Posty otagowane ‘ młodzież ’

Wypadki po pijanemu

4 stycznia 2014 | Autor

the-last-drop-1083566-mLiczba wypadków, których sprawcy byli pijani, z roku na rok zmniejsza się. W 2012 roku doszło do 2336 wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców, a w 2013 –  do 2101 wypadków. Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców w 2012 roku było niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Natomiast rzadszymi przyczynami były nieprawidłowe manewry (252 wypadków) oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (250 wypadków). Ze statystyk wynika także, że najczęściej wypadki powodują młodzi ludzie w wieku od 25 do 39 lat.

czytaj więcej

 Jak zachęcić do czytania młodych?

3 grudnia 2013 | Autor

booksZastanawiali się nad tym uczestnicy pierwszego dnia kongresu Youth Engagement Summit 2013 w siedzibie „Gazety”. Konferencja „Co zrobić, żeby dzieci czytały?” jest organizowana w ramach akcji „Czytamy w Polsce”. Akcję objęła honorowym (więcej…)G. Kądzielawski dla DGP: Brakuje nam współpracy szkół wyższych z biznesem

2 grudnia 2013 | Autor

IMG_0328-1Polska od 2014 r. ma wdrożyć reformę sieci europejskiego pośrednictwa pracy EURES. Więcej osób bezrobotnych może się zdecydować na wyjazd za granicę. – Powinniśmy się skupić na gruntownej reformie instytucji rynku pracy i systemu szkolnictwa w Polsce, a nie ułatwiać poszukiwania pracy za granicą. Brakuje nam m.in. współpracy szkół wyższych z biznesem. To powinien być standard – podkreśla Grzegorz Kądzielawski, prezes Fundacji Energia dla Europy.

czytaj więcej#2miliardy – Trzy debaty, jeden temat. Sposób na bezrobocie

2 grudnia 2013 | Autor

Dnia 28 listopada w Warszawie odbyły się trzy panele w ramach „Forum #2miliardy” zorganizowanego przez fundację Energia dla Europy.

Wydarzenie rozpoczął prezes fundacji Grzegorz Kądzielawski, prezentując raport: „#2miliardy. Sposób na bezrobocie” wraz z rekomendacjami. W pierwszym panelu REALIZACJA wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Jacek Męcina, Poseł na Sejm RP – Jarosław Gowin, Poseł do PE – Paweł Kowal i moderator Tomasz Wróblewski („Do Rzeczy”). Zostały poruszone m.in. kwestie działań MPiPS w zakresie aktywizacji zawodowej, wspierania małych i średnich polskich przedsiębiorstw, organizowania staży dla młodych czy też zakładania własnego biznesu przez młodych.

Drugi panel STRATEGIA, w którym wystąpili: Rektor Uczelni Łazarskiego – prof. Krystyna Iglicka, Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich – Ryszard Petru, Członek Zarządu Deloitte – Rafał Antczak, pierwszy Przewodniczący KNF – dr Stanisław Kluza i moderator Bartosz Marczuk („Rzeczpospolita”). Poruszono tematy m.in. wyboru kierunków, braku miejsc na rynku pracy, emigracji młodych, kryzysu demograficznego czy dostosowania umiejętności do zapotrzebowań na rynku pracy.

W ostatnim panelu OCZEKIWANIA wzięli udział: Jacek Brzozowski – Pracodawcy RP, Marcin Nowacki – Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Wojciech Morawski – Prezes Atlantic, a debatę poprowadził Michał Niewiadomski (Polskie Radio). Tutaj pracodawcy skupili się na takich zagadnieniach jak: aplikacja na określone stanowisko, doświadczenie młodych oraz staże i praktyki zawodowe, współpraca szkół wyższych z biznesem. Dodatkowo panele były poprzedzane wystąpieniami młodych, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach jako studenci bądź absolwenci studiów wyższych na rynku pracy.

Polska w latach 2014-2015 otrzyma z funduszy unijnych 2 miliardy na walkę z bezrobociem wśród osób od 15. do 25. roku życia. Obecnie bezrobocie w tej grupie wiekowej przekracza 26%.

 

Zapraszamy do lektury raportu „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”.

 

 

 PAP o raporcie „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”

29 listopada 2013 | Autor

Powołać narodowy program walki z bezrobociem młodych, więcej pieniędzy kierować na aktywne formy walki z bezrobociem, wprowadzić system powszechnych robót publicznych – to niektóre z rekomendacji raportu przedstawionego przez Fundację Energia dla Europy.

Raport „# 2 miliardy. Sposób na bezrobocie” zawiera wnioski z badania opinii osób młodych, dane zebrane z ankiet z Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz sformułowane na tej podstawie rekomendacje.

Prezes Fundacji Energia dla Europy Grzegorz Kądzielawski przypomniał, że Polska w najbliższych dwóch latach otrzyma z UE 2 mld zł na walkę z bezrobociem młodych. Według niego pytanie, jak te pieniądze wydać „to obecnie najważniejszy temat w Polsce”. „Dlatego postanowiliśmy spróbować zbadać, jak na tę sprawę patrzą młodzi ludzie oraz jak widzą ją urzędy pracy” – powiedział PAP.

Z ankiet rozesłanych do wszystkich Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) wynika m.in., że najskuteczniejsza forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych to dofinansowanie własnej działalności gospodarczej przez bezrobotnych oraz refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Stuprocentową skuteczność tej formy aktywizacji wskazały kierownictwa WUP w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, śląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, małopolskim czy warmińsko-mazurskim.

Jako skuteczną metodę wskazywano także: prace interwencyjne i roboty publiczne, które pozwalają utrzymać bezrobotnych w gotowości do pracy i zapobiegają skutkom długotrwałego bezrobocia.

Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie jakościowe „Praca, perspektywy życiowe”. Zrealizował je CBOS we wrześniu 2013 r. metodą zogniskowanych wywiadów grupowych w ramach 4 sesji w: Krakowie, Kielcach, Rzeszowie, Warszawie. Badano osoby między 18. a 25. rokiem życia, deklarujące co najmniej średnie zainteresowanie polityką. W każdej z grup uczestniczyło po 8 osób.

„Z tych badań wypływa jednoznaczny wniosek: że młodzi ludzie z dużą beznadziejnością patrzą w przyszłość, nie widzą dla siebie miejsca w dzisiejszych uwarunkowaniach formalnoprawnych na rynku pracy w Polsce, wiele osób wskazywało, że chciałoby założyć rodziny, ale nie ma materialnych podstaw, nie ma możliwości zatrudnienia, co prowadzi do tego, że żyją na garnuszku rodziców” – wskazał Kądzielawski. „Wielu młodych ludzi wyjeżdża za granicę i tam płacą podatki – nie nad Wisłą, a nad Tamizą, i to jest bardzo duży problem” – dodał.

„Kolejny wniosek, który płynie z raportu, to niewydolny system edukacji. Młodzi ludzie zauważają, że po skończeniu studiów nie do końca są przygotowani do starcia z rynkiem pracy. Zwracają uwagę, że na studiach mało jest elementów praktycznych, przygotowujących ich do zawodu” – powiedział.

Na podstawie badań autorzy raportu sporządzili rekomendacje, np.: powołanie narodowego programu adresowanego do młodych bezrobotnych. Dr Stanisław Kluza zaproponował, by był to program wzorowany na realizowanym przed laty programie „Pierwsza praca”.

Inny pomysł to wprowadzenie systemu powszechnych robót publicznych, zakładający przymusowe kierowanie do pracy osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy).

Prof. Julian Auleytner wskazał z kolei na konieczność zwiększenia środków na aktywne formy walki z bezrobociem w postaci szkoleń i inwestycji w miejsca pracy.

Fundacja Energia dla Europy jest organizacją pozarządową, której statutowym celem jest „prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz projektowania, inicjowania i wspierania rozwiązań w zakresie polityki ustrojowej i rodzinnej w Polsce”.

Radę Programową Fundacji tworzą: dr Mariusz Andrzejewski, Michał Borowski, dr Marek A. Cichocki, Janina Jankowska, dr Stanisław Kluza, Cezary Krysztopa, Iwona Michałek, Jan Ołdakowski, Edyta Poncyljusz, Maciej Strzembosz, Marta Wójcik.

Do Polski trafią na lata 2014-2015 ok. 2 mld zł ze środków unijnego programu na aktywizację zawodową i miejsca pracy dla młodych bezrobotnych. Pieniądze będą skierowane do regionów, gdzie bezrobocie wśród młodych przekracza 25 proc. Według danych za 2012 r. będzie to 10 województw: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Instrumenty, które mają m.in. pomóc je wykorzystać, resort pracy wpisał do nowelizowanej właśnie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są wśród nich m.in. gwarancja, że młodzi bezrobotni – do 30. roku życia – będą mieli skrócony okres (z 6 do 4 miesięcy), w którym urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji.

Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych do 30. roku życia, mogą też zostać początkowo zwolnieni z obowiązku opłacania za nich składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Autor:  PAP  |  28-11-2013 20:34Raport FEdE „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”

29 listopada 2013 | Autor

OKLADKAPolska otrzyma w latach 2014 i 2015 ok. 2 miliardy złotych na walkę z bezrobociem wśród młodych. Fundacja Energia dla Europy od kilku miesięcy prowadzi prace eksperckie, których zwieńczeniem jest niniejszy raport. Składają się na niego przeprowadzone wspólnie z Centrum Badania Opinii Społecznej badania w czterech miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Kielcach. Ponadto raport zawiera podsumowanie korespondencji Pawła Kowala i Fundacji z Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz rekomendacje dotyczące nowych form aktywizacji bezrobotnych przygotowane przez uznanych ekspertów. Chcemy rozpocząć dyskusję na temat kierunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości i sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy. Naszym celem jest (więcej…)Magazyn Polonia 24 o raporcie FEdE

27 listopada 2013 | Autor
źródło: tvp.pl

źródło: tvp.pl

Wczoraj o godz. 22.00 w TVP Polonia, w magazynie Polonia 24, został wyemitowany materiał dotyczący bezrobocia wśród młodych, w którym powoływano się na najnowszy raport Fundacji Energia dla Europy. Wyniki prac ekspertów zawarte w raporcie #2miliardy. Sposób na bezrobocie szczegółowo zostaną zaprezentowane 28 listopada na „Forum #2miliardy” organizowanym przez FEdE. Zapraszamy do obejrzenia magazynu i do wzięcia udziału w jutrzejszym spotkaniu.

Szczegóły „Forum #2miliardy” dostępne są tutaj.

Zobacz odcinek z dnia 26.11.2013.Rzeczpospolita o raporcie FEdE

26 listopada 2013 | Autor

młodzi skazani na wyjazdW czwartek 28 listopada odbędzie się „Forum #2miliardy” organizowane przez Fundację Energia dla Europy, na którym zostanie zaprezentowany raport dotyczący bezrobocia wśród młodych. Już dzisiaj pisze o nim Rzeczpospolita.

Młodzi bezrobotni trochę na własne życzenie
Młodzi narzekają, że kształcenie na wyższej uczelni to chybiona inwestycja – wynika z najnowszego raportu fundacji „Energia dla Europy”. Prawda jest jednak taka, że największe problemy z pracą mają absolwenci kierunków, o których od dawna się mówi, że nie ma na nich zapotrzebowania.

Z informacji przesłanych do autorów raportu przez wojewódzkie urzędy pracy wynika, że w większości regionów pracy najdłużej szukają pedagodzy, absolwenci administracji publicznej oraz ekonomii. W Polsce kształci się także zbyt wielu specjalistów w tak wąskich dziedzinach, jak iberystyka, kulturoznawstwo czy historia sztuki. Brakuje lekarzy, informatyków i fizyków.

– Niestety, zbyt wiele osób wybiera studia, które nie dają żadnych praktycznych umiejętności. Trudno się więc dziwić, że nie można po nich znaleźć pracy – tłumaczy Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest-Bank.

Dlaczego je wybierają? Bo są znacznie łatwiejsze niż studia politechniczne, dostępne dzięki szybkiemu rozwojowi uczelni niepublicznych. – Wiele z tych osób, które dziś mają ukończony licencjat, kilka lat temu zakończyłoby edukację najwyżej na maturze, bo na studia by się nie dostali – mówi prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Autorzy raportu tłumaczą, że wśród młodych panuje wpojone im przez rodziców przekonanie, że studia to przepustka do dobrej pracy. Ponadto rezygnacja z kształcenia powoduje, że taka osoba traci w oczach rówieśników.

– Dlatego w ostatnich latach Polska zaczęła niemal masowo produkować absolwentów studiów wyższych. Jest ich więcej niż potrzeba – mówi Grzegorz Kądzielawski, szef fundacji i jeden z autorów raportu.

Zdaniem ekspertów powinna zostać przeprowadzona gruntowna reforma systemu edukacyjnego. – W taki sposób, aby każdy, kto kończy studia, miał chociaż minimalne doświadczenie w pracy w swoim zawodzie. Jak to zrobić? Uczelnie powinny po prostu rozpocząć szeroką współpracę z biznesem  – podsumowuje Kądzielawski.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/10,1067671-Mlodzi-bezrobotni-troche-na-wlasne-zyczenie.html

Młodzi skazani na wyjazd

Szansę widzą tylko 
w emigracji. Młodzi Polacy tracą wiarę, że w kraju czeka ich coś dobrego.

Brak perspektyw, niemożność wyrwania się z kręgu dorywczych prac, poczucie bezsensu studiowania, wegetowanie na garnuszku rodziców. Co gorsza, brak wiary, że coś dobrego spotka ich w kraju. Takie przekonania młodych Polaków wyłaniają się z najnowszego raportu Fundacji „Energia dla Europy”, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Są przyczyną, dla której młodzi decydują się na emigrację, nawet gdy mają trafić na zmywak. – Po przejrzeniu wyników badań byłem wstrząśnięty poczuciem beznadziei. Młodzi uważają, że Polska nie jest krajem dla nich – mówi Grzegorz Kądzielawski, prezes Fundacji.

Raport „2 mld. Sposób na bezrobocie” powstał, by odpowiedzieć na pytanie, jak wydać 2 mld zł, które otrzymamy z UE dla młodych. Część opracowania została napisana na podstawie przeprowadzonych we wrześniu tego roku przez CBOS wywiadów z osobami  w wieku 18–25 lat w czterech miastach Polski. Wnioski? Młodzi postrzegają się jako stracone pokolenie. Mają poczucie, że zostali oszukani, ponieważ posłuchali rodziców przekonujących ich o konieczności uzyskania dyplomu uczelni.

Co ciekawe, są krytyczni wobec siebie i przyznają, że często niewiele po studiach umieją. Dostrzegają też obciążenia, jakie są nakładane na przedsiębiorców. – Polityka stosowana wobec firm jest taka, że nie chcą zatrudniać pracowników. A jeżeli już przyjmują, to takich, którzy są przeszkoleni. Bo nie opłaca się zatrudnić absolwenta, żeby go potem przez pół roku szkolić. Jest bezwartościowy – mówi jeden z badanych.

– Polska pobiła rekord świata pod względem zwiększającej się liczby osób po studiach. Kiedyś znaczna część z nich skończyłaby edukację na maturze – mówi prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny. – Są sfrustrowani, bo przy takiej konkurencji mogą się co najwyżej bić o pracę przy kasie w supermarkecie – dodaje.

Młodzi wskazują, że niewiele od nich zależy. Brak spójnej polityki wsparcia absolwentów, niesprawnie działające służby zatrudnienia i nadmierne opodatkowanie pracy powodują, że choćby walili głową w mur, trudno im się wyrwać z kręgu bezrobocia. Często jedyną dla nich szansą jest wyjazd. Zdaniem ekspertów ich ucieczka będzie trwała tak długo, aż nasz kraj nie zmieni polityki.

– Powinniśmy się odwrócić do nich twarzą. Teraz jesteśmy odwróceni plecami 
– podsumowuje prof. Krystyna Iglicka, rektor Uczelni Łazarskiego.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/10,1067669-Mlodzi-skazani-na-wyjazd.htmlRób co chcesz – kreuj swoją przyszłość

23 listopada 2013 | Autor

Kilkadziesiąt osób z Ciechanowa zaprezentowało swoje umiejętności i pasje podczas imprezy “Rób co chcesz – kreuj swoją przyszłość”, która odbyła się w minioną sobotę w Kawiarni Artystycznej. Była to pierwsza odsłona projektu „Młodzież działa lokalnie.  Aktywizacja lokalnych społeczności do sieciowych wydarzeń” realizowanego przez Fundację Energia dla Europy przy wsparciu finansowym „Młodzieży w działaniu”.

Impreza w Ciechanowie skierowana była przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu powiatu i miała na celu ich aktywizację, poprzez pokazanie różnych form spędzania czasu. Organizatorem imprezy był Łukasz Gołębiewski, koordynator Stowarzyszenia “Młodzi w regionie”, który zgłosił swoją kandydaturę do współpracy z FEDE.

FotorelacjaSpore zainteresowanie programem Rodzina Plus

9 listopada 2013 | Autor

Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że dużym zainteresowaniem cieszy się pakiet ulg dla rodzin wielodzietnych „Rodzina Plus” w ramach którego wydano już 2396 kart. Rodziny korzystające z programu są uprawnione m.in. do 50-procentowej ulgi na wstęp do miejskiego aquaparku, Muzeum Okręgowego, Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz na ściankę wspinaczkową w suwalskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rodzice mają także 50-procentowa zniżkę na przedszkole i żłobek.

Według wstępnych wyliczeń program rodzinny będzie kosztował 1 mln zł rocznie – to kwota koniecznej rekompensaty wypłacanej partnerom akcji z miejskiej kasy. Urząd Suwałk podkreśla swoją gotowość do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami – właścicielami sklepów odzieżowych czy sklepów z przyborami szkolnymi. Podmiot, który zdecyduje się pomagać wielodzietnym rodzinom z Suwałk, będzie oznaczony specjalnym symbolem o tym informującym.

the-girl-and-the-doves-1413232-m

 

Więcej