnia 2012 | Autor

Polscy nastolatkowie mają bardzo łatwy dostęp do niezdrowej żywności – taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez naukowców z warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jak zauważyli badacze, w porównaniu do innych krajów europejskich, w Polsce coraz szybciej przybywa również dzieci z nadwagą i otyłością.

Jak zauważyli badacze, w Polsce znacznie łatwiej niż w innych krajach Europy jest dostać „śmieciowe jedzenie”. Efekt to wzrost odsetka otyłych dzieci z 1 do 4 proc. w ciągu ostatnich 20 lat. (więcej…)Dyrektor szkoły jak menedżer

16 kwietnia 2012 | Autor

Obecnie nie ma ograniczeń czasowych dotyczących sprawowania funkcji dyrektora szkoły przez jedną osobę. Niejednokrotnie prowadzi to do sytuacji, w której placówka przez lata kierowana jest przez tą samą osobę. Natomiast rodzi się pytanie czy stawianie dodatkowych wymogów i barier wpłynie korzystnie na jej funkcjonowanie.

Czy określenie liczby kadencji będzie miało wpływ na szkołę, na jej rozwój? Czy zmiany dyrektora co określony czas wpłyną pozytywnie na szkołę i jej społeczność? A jak to wygląda w waszych miejscowościach?

Zapraszamy do publikowania swoich opinii w komentarzach lub wysyłania ich na adres redakcja@obserwatoriumrodzinne.plOgólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

11 kwietnia 2012 | Autor
11 kwietnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część społeczeństwa zdolnego do pracy i deklarującego chęć jej podjęcia, tej pracy nie znajduje. W Polsce liczba osób bezrobotnych pod koniec marca wyniosła 2 miliony 143 tysiące 200 osób.

Dzisiaj osoby bezrobotne chcąc uzyskać informacje na temat pracy, mogą korzystać z Zielonej Lini wybierając numer 19 524 lub wysyłając maila na adres kontakt@zielonalinia.gov.pl. Do ich dyspozycji są także liczne programy tworzone przez urzędy pracy w celu eliminacji bezrobocia i pomagające znaleźć zatrudnienie. (więcej…)„Późne zakładanie rodzin to kwestia rozsądku”

30 marca 2012 | Autor

Kilka dni temu na naszym portalu zadaliśmy Państwu pytanie o przyczyny dla których młodzi Polacy nie spieszą się z zakładaniem rodzin. Wśród wielu odpowiedzi publikujemy dwie. Jak zwracają uwagę nasi czytelnicy, główny powód to strach przed brakiem stabilnej sytuacji finansowej. – Problemem jest też strach przed odpowiedzialnością związaną z posiadaniem rodziny – pisze z kolei Anna. Zapraszamy do lektury i przesyłania własnych opinii na adres redakcja@obserwatorium.pl. (więcej…)