Świat

Niska dzietność–problem ogólnoświatowy

16 kwietnia 2013 | Autor

W_Śmigielski-1Obserwowana dla większości krajów europejskich dzietność na poziomie znacząco niższym od gwarantującego zastępowalność (2,1 – przyp. autora) będąca przez to czołowym wyzwaniem dla polityki ludnościowej państw europejskich zachęca, aby zmiany w poziomie dzietności przeanalizować także z pozaeuropejskiej perspektywy. Pozwoli to na to trudne a zarazem ważkie zagadnienie niskiej dzietności krajów europejskich spojrzeć z pewnym dystansem i w efekcie odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu zmieniające się wzorce dzietności w krajach Europy wpisują się w schemat przemian ogólnoświatowych.

Prowadząc ilościową analizę przemian życia rodzinnego w pozaeuropejskiej części Świata postanowiono ograniczyć się do przykładów następujących państw reprezentujących różne kontynenty. I tak, z Ameryki Północnej wybrano: USA, Kanadę i Meksyk, z Ameryki Południowej: Argentynę i Brazylię, z (więcej…)O polityce rodzinnej na świecie

17 marca 2012 | Autor

05.2008  – “Report on the Evolution of the Family in Europe 2008”  – Institute of Family Policies (IFP):
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx3ZWJlbGZhY3xneDo0MDU1OTUwZTZlYTgyMzUy

05.2008 – “La transition en cours dans la garde et l’éducation de l’enfant. Tableau de classement des services de garde et d’éducation des jeunes enfants dans les pays économiquement avancés” – UNICEF:
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc8_fre.pdf

2009 – „National reports on the demographic development in 2007”. Opis sytuacji demograficznej w poszczególnych krajach (brak Polski)  –  Eurostat:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx3ZWJlbGZhY3xneDo0Mzg4Yzc1Nzg2NTJjMDZl

01.07.2009 – “Doing Better for Children” – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD):
http://www.oecd.org/document/12/0,3746,en_2649_34819_43545036_1_1_1_1,00.html

27.04.2011 – “Doing Better for Families” – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD):
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_2649_34819_47654961_1_1_1_1,00.html

(więcej…)