Publikacje

Szymański: Pojedyncze rozwiązania nie zastąpią programu polityki rodzinnej

4 grudnia 2012 | Autor

Przedstawione w ostatnim czasie propozycje rządu dotyczące wsparcia rodzin poprzez wydłużenie urlopów rodzicielskich oraz rozwój sieci żłóbków i przedszkoli, są krokiem w dobrym kierunku. Krokiem jednak niepełnym i nieadekwatnym do kryzysu rodziny, z jakim mamy obecnie do czynienia. Jego wyrazem jest nie tylko depresja demograficzna (w 2012 roku Polska przesunęła się na 13 od końca miejsce wśród krajów świata w przyroście naturalnym), ale też masowe rozpady związków małżeńskich, osłabiona funkcja wychowawcza rodziny, duża liczba dzieci umieszczanych w środowiskach zastępczych poza rodziną naturalną, marginalizacja pozycji ojca w rodzinie i wychowaniu itd. (więcej…)Niemiecki model polityki rodzinnej

16 listopada 2012 | Autor

Ważnym celem polityki na rzecz rodziny jest ochrona wolności i wspieranie funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Dzieje się to poprzez wyrównywanie obciążeń nakładanych na rodziny, co z kolei wiąże się z uwzględnianiem zwiększonych wydatków na dzieci oraz wyrównywaniem świadczeń ze strony rodzin (uznanie wkładu wnoszonego przez rodziny do społeczeństwa). Nie bez znaczenia pozostaje ochrona i wspieranie swobody zatrudnienia i możliwości pogodzenia ze sobą obowiązków rodzinnych i zawodowych. Dzieje się to poprzez m.in. zapewnienie opieki i uelastycznienie rynku pracy. Istotne jest też odpowiednie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny oraz zagwarantowanie i wsparcie wychowania i kształcenia młodego pokolenia. – pisze w najnowszym raporcie Fundacji Energia dla Europy Stephan Rabbe.

Zapraszamy do lektury raportu.Wokół Kongresu Kobiet – rozmowa z M. Szkopińską

25 września 2012 | Autor

Rozmowa z Małgorzatą Szkopińską, wolontariuszką Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”, o kobietach, życiu, chorobie i gotowaniu.

Małgorzata Szkopińska – matka dwójki dorosłych córek, żona i pani domu, z zawodu nauczyciel historii w szkole podstawowej. (więcej…)Kluza: Podatek płacony dziećmi

17 września 2012 | Autor

Od kilkunastu lat Polska przeżywa niespotykanej siły regres demograficzny. Zdecydowanie większość interpretacji i poszukiwań przyczyn tego zjawiska leży po stronie przemian społeczno-ekonomicznych zapoczątkowanych w 1989 r.
Skutkom tych przemian w demografii nadaje się dziejową moc sprawczą, na którą nie mamy prawie wpływu. Na pierwszym planie eksponowane są zmiany we wzorcach rodziny i zachowań społecznych. Choć nie neguję znaczenia tych procesów, to nie podzielam opinii, że są one odpowiedzialne za wszystko. Polską bombę demograficzną zbudowaliśmy sobie sami. Jest to w dużej mierze konsekwencja systemu podatkowego, który dyskryminuje rodziny świadomie decydujące się na dzieci i ich wychowanie. Polski system podatkowy dzieci traktuje jak luksusową konsumpcję, na którą stać niewielu.

(więcej…)Mokrzycka: Smuga

7 września 2012 | Autor

Rozłożony na statywie aparat, z rozciągniętym miechem, zapisuje powoli obraz. Odrapana kamienica z muralem, obok garaże, a naprzeciwko zamknięte targowisko – zapada zmierzch. Na ulicy, prócz nas, nie ma nikogo. Ale nie! Zmierza w naszą stronę jakaś postać. Zatacza się właściwie. I gdybym opisała wcześniej odgłosy i zapachy panujące w okolicy, byłoby wiadomo, że innym chodem się tu nie poruszają niestety…

Zbliża się. Kobieta. Bardzo szczupła, w średnim wieku, opatulona w kilka warstw swetrów.

I już nas miała minąć, grzecznie się ukłoniwszy, ale pewien szczegół nie dawał spokoju…

–        Piątka dzieci! Kocham dzieci! Dam ci pieniądze na lizaki! Kupisz im?

Wyciąga portfelik i wysypuje jedyne kilkadziesiąt groszy. Nasze oczy się spotykają i wówczas jej twarz zmienia się. (więcej…)Śmigielski: Ciąża a praca zawodowa kobiet

5 września 2012 | Autor

W dyskusji nad niskim poziomem dzietności w Polsce bez wątpienia ważne miejsce zajmuje sytuacja zawodowa kobiet. Jak wynika z opublikowanych niedawno danych statystycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od roku 2009 stale przybywa w Polsce kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia. Sytuację tę obrazuje poniższy wykres:

Bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

Jak widzimy, wykres ten cechuje się niepokojącym, niemal liniowym trendem rosnącym. (więcej…)Klimczuk: Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw

30 lipca 2012 | Autor

Próby łagodzenia kryzysu demograficznego Europy przebiegają różnymi drogami. Czy zostaną podjęte także w Polsce? 51 lat będzie wynosił średni wiek obywatela Polski w 2060 roku – głosi najnowsza prognoza demograficzna Eurostatu. W 2010 roku miał zaledwie 37,7 lat. Co więcej staniemy się najstarszym krajem Unii Europejskiej i skurczymy się – nie będzie nas już 38, lecz 32 miliony. Co to oznacza? Że jeśli chcemy utrzymać naszą obecną jakość życia na w miarę przyzwoitym poziomie zmienić trzeba – nie bez przesady – wszystko. Gdyby trzymać się nurtu „demografii apokaliptycznej” należałoby stwierdzić, że jeśli nie zostanie podjęty zbiorowy wysiłek to nie tylko mniej z nas będzie pracować na utrzymanie starszych osób, ale też w okresie starości sami staniemy się ofiarami swoich lęków. Otóż dyskryminując (więcej…)Śmigielski: Polki chcą rodzić dzieci

26 lipca 2012 | Autor

Na naszym portalu pojawiła się nowa analiza współpracującego z nami eksperta Witolda Śmigielskiego z Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, dotycząca Polski na tle Europy w temacie dzietności. Zdaniem Śmigielskiego „obniżanie się poziomu dzietności ma charakter globalny”. Wpływ na taki stan rzeczy mają różne czynniki, np. rosnący poziom wykształcenia kobiet, podwyższanie się wieku wstępowania w związek małżeński czy upowszechnienie się środków antykoncepcyjnych. Ponadto autor podkreśla, że nie prawdą jest, iż Polki nie chcą mieć dzieci, ale raczej rzadko decydują się na posiadanie tzw. rodziny wielodzietnej. Co może być rozwiązaniem dla niskiego poziomu dzietności w Polsce? Zapraszamy do lektury analizy.Śmigielski: Polska na tle Europy – analiza poziomu dzietności

26 lipca 2012 | Autor

Polska nie jest samotną wyspą. Dlatego wszelkie przemiany w zakresie dzietności należy rozpatrywać z szerszej perspektywy. Stąd też przedstawienie poziomu dzietności w Polsce na tle innych krajów europejskich wydaje się być właściwym wstępem do dalszych analiz. Zróżnicowanie poziomu dzietności w Europie zamieszczono na Mapie 1.

Jak wskazuje analiza Mapy 1, tylko dla dwóch krajów w Europie w roku 2010 poziom dzietności był nie niższy od poziomu gwarantującego prostą zastępowalność pokoleń (2,1 – przyp. autora), tj. dla Kosowa – 2,3 oraz Islandii – 2,2. Nieznacznie poniżej tego poziomu (więcej…)Śmigielski: państwo musi wspierać rodzinę

5 lipca 2012 | Autor

28 czerwca na naszej stronie informowaliśmy o planie powstania w Opolu Specjalnej Strefy Demograficznej. Sejmik wojewódzki większością głosów poparł w przyjętej rezolucji inicjatywę utworzenia Strefy. Jej utworzenie jest argumentowane “przeciwdziałaniem procesom depopulacji”. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. przez zwiększenie atrakcyjności i liczby miejsc pracy w regionie, zapewnienie stabilności zatrudnienia młodych rodziców, (więcej…)