Polityka prorodzinna z perspektywy lokalnej

21 kwietnia 2015 | Autor | Kategoria: Aktualności

27 kwietnia o godzinie 15:00 zapraszamy na prezentację niecodziennego raportu i dyskusję o różnych aspektach polityki prorodzinnej, takich jak Karta Dużej Rodziny, czy powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Raport pt., „Polityka prorodzinna oczami lokalnych liderów – diagnoza i rekomendacje zmian” został opracowany na podstawie badań zrealizowanych przez Krajową Sieć Konsultacyjną Liderów (KSKL) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.  KSKL to ciało opiniotwórcze złożone z absolwentów Szkoły Liderów z całej Polski, które zbiera głosy środowisk lokalnych w sprawach regulacji i reform ich dotyczących.

Zupełnie inne badanie
Dane i opinie zbierają lokalni liderzy, dzięki temu raport ma niezwykłą wartość – pisany jest z perspektywy lokalnej, a nie tylko eksperckiej. Rekomendacje są dobrze zakorzenione w możliwościach danych społeczności.  Dlaczego ten raport jest ważny? Z jednej strony umożliwia recenzję pojawiających się postulatów, a dodatkowo ukazuje także różnice pomiędzy perspektywami przedstawicieli władzy wykonawczej, samych radnych oraz mieszkańców.

W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez dziennikarza Dziennika Gazety Prawnej Grzegorza Osieckiego udział: podesekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, były minister finansów Stanisław Kluza oraz przedstawiciele Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów: Magdalena Filaber (Fundacja Mamy Wołomin) i Jarosław Skórski (doradca prezydenta Olsztyna ds. kształtowania polityki prorodzinnej).

Prezentacja raportu odbędzie się 27 kwietnia 2015 roku o godzinie 15:00 w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (sala A na parterze) przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie

Zgłoszenie udziału w spotkaniu: kuba.radzewicz@szkola-liderow.pl

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

845