Posty otagowane ‘ emigracja ’

Polskie rodziny w sercu polityki rodzinnej czy na marginesie?

26 sierpnia 2014 | Autor

fountain-pen-1441111-mPoniżej publikujemy list otwarty Członków Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski na 34 ROCZNICĘ SIERPNIA 80.
Polskie rodziny w sercu polityki rodzinnej czy na marginesie?
Duchem SIERPNIA 1980 r. była walka o godne życie rodzin. Przelała się wówczas czara goryczy, a poczucie wzgardzenia i poniżenia polskich rodzin  eksplodowało solidarnością 10. milionowej rzeszy, która poczuła potęgę wspólnego działania w dążeniu do prawdy i godności. W postulatach sierpniowych, podpisanych przez strajkujących i ówczesne władze, znalazło się szereg wskazujących wprost na konieczność poprawienia warunków życia rodzin, w tym m.in.: zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach (postulat 17), wprowadzenie płatnych trzyletnich urlopów macierzyńskich (postulat 18) czy skrócenie czasu oczekiwania na mieszkanie (postulat 19).
Rocznica porozumień sierpniowych skłania nas do refleksji i zadania pytania, czy tamto euforyczne poczucie, że jesteśmy solidarnie zjednoczeni przeciwko opresyjnej władzy i walczymy o godne życie naszych rodzin, nie zostało zapomniane? Pytania te są niezwykle aktualne wobec ogromnych zagrożeń dla rodzin, którymi są m. in.:
– ponad dwa miliony młodych ludzi opuszczających Polskę w poszukiwaniu pracy i godnych warunków życia, którzy jak wskazują badania nie zamierzają wracać;
–  perspektywy demograficzne wynikające z niskiej dzietności, jednej z najniższych na świecie, które skazują nasz kraj na społeczny i ekonomiczny regres;
– brak narodowego programu polityki rodzinnej, co skazuje nas na erupcję rozwiązań godzących w małżeństwo i rodzinę. Są to: realizowana m.in. za pomocą ideologii gender rewolucja kulturowa, promowanie związków partnerskich, niszczenie pozytywnych wzorców życia rodzinnego, tolerancja dla przemocy i pornografii w mediach, promocja edukacji seksualnej pozbawionej kontekstu małżeństwa i rodziny;
– działania zmierzające do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która kwestionuje znaczenie małżeństwa, rodziny i tradycji, bezpodstawnie czyniąc je odpowiedzialnymi za przemoc i dyskryminację;
– niskie nakłady na politykę rodzinną, które sytuują nas w ogonie krajów należących do UE, czego rezultatem jest jeden z najwyższych w Europie wskaźników ubóstwa dzieci, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych.
Masowa emigracja za pracą, wysokie bezrobocie, ograniczanie roli rodziny i nieliczenie się ze zdaniem rodziców, niska dzietność, wzrost liczby dzieci wychowywanych w środowiskach zastępczych, rozległy zasięg ubóstwa i coraz częstsze rozpady małżeństw, są symptomami kryzysu polskiej rodziny. Podejmowane działania w zakresie wzmocnienia polskich rodzin są niewystarczające, a jej sytuacja rozmija się z marzeniami milionów ludzi związanych z ruchem Solidarności.

Członkowie Zespołu ds. Rodziny
Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

Antoni Szymański (-) Paweł Wosicki (-)Zabraknie pieniędzy na emerytury?

6 sierpnia 2014 | Autor

money---coins-and-banknotes-1429268-mNIK przekonuje, że zabraknie pieniędzy na emerytury. – Pogłębiający się deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że w dłuższej perspektywie, bez wsparcia z budżetu państwa, może nie wystarczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych – przestrzega prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.  – Głównymi przyczynami są z jednej strony niski wskaźnik urodzeń i emigracja, a z drugiej – wchodzenie w wiek emerytalny roczników z wyżu demograficznego po 1945 r. i wzrost długości życia.

czytaj więcejMłodzi, wykształceni i z pracą

5 sierpnia 2014 | Autor

1287061_businessman_in_the_office_1Z najnowszego raportu „Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i Mity” przygotowanego dla Forum Obywatelskiego Rozwoju wynika, iż jest prawie pewne, że osoby, które właśnie skończyły studia, szybko znajdą pracę i to na etacie. Autorka analizy, profesor Maria Drozdowicz-Bieć zauważyła, że młodzi wykształceni nie tylko najszybciej znajdują zatrudnienie, ale także rzadko trafiają do grupy zniechęconych szukających pracy ponad rok. W Polsce bezrobocie wśród młodych w wieku 25-29 lat wynosi 10,5 procent. To mniej niż średnia w Unii Europejskiej.

czytaj więcejUciekają za granicę

28 lipca 2014 | Autor

lorry-trip-101725-mOkazuje się, że za granicę wyjeżdża najwięcej mieszkańców Tarnowa, Zabrza i Białegostoku. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej z Polski emigrowali głównie mieszkańcy wsi. Natomiast po otwarciu granic trend się odwrócił. – Jest odwrotnie niż przed 2004 r., czyli przed wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej – komentuje dr Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wyjazdy za granicę się zdemokratyzowały.

czytaj więcejOni nie wrócą

24 lipca 2014 | Autor

616474_suitcase_full_of_moneyBadania instytucji badawczej Ipsos wykazały, że 72 proc. Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii nie zamierza wracać do Polski, a 41 proc. osób z tej grupy zamierza wystąpić o brytyjskie obywatelstwo. Badania zostały  przeprowadzone na zlecenie Polish City Club (PPC). Obecnie w Wielkiej Brytanii znajduje się 650 tys. Polaków. W związku z tym prawdopodobnie do Polski nie powróci aż 470 tys. naszych rodaków. Są to głównie osoby młode i dobrze wykształcone.

czytaj więcejNiewiele nowych miejsc pracy

23 lipca 2014 | Autor

1078874_word_work_on_the_dicesBezrobocie spada od 6 miesięcy, ale pracodawcy nie tworzą nowych miejsc pracy. – Stopa bezrobocia spadła od początku roku o 1,5 pkt proc., ale zatrudnienie rośnie bardzo powoli. Spadek stopy bezrobocia nie jest związany ze wzrostem zatrudnienia, tylko z działaniami administracyjnymi i emigracją zarobkową – mówi agencji informacyjnej (więcej…)Opiekun dla seniorów

9 lipca 2014 | Autor

old-couple-1156484-mNiska dzietność i emigracja spowodowały, że niedługo najbardziej poszukiwanym pracownikiem będzie opiekun dla osób starszych. W rozmowie z wpolityce.pl dyrektor departamentu analiz ekonomicznych i prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Małgorzata Sarzalska podkreślała, że ze wzrostem zapotrzebowania na (więcej…)Emigracja młodych Portugalczyków

24 czerwca 2014 | Autor

616474_suitcase_full_of_moneyCodziennie Portugalię opuszcza w poszukiwaniu pracy 350 osób. Głównie wśród emigrujących dominuje młodzież. Z informacji Krajowego Instytutu Statystyki w Lizbonie (INE) wynika, że w ciągu ostatniego roku Portugalię opuściło ponad 128 tys. ludzi. Eksperci podkreślają, że fala wyjazdów zarobkowych wpłynęła na obniżenie w ostatnim roku poziomu bezrobocia w Portugalii. W maju br. wynosiło ono 14,6 proc., a w czwartym kwartale ub.r. – 15,3 proc.

czytaj więcejNapływ nieletnich uchodźców do USA

24 czerwca 2014 | Autor

kids-247024-mBiały Dom zamierza przekazać 40 mln dolarów dla Gwatemali i 25 mln dolarów dla Salwadoru na usuwania ekonomicznych przyczyn emigracji zarobkowej nieletnich do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem przewodniczący amerykańskiej Izby Reprezentantów John Boehner zaapelował do prezydenta Baracka Obamy o wysłanie na granicę z Meksykiem Gwardii Narodowej w celu kontrolowania kryzysu humanitarnego, jakim jest lawina nieletnich, którzy bez opieki dorosłych napływają na terytorium USA.

czytaj więcej

 Minusy emigracji zarobkowej

10 czerwca 2014 | Autor

616474_suitcase_full_of_moneyZ danych GUS wynika, że w 2012 roku poza granicami kraju przebywało przez ponad trzy miesiące około 2,13 mln Polaków. W całej Europie znajdowało się 1,816 mln polskich emigrantów, z których około 1,72 mln (więcej…)