System pomocy i wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

15 lutego 2013 | Autor | Kategoria: Analizy, Polska

mzszRodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa, powinna poprzez wypełnianie poszczególnych funkcji zaspakajać potrzeby psychiczne, biologiczne i społeczne jej członków, jednak w obliczu wystąpienia sytuacji trudnej, na którą była nieprzygotowana, nie jest w stanie tego zrobić. Aby umożliwić rodzinie powrót do prawidłowego funkcjonowania, niezbędne jest zapewnienie jej wsparcia oraz pomocy.

Narodziny dziecka niepełnosprawnego, z poważnymi problemami rozwojowymi i zdrowotnymi oraz późniejsze jego pielęgnowanie i wychowywanie niejednokrotnie stanowi dla jego rodziców swego rodzaju wyzwanie. Nie jest to zadanie łatwe, zwłaszcza jeżeli rodzina nie była na nie gotowa. W takich przypadkach pomocne mogą okazać się: system zabezpieczenia wsparcia z zakresu polityki społecznej i pomocy zdrowotnej oraz różnego typu placówki specjalizacyjne i edukacyjne. Ich zadaniem jest stanowienie systemu wsparcia dziecka i rodziny, który będzie dostępny dla wszystkich potrzebujących, aby jak najlepiej przygotować dziecko niepełnosprawne do życia oraz walki z chorobą i wynikającymi z niej ograniczeniami.

We współpracy z różnymi instytucjami napotkać można wiele trudności. Jedną z nich jest dostępność placówek. Ocenia się ją przez rozpatrzenie, czy rodzina z dzieckiem niepełnosprawnych może się do nich dostać bez problemów oraz czy może w pełni korzystać ze wszystkich dostępnych usług. Inną trudnością jest  niedostateczna wiedza na temat instytucji. Rodzice nie znają przepisów regulujących funkcjonowanie poszczególnych typów placówek, nie wiedzą w jakiej instytucji powinni szukać pomocy, ani gdzie powinni się udać w celu otrzymania takich informacji. Kolejną przeszkodą utrudniającą współpracę z instytucjami jest niedostateczna motywacja rodziców, aby poszukiwać pomocy. Jeśli rodzinie uda się skontaktować ze specjalistami pojawiają się bariery komunikacyjne, zarówno po stronie rodziców, jak i specjalistów. Również kontaktowanie się z wieloma specjalistami w różnych instytucjach może okazać się trudnością, ponieważ trudniej jest wtedy prowadzić jednolite, konsekwentne i systematyczne usprawnianie dziecka z niepełnosprawnością. Niektóre instytucje mogą stwarzać problemy natury administracyjnej, jak na przykład przepisy ograniczające kontakty rodziców z dzieckiem przebywającym w szpitalu. Bardzo ważne podczas kontaktów z instytucjami są postawy rodziców w stosunku do placówek i ich pracowników – najbardziej korzystne są relacje nastawione na współpracę, mającą na celu pomoc dziecku i całej rodzinie.

 Maria Zaręba-Szpyt

Autorka jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, pedagogiem specjalnym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutą.

Bibliografia:

Będkowska – Heine V.: Wpływ choroby dziecka na funkcjonowanie w roli ojca [w:] Cytowska B., Winczura B. (red.): Dziecko chore. Zagadnienie biopsychiczne i pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2007

Szymanowska J.: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok, 2008

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
Tagi: , , , , , ,

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

1192