Europa

Chrzest dzieci

24 sierpnia 2013 | Autor

babyDane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wskazują na to, że Polacy coraz rzadziej i coraz później chrzczą swoje dzieci – informuje „Dziennik Polski”. Duchowni podkreślają, że jest to wynik także sytuacji życiowej rodzin, które rozdzielają się (więcej…)Niska dzietność–problem ogólnoświatowy

16 kwietnia 2013 | Autor

W_Śmigielski-1Obserwowana dla większości krajów europejskich dzietność na poziomie znacząco niższym od gwarantującego zastępowalność (2,1 – przyp. autora) będąca przez to czołowym wyzwaniem dla polityki ludnościowej państw europejskich zachęca, aby zmiany w poziomie dzietności przeanalizować także z pozaeuropejskiej perspektywy. Pozwoli to na to trudne a zarazem ważkie zagadnienie niskiej dzietności krajów europejskich spojrzeć z pewnym dystansem i w efekcie odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu zmieniające się wzorce dzietności w krajach Europy wpisują się w schemat przemian ogólnoświatowych.

Prowadząc ilościową analizę przemian życia rodzinnego w pozaeuropejskiej części Świata postanowiono ograniczyć się do przykładów następujących państw reprezentujących różne kontynenty. I tak, z Ameryki Północnej wybrano: USA, Kanadę i Meksyk, z Ameryki Południowej: Argentynę i Brazylię, z (więcej…)Matki I kwartału 2013 r.

15 stycznia 2013 | Autor

Projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy wzbudza kontrowersje. Głównie z powodu wydłużenia urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego) do roku. Dlaczego? (więcej…)Śmigielski: Polki chcą rodzić dzieci

26 lipca 2012 | Autor

Na naszym portalu pojawiła się nowa analiza współpracującego z nami eksperta Witolda Śmigielskiego z Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, dotycząca Polski na tle Europy w temacie dzietności. Zdaniem Śmigielskiego „obniżanie się poziomu dzietności ma charakter globalny”. Wpływ na taki stan rzeczy mają różne czynniki, np. rosnący poziom wykształcenia kobiet, podwyższanie się wieku wstępowania w związek małżeński czy upowszechnienie się środków antykoncepcyjnych. Ponadto autor podkreśla, że nie prawdą jest, iż Polki nie chcą mieć dzieci, ale raczej rzadko decydują się na posiadanie tzw. rodziny wielodzietnej. Co może być rozwiązaniem dla niskiego poziomu dzietności w Polsce? Zapraszamy do lektury analizy.Śmigielski: Polska na tle Europy – analiza poziomu dzietności

26 lipca 2012 | Autor

Polska nie jest samotną wyspą. Dlatego wszelkie przemiany w zakresie dzietności należy rozpatrywać z szerszej perspektywy. Stąd też przedstawienie poziomu dzietności w Polsce na tle innych krajów europejskich wydaje się być właściwym wstępem do dalszych analiz. Zróżnicowanie poziomu dzietności w Europie zamieszczono na Mapie 1.

Jak wskazuje analiza Mapy 1, tylko dla dwóch krajów w Europie w roku 2010 poziom dzietności był nie niższy od poziomu gwarantującego prostą zastępowalność pokoleń (2,1 – przyp. autora), tj. dla Kosowa – 2,3 oraz Islandii – 2,2. Nieznacznie poniżej tego poziomu (więcej…)O polityce rodzinnej na świecie

17 marca 2012 | Autor

05.2008  – “Report on the Evolution of the Family in Europe 2008”  – Institute of Family Policies (IFP):
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx3ZWJlbGZhY3xneDo0MDU1OTUwZTZlYTgyMzUy

05.2008 – “La transition en cours dans la garde et l’éducation de l’enfant. Tableau de classement des services de garde et d’éducation des jeunes enfants dans les pays économiquement avancés” – UNICEF:
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc8_fre.pdf

2009 – „National reports on the demographic development in 2007”. Opis sytuacji demograficznej w poszczególnych krajach (brak Polski)  –  Eurostat:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx3ZWJlbGZhY3xneDo0Mzg4Yzc1Nzg2NTJjMDZl

01.07.2009 – “Doing Better for Children” – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD):
http://www.oecd.org/document/12/0,3746,en_2649_34819_43545036_1_1_1_1,00.html

27.04.2011 – “Doing Better for Families” – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD):
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_2649_34819_47654961_1_1_1_1,00.html

(więcej…)