Posty otagowane ‘ młodzi ’

Chińska emigracja

30 sierpnia 2014 | Autor

luggageDobrze sytuowani Chińczycy coraz częściej emigrują ze swojego kraju. A jeśli tego nie robią, to wysyłają poza Chiny swoje dzieci, by się wykształciły w lepszych miejscach. W zeszłym roku chińskie granice (więcej…)Polskie rodziny w sercu polityki rodzinnej czy na marginesie?

26 sierpnia 2014 | Autor

fountain-pen-1441111-mPoniżej publikujemy list otwarty Członków Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski na 34 ROCZNICĘ SIERPNIA 80.
Polskie rodziny w sercu polityki rodzinnej czy na marginesie?
Duchem SIERPNIA 1980 r. była walka o godne życie rodzin. Przelała się wówczas czara goryczy, a poczucie wzgardzenia i poniżenia polskich rodzin  eksplodowało solidarnością 10. milionowej rzeszy, która poczuła potęgę wspólnego działania w dążeniu do prawdy i godności. W postulatach sierpniowych, podpisanych przez strajkujących i ówczesne władze, znalazło się szereg wskazujących wprost na konieczność poprawienia warunków życia rodzin, w tym m.in.: zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach (postulat 17), wprowadzenie płatnych trzyletnich urlopów macierzyńskich (postulat 18) czy skrócenie czasu oczekiwania na mieszkanie (postulat 19).
Rocznica porozumień sierpniowych skłania nas do refleksji i zadania pytania, czy tamto euforyczne poczucie, że jesteśmy solidarnie zjednoczeni przeciwko opresyjnej władzy i walczymy o godne życie naszych rodzin, nie zostało zapomniane? Pytania te są niezwykle aktualne wobec ogromnych zagrożeń dla rodzin, którymi są m. in.:
– ponad dwa miliony młodych ludzi opuszczających Polskę w poszukiwaniu pracy i godnych warunków życia, którzy jak wskazują badania nie zamierzają wracać;
–  perspektywy demograficzne wynikające z niskiej dzietności, jednej z najniższych na świecie, które skazują nasz kraj na społeczny i ekonomiczny regres;
– brak narodowego programu polityki rodzinnej, co skazuje nas na erupcję rozwiązań godzących w małżeństwo i rodzinę. Są to: realizowana m.in. za pomocą ideologii gender rewolucja kulturowa, promowanie związków partnerskich, niszczenie pozytywnych wzorców życia rodzinnego, tolerancja dla przemocy i pornografii w mediach, promocja edukacji seksualnej pozbawionej kontekstu małżeństwa i rodziny;
– działania zmierzające do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która kwestionuje znaczenie małżeństwa, rodziny i tradycji, bezpodstawnie czyniąc je odpowiedzialnymi za przemoc i dyskryminację;
– niskie nakłady na politykę rodzinną, które sytuują nas w ogonie krajów należących do UE, czego rezultatem jest jeden z najwyższych w Europie wskaźników ubóstwa dzieci, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych.
Masowa emigracja za pracą, wysokie bezrobocie, ograniczanie roli rodziny i nieliczenie się ze zdaniem rodziców, niska dzietność, wzrost liczby dzieci wychowywanych w środowiskach zastępczych, rozległy zasięg ubóstwa i coraz częstsze rozpady małżeństw, są symptomami kryzysu polskiej rodziny. Podejmowane działania w zakresie wzmocnienia polskich rodzin są niewystarczające, a jej sytuacja rozmija się z marzeniami milionów ludzi związanych z ruchem Solidarności.

Członkowie Zespołu ds. Rodziny
Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

Antoni Szymański (-) Paweł Wosicki (-)Polscy geniusze

10 sierpnia 2014 | Autor

yellow-star-2-1232065-mJak informuje „Gazeta Wyborcza” tego lata polscy licealiści z międzynarodowych olimpiad przedmiotowych przywieźli sześć złotych medali, sześć srebrnych i jedenaście brązowych. Okazuje się też, że umacniamy swoją pozycję,  w chemii jesteśmy obecnie na piątym miejscu na świecie, w informatyce w (więcej…)Studia bez matury

10 sierpnia 2014 | Autor

298822_graduationUczelnie prywatne znalazły sposób na zagospodarowanie tegorocznych niedoszłych maturzystów. Proponują im status wolnego słuchacza i wpisanie na zerowy rok studiów. Zajęcia dla nich mają się odbywać razem ze studentami I roku. Następnie studenci ci po zdaniu matury i egzaminu na uczelni mają mieć pewność o wpisaniu ich na II rok studiów. Takie działania uczelni są niezgodne z prawem i mogę przynieść przykre konsekwencje dla słuchaczy.

czytaj więcej

 Pokolenie NEET-sów

8 sierpnia 2014 | Autor

870444_young_people_sitting_on_stairsNie pracują, nie uczą się oraz nie szukają sposobów na to, aby zmienić swoją sytuację życiową. To młodzi Europejczycy, nazywani pokoleniem NEET-sów, (z ang.: not in employment, education or training). Ta grupa kosztuje budżety państw po (więcej…)Młodzi, wykształceni i z pracą

5 sierpnia 2014 | Autor

1287061_businessman_in_the_office_1Z najnowszego raportu „Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i Mity” przygotowanego dla Forum Obywatelskiego Rozwoju wynika, iż jest prawie pewne, że osoby, które właśnie skończyły studia, szybko znajdą pracę i to na etacie. Autorka analizy, profesor Maria Drozdowicz-Bieć zauważyła, że młodzi wykształceni nie tylko najszybciej znajdują zatrudnienie, ale także rzadko trafiają do grupy zniechęconych szukających pracy ponad rok. W Polsce bezrobocie wśród młodych w wieku 25-29 lat wynosi 10,5 procent. To mniej niż średnia w Unii Europejskiej.

czytaj więcejDla uczniowskiej kreatywności

1 sierpnia 2014 | Autor

298822_graduationMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od jesieni startuje z dwoma nowymi programami, które mają przyczynić się do zacieśnienia współpracy uczelni ze szkołami średnimi oraz pobudzić kreatywność i innowacyjność wśród uczniów na wszystkich poziomach kształcenia. Pierwszy program to Uniwersytet Młodych Wynalazców, a drugi – Akademickie Centra Kreatywności. Budżet programów wynosi 4,5 mln zł. Programy są współfinansowane  z funduszy europejskich – z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

czytaj więcej

 Oni nie wrócą

24 lipca 2014 | Autor

616474_suitcase_full_of_moneyBadania instytucji badawczej Ipsos wykazały, że 72 proc. Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii nie zamierza wracać do Polski, a 41 proc. osób z tej grupy zamierza wystąpić o brytyjskie obywatelstwo. Badania zostały  przeprowadzone na zlecenie Polish City Club (PPC). Obecnie w Wielkiej Brytanii znajduje się 650 tys. Polaków. W związku z tym prawdopodobnie do Polski nie powróci aż 470 tys. naszych rodaków. Są to głównie osoby młode i dobrze wykształcone.

czytaj więcejMłodzi chcą na prawo

22 lipca 2014 | Autor

298822_graduation„Rzeczpospolita” informuje, że prawo nadal cieszy się popularnością wśród kandydatów na wyższe studia. Średnio o miejsce na tym kierunku walczy 3,4 kandydata. Uniwersytety przygotowały w tym roku 5245 miejsc dla (więcej…)Młodzi zostają z rodzicami

20 czerwca 2014 | Autor

flatJuż ponad połowa młodych Polaków nie chce wyprowadzać się od rodziców. 53 proc. osób między 18. a 35. rokiem życia mieszka wciąż z rodzicami – pisze „Rzeczpospolita”. Zarabiają za mało, nie stać ich na własne mieszkanie, a poza tym nie spieszy im się do obowiązków dorosłego. Z raportu Krajowego Rejestru Długów BIG o sytuacji finansowej młodych wynika, że co trzecia osoba mieszkająca z rodzicami jest po trzydziestce, ale nadal się nie spieszy, by pójść na swoje.

czytaj więcej