Jakie świadczenia mogą otrzymać rodzice po urodzeniu dziecka

6 maja 2012 | Autor | Kategoria: Temat miesiąca

Becikowe czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

„Becikowe” to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Obecnie przysługuję ona matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu – jeśli wystąpił on w z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Do końca  2012 roku przyznanie „becikowego” nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Niezbędne formalności

Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).

Do wniosku należy dołączyć:
•    Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie becikowego
•    Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
•    Pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrana becikowe (np. przez drugiego z rodziców)

Od początku tego roku konieczne jest również  zaświadczenie, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 miesiąca ciąży do dnia porodu. Aby uzyskać becikowe młoda mama musi udać się na kontrolę do lekarza co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu uprawniający do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Jest on dostępny na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Zmiany w „becikowym” od 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 ma zostać wprowadzone kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania becikowego. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zakłada, że becikowe będzie przysługiwało rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 922 zł netto. Kwota ta odpowiada wysokości progu podatkowego (85 528 tys. zł rocznie) dla rodziny trzyosobowej, które stanowią obecnie połowę wszystkich rodzin ubiegających się o to wsparcie. Wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do becikowego oznacza, że rodzice będą musieli składać oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące ich dochody.

Zmiana w przyznawaniu becikowego  będzie dotyczyła dzieci urodzonych po 1 stycznia 2013 roku, co oznacza, że jeśli dziecko urodzi się jeszcze w 2012 roku a rodzic złoży wniosek o przyznanie zapomogi już w nowym roku, to zostanie on rozpatrzony na podstawie dotychczasowych przepisów . Kryterium dochodowe uprawniające rodziców do becikowego będzie podlegało weryfikacji co trzy lata na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych świadczeń rodzinnych.
Resort pracy szacuje, że w efekcie wprowadzenia kryterium dochodowego becikowe nie będzie przysługiwać na około 10 proc. urodzonych dzieci.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje jednorazowo matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu – jeśli wystąpił on w z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka –  którzy są uprawnieni do zasiłku rodzinnego. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od wysokości dochodu. Dochód netto nie może przekroczyć kwoty 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 583 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Niezbędne formalności

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka należy składać do momentu  ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia  u pracodawcy, jeśli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników. W przypadku  osób bezrobotnych, funkcjonariuszy lub osób,  których pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Do wniosku należy dołączyć:
•    dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku rodzinnego
•    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
•    orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
•    zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny wydawane przez Urzędy Skarbowe
•    zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu

Świadczenie „gminne”

Niektóre gminy i miasta wspierając politykę rodzinną na swoim terenie przyznają rodzicom jeszcze trzecie becikowe, samorządowe, według zasad określonych przez radnych. Najczęściej wysokość takiego świadczenia to ok. 1000-1500 zł, jednak tylko co 10-ta gmina decyduje się na tak rodzaj wsparcie dla rodzin.

CZYTAJ WIĘCEJ O BECIKOWYM

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
Tagi: , , , ,

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

29348