Posty otagowane ‘ ludność ’

Migracja wewnątrz kraju

25 lutego 2014 | Autor

1391608_peoplePolacy uciekają z najbiedniejszych regionów kraju i przenoszą się do bogatszych z nadzieją, że tam czeka ich lepsze życie. W latach 2002–2012 miejsce stałego pobytu zmieniło 4,7 mln Polaków.  Ludność woj. lubelskiego w latach 2002–2012 skurczyła się o ponad 51 tys. Podobnie jest w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Natomiast ludność woj. mazowieckiego zwiększyła się w ciągu dekady o ponad 146 tys.

czytaj więcejZ demografią na opak

23 listopada 2013 | Autor

Eurostat liczbę Polaków w 2060 roku szacuje na 32,3 miliony, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocenia, że w 2060 będzie nas zaledwie 30,6 miliona. Najdalej sięga (więcej…)Niska dzietność–problem ogólnoświatowy

16 kwietnia 2013 | Autor

W_Śmigielski-1Obserwowana dla większości krajów europejskich dzietność na poziomie znacząco niższym od gwarantującego zastępowalność (2,1 – przyp. autora) będąca przez to czołowym wyzwaniem dla polityki ludnościowej państw europejskich zachęca, aby zmiany w poziomie dzietności przeanalizować także z pozaeuropejskiej perspektywy. Pozwoli to na to trudne a zarazem ważkie zagadnienie niskiej dzietności krajów europejskich spojrzeć z pewnym dystansem i w efekcie odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu zmieniające się wzorce dzietności w krajach Europy wpisują się w schemat przemian ogólnoświatowych.

Prowadząc ilościową analizę przemian życia rodzinnego w pozaeuropejskiej części Świata postanowiono ograniczyć się do przykładów następujących państw reprezentujących różne kontynenty. I tak, z Ameryki Północnej wybrano: USA, Kanadę i Meksyk, z Ameryki Południowej: Argentynę i Brazylię, z (więcej…)Demografia-problem kolejnego państwa

15 września 2012 | Autor

Portugalscy demografowie ostrzegają o wyludniającym się kraju. Prognozują, że w 2030 r. liczba mieszkańców zmniejszy się do poziomu poniżej „psychologicznej bariery” 10 milionów, a w 2050 r. do około 8,6 miliona. Dane ogłosiło 13 września Portugalskie Stowarzyszenie Demograficzne (APD) na IV Portugalskim Kongresie Demograficznym na Uniwersytecie w Evorze. Kraj ten obecnie liczy 10,5 miliona mieszkańców, z czego 5,5 miliona stanowią osoby, które są w wieku aktywności zawodowej. Eksperci przestrzegają nie tylko przed tym, że kraj ma coraz mniej ludności, ale także przed tym, że się starzeje. W roku 2030 prawie połowa ludności będzie miała powyżej 50 lat, a co czwarty mieszkaniec – ponad 65 lat. Ponadto zmniejszeniu uległa imigracja zarobkowa do Portugalii. Jednocześnie wielu młodych wyjeżdża do Brazylii i dawnych portugalskojęzycznych kolonii w celu znalezienia pracy.

czytaj więcejMiasta tracą mieszkańców

9 sierpnia 2012 | Autor

W polskich miastach jest coraz mniej mieszkańców. Polacy uciekają z dużych aglomeracji. W ciągu dziewięciu lat z większych miast ubyło prawie 205 tys. mieszkańców. Zgodnie z danymi GUS z powszechnego spisu ludności najwięcej mieszkańców straciły: Łódź, Poznań, Katowice, Sosnowiec i Częstochowa. Jedynie Warszawa i Białystok odnotowują przypływ mieszkańców. Dlaczego Polacy uciekają z miasta? Głównym powodem jest zmęczenie życiem w dużej aglomeracji. Nie tylko hałas i korki, ale także trudności z pracą zmuszają wielu z nas do zmiany miejsca zamieszkania. Zdaniem specjalistów trend na opuszczanie miasta będzie się powiększał. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wciąż zmniejszająca się liczba ludności całego kraju oraz emigracja zarobkowa.

czytaj więcej