Posty otagowane ‘ Czechy ’

Czechy zwiększają ulgi na dziecko

25 września 2014 | Autor

kids-day-out-538639-mCzeski parlament znowelizował w środę prawo podatkowe. Dzięki nowelizacji podwyższone zostały ulgi na drugie i kolejne dzieci, przywrócono ulgi dla pracujących emerytów oraz ograniczono odpisy od ryczałtów osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Nowe prawo wprowadza także obniżoną stawkę VAT. Dzisiaj za każde dziecko Czesi mogą miesięcznie odliczyć od podatku 1 117 koron (blisko 170 zł), a dzięki noweli na drugie dziecko więcej o 200 koron miesięcznie (ok. 30 zł), a na trzecie i kolejne – o 300 koron (ok. 45 zł).

czytaj więcej

 Czeski sposób na niski przyrost

14 marca 2012 | Autor

Podobnie jak większość państw europejskich, także Czechy muszą sobie radzić z postępującym spadkiem liczby urodzeń. Przeznaczając blisko 2,5 proc. PKB na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, wciąż nie udaje się przełamać negatywnych trendów demograficznych.

Według danych z 2009 roku średnia liczba urodzeń na kobietę wynosiła w Czechach 1,49. To wynik lepszy niż w Polsce (1,4), jednak wciąż zbyt niski by zatrzymać starzenie się populacji. Od 2008 roku w Czechach realizowane są nowe założenia dotyczące wspierania rodziny. Najistotniejsze założenia to wprowadzanie bodźców finansowych dla rodziców, zwiększenie roli ojców w wychowaniu dzieci oraz umożliwienie matce wyboru między powrotem do pracy a pozostaniem z dzieckiem.

Władze starają się zachęcać młodych ludzi do zakładania rodzin przede wszystkim poprzez coraz dłuższe urlopy macierzyńskie, co wpisuje się w ogólnoeuropejski trend. Obecnie urlop wynosi maksymalnie 28 tygodni, przy czym osiem tygodni kobieta musi wykorzystać przed planowaną datą porodu. Po kolejnych 20 tygodniach istnieje możliwość skorzystania z urlopu rodzicielskiego, obowiązującego do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.

Czeskim matkom przysługuje również zasiłek porodowy w wysokości blisko 2,5 tys. zł. Dodatkowo gdy jedno z rodziców zrezygnuje z pracy, do czasu ukończenia przez dziecko czwartego roku życia przysługuje mu zasiłek w wysokości ok. 1000 zł.

Jednym z pomysłów na wspieranie rodziny jest wprowadzenie ulg podatkowych dla pracodawców pomagających w zorganizowaniu opieki dla dzieci swoich pracowników. Jednocześnie promowane są elastyczne godziny pracy czy formy zatrudnienia bardziej korzystne dla młodych rodziców.

Podobnie jak w Polsce, także w Czechach prowadzona jest kampania na rzecz spopularyzowania urlopów ojcowskich. Dzięki nim poprawie ma ulec konkurencyjność młodych matek na rynku pracy. Brakuje aktualnych danych, jednak kilka lat temu zaledwie nieco ponad 2 proc. ojców korzystało ze zwolnienia po urodzeniu dziecka.

Mimo podejmowania ciągłych działań na rzecz wspierania rodziny, sytuacja demograficzna w Czechach wciąż jest kiepska. Jeszcze cztery lata temu tempo przyrostu naturalnego wynosiło 0,87 proc. W 2010 r. spadł do 0,36 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że politycy znad Wełtawy starają się zaradzić spadkowi liczby urodzeń poprzez aktywną politykę prorodzinną.