O inicjatywie

ObserwatoriumRodzinne.pl

Obserwatorium Rodzinne to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Stawiamy sobie za zadanie stworzenie forum wymiany myśli, na którym dyskutować będą osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z polityką rodzinną, przy współudziale ekspertów. Nie będziemy zamykać się na głosy z jakiejkolwiek strony. Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki dialogowi będziemy mogli znaleźć konkretne rozwiązania, które w dalszej perspektywie przełożą się na poprawę jakości życia rodzin w Polsce.

Polityka rodzinna to zespół działań podejmowanych na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin, a więc nas wszystkich. Jej celem jest wypracowanie rozwiązań dla rodzin, które mają za zadanie rekompensatę ich wysiłku związanego z wychowaniem przyszłych obywateli. Owe rozwiązania przybierają różne formy: od ulg podatkowych, przez zasiłki rodzinne, po wzmocnienia instytucji wspierających rodzinę. Polityka rodzinna zakłada wspieranie rozwoju rodziny bez względu na jej status materialny. Tym samym nie należy mylić jej z polityką socjalną, która z definicji zakłada wspieranie najuboższych posługując się zasiłkami uzależnionymi od kryterium dochodowego.

Polityka rodzinna stała się normą w rozwiniętych krajach europejskich – w Polsce jest obszarem zaniedbanym na płaszczyźnie politycznej. Brakuje głębszej refleksji na forum publicznym. Niekorzystne zmiany demograficzne czy brak motywacji młodych ludzi do zakładania rodzin, to problemy, które dotyczą każdego z nas i wymagają natychmiastowego rozwiązania. Polityka rodzinna nie przynosi natychmiastowych efektów. Prowadzi się ją w długofalowym, narodowym, czy też państwowym interesie. Choć kosztuje, jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy ten problem dostrzegają.

Przygotowywanie analiz, publikowanie raportów oraz opinii ekspertów to tylko jedna strona działalności Obserwatorium. Będziemy starali się wspierać wszelkie działania, które naszym zdaniem przyczynią się do poprawy sytuacji rodziny w Polsce. Różnimy się wiekiem, wykonywanymi zawodami, poglądami. Uznaliśmy politykę rodzinną za szczególnie ważny temat, który wciąż nie doczekał się odpowiedniego forum wymiany opinii. Chcemy rozmawiać o rodzinie we wszystkich aspektach – prawnym, ekonomicznym i społecznym. Mamy nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do zwrócenia uwagi na to zagadnienie i wypracowania praktycznych rozwiązań.

Obserwatorium Rodzinne jest projektem realizowanym przez Fundację Energia dla Europy.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter