Kontakt

Adres korespondencyjny redakcji:

ObserwatoriumRodzinne.pl
ul. Flory 5 m. 2   00-586 Warszawa
e-mail: redakcja@obserwatoriumrodzinne.pl
tel. 22 6463536


Wyświetl większą mapę

Wydawca:

Fundacja Energia dla Europy
ul. Chocimska 31 m. 15   00-791 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Flory 5 m. 2   00-586 Warszawa
NIP 5213626246
REGON 145964777
KRS 0000409053
Nr konta: 72 1020 1097 0000 7502 0227 2615

 

Aby portal ObserwatoriumRodzinne.pl mógł nadal się rozwijać potrzebne jest Wasze wsparcie. Zachęcamy do dokonywania darowizn na konto wydawcy portalu – Fundacji Energia dla Europy.

Wpłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto fundacji.
Fundacja Energia dla Europy
ul. Chocimska 31/15
00-791 Warszawa

Dla przelewów krajowych:
72 1020 1097 0000 7502 0227 2615

Dla przelewów zagranicznych:
IBAN:  PL72 1020 1097 0000 7502 0227 2615
SWIFT: BPKOPLPW

Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny jest dowód wpłaty na konto Fundacji.

Odliczenie darowizny na rzecz Fundacji od podatku:

Darowizny od osób prywatnych (fizycznych)

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie;
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ulga w danym roku dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Darowizny od osób prawnych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie; Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ust. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter