Posty otagowane ‘ bezrobotni ’

Kampania „Tydzień z internetem”

25 marca 2014 | Autor

arroba-1213682-m24 marca w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta inauguracja kampanii, która potrwa do końca miesiąca. Dzięki niej w bibliotekach, domach kultury i pracowniach komputerowych w całym kraju seniorzy, bezrobotni i uczniowie będą mogli nauczyć się jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy czy w edukacji. – Kam­pa­nia ma na celu, aby to wspa­nia­łe na­rzę­dzie po­zy­ski­wa­nia, wy­twa­rza­nia, prze­ka­zy­wa­nia in­for­ma­cji le­piej nam słu­ży­ło. Cho­dzi o to, aby mło­dzież mogła się le­piej uczyć, żeby star­si byli mniej wy­klu­cze­ni cy­fro­wo – pod­kre­ślił szef Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP Jacek Mi­cha­łow­ski.

czytaj więcejZarejestrowani dla opieki medycznej

18 lutego 2013 | Autor

Bezrobotni nie chcą pracować i nie szukają pracy. Na początku roku w urzędach pracy przybyło prawie 160 tys. bezrobotnych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w (więcej…)