Posty otagowane ‘ autyzm ’

Szkolenia dla rodziców dzieci autystycznych

24 października 2014 | Autor
źródło: efrwp.pl

źródło: efrwp.pl

W miesiącach październik – listopad br. odbędą się bezpłatne szkolenia dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem w ramach programu „Zrozumieć autyzm”. Spotkania zostaną przeprowadzone na terenie województwa pomorskiego.
Szkolenie, które poprowadzą terapeuci Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska, składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Tematyka została podzielona ze względu na wiek osób autystycznych: (więcej…)Autyzm – całościowe zaburzenie rozwoju

23 września 2014 | Autor

mzszTematyka całościowych zaburzeń rozwoju, w tym autyzmu, stała się w ostatnim czasie zagadnieniem często poruszanym, wzbudzającym zainteresowanie, ze względu na rosnącą liczbę osób dotkniętych zaburzeniami tego rodzaju. Pojawiają się one w okresie wczesnego dzieciństwa i powodują dezorganizację funkcjonowania dziecka w wielu sferach rozwojowych – sferze poznawczej, społecznej oraz emocjonalnej. W przypadku autyzmu dziecięcego nieprawidłowości rozwojowe widoczne są szczególnie w braku zdolności uczestnictwa w naprzemiennych interakcjach społecznych, braku lub trudnościach w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz występowaniu sztywnych wzorców zachowania, zainteresowań i aktywności.

Niezaprzeczalnie  umiejętności  społeczne i komunikacyjne niezbędne do prawidłowego i pełnego uczestnictwa w (więcej…)Terapia dzieci z autyzmem

3 września 2014 | Autor

mzszWczesna terapia może przynieść sukces w postaci znaczącej poprawy w funkcjonowaniu dziecka. Działania terapeutyczne podejmowane wobec małych dzieci prowadzą do istotnych zmian i poprawy rozmaitych wskaźników rozwojowych. Zmiany dotyczą zdolności językowych (mówienia i rozumienia mowy), zdolności społecznych (umożliwiających uczestniczenie w interakcjach) oraz spadku symptomów autyzmu. Rozpoczęcie terapii w bardzo wczesnym okresie życia dziecka stanowi bazę dla późniejszych oddziaływań. Im więcej uda się osiągnąć w tym czasie, tym szybciej w przyszłości dziecko będzie mogło zacząć opanowywać złożone umiejętności. Terapia autyzmu jest zjawiskiem bardzo złożonym, ponieważ wyróżnić można wiele jej kierunków i podejść. (więcej…)Powikłania po szczepieniu

2 lipca 2014 | Autor

syringes-and-vial-1028452-mAutorzy raportu opublikowanego przez „Pediatrics” podkreślają, że poważne powikłania po szczepieniach dzieci się zdarzają. Jednak są one bardzo rzadkie i nie mają nic wspólnego z autyzmem, alergiami i białaczkami. Raport jest efektem niepokoju wśród rodziców w USA i Europie co do tego, czy powinni szczepić swoje dzieci. To nie pierwszy tego rodzaju raport. Do podobnych wniosków doszli  specjaliści Institute of Medicine.

czytaj więcej„Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu”

11 czerwca 2014 | Autor

1068224_young_handsAnna Komorowska spotkała się we wtorek z dziećmi chorymi na autyzm, ich rodzicami i przedstawicielami organizacji propagujących wiedzę na temat autyzmu. W czasie spotkania podsumowywano efekty „Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu”, nad którym (więcej…)