Posty otagowane ‘ bezpieczeństwo ’

Na zachodzie najgorzej

5 września 2012 | Autor

Z „Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 r.”, o którym pisze Rzeczpospolita wynika, że w kraju rośnie liczba przestępstw. Najgorzej pod tym względem jest w województwach zachodnich: dolnośląskim, (więcej…)Droga dzieci do szkoły

2 września 2012 | Autor

W poniedziełek rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim po raz kolejny we Wrocławiu rusza akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Jest organizowana od 18 lat, a jej celem jest zapenienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przy akcji współpracują ze sobą (więcej…)Łodo: Szkoła bez przemocy

24 sierpnia 2012 | Autor

Z początkiem września do szkół w całej Polsce ruszą kolejni uczniowie. Dzieci i młodzież podejmą edukację w kolejnym roku szkolnym, a ich rodzice, opiekunowie oraz policja po raz kolejny staną przed zadaniem zapewnienia im bezpieczeństwa. Jest to rzecz bardzo trudna i wymagająca ciągłego działania na rzecz uświadomienia samym uczniom konieczności dbania o bezpieczeństwo własne i innych w czasie, który spędzają w szkole oraz w drodze do niej.

Gdy przyglądamy się szkolnej społeczności, nietrudno zauważyć jak bardzo zróżnicowana i barwna jest to grupa. Od najmłodszych lat uczniowie placówek edukacyjnych spędzają ze sobą po parę godzin dziennie na nauce, zabawie oraz przystosowaniu do życia w społeczeństwie. To szkoła jest instytucją, w której (więcej…)Pełna rodzina najlepsza

19 sierpnia 2012 | Autor

Publikacje socjologiczne i prowadzone badania w zakresie wychowania dzieci, ich emocjonalnego i psychicznego rozwoju wskazują, że dziecko dorasta najlepiej w towarzystwie zarówno matki jak i ojca. Niemniej nawet bez badań jest to biologicznie uzasadnione i większość z nas przyzna rację takiemu poglądowi. Pełna rodzina daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, matka wykazuje się troską o emocjonalny komfort malucha, a ojciec zazwyczaj uczy go rzeczy praktycznych i wprowadza w nieznany świat poprzez spacery czy weekendowe wycieczki do zoo. 15 sierpnia, w dniu Wniebowzięcia Matki Bożej, francuscy biskupi modlili się za rodzinę. W kościołach padły słowa o tym, że dziecko potrzebuje opieki obojga rodziców. Znamiennym jest, iż apel nie jest obojętny politycznie. W ostatnim czasie rząd Francji głęboko zastanawia się nad przyznaniem parom homoseksualnym praw małżeńskich i adopcyjnych. Powyższe przymiarki wzbudzają jednak polemikę, szczególnie w środowiskach katolickich.

więcej

 

 Oczekiwania wobec szkoły – bezpieczeństwo przede wszystkim

8 czerwca 2012 | Autor
fot. sxc.hu/hidsey

Ponad trzy czwarte rodziców stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu spośród swoich oczekiwań wobec szkoły. Znacznie mniej, bo 60 proc. chce kompetentnych nauczycieli a zaledwie jedna czwarta oczekuje od szkoły wysokiego poziomu nauczania – pisze „Rzeczpospolita”.

Badania zostały przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych na grupie blisko 5 tys. rodziców uczniów klas IV szkół podstawowych. Mogli oni wskazać trzy najbardziej pożądane cechy dobrej szkoły.

Czytaj więcej na rp.pl

fot. sxc.hu/hidsey

fot. sxc.hu/hidsey6 mln zł na bezpieczeństwo w szkołach

18 kwietnia 2012 | Autor

17 kwietnia Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji zadań programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W 2012 r. zostanie przeznaczone na program 6 mln zł. Celem programu, ogłoszonego na lata 2008-2013, jest przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Dofinansowane przez państwo pomysły, mają służyć budowaniu w szkole pozytywnego klimatu społecznego w oparciu o prawidłowe relacje interpersonalne. Kolejnymi zadaniami, które mają zostać zrealizowane w ramach projektu to: stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły, pogłębianie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów, rozwój ich zainteresowań, pasji, uczenie odpowiedzialności obywatelskiej i samorządności

Czytaj więcej na stronie MENKonkurs „Policjant, który mi pomógł”

12 kwietnia 2012 | Autor
Polish_Police/wikipedia.com

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia przypomina o III edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Jego celem jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej, a także promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie; podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2012 roku, a rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec czerwca.

Polish_Police/wikipedia.com

Polish_Police/ wikipedia.com

Czytaj więcej na stronie insilesia.pl