Posty otagowane ‘ MPiPS ’

1000 zł za dziecko

3 marca 2015 | Autor

W swoim ubiegłorocznym expose premier Ewa Kopacz zapowiedziała szereg działań, które mają być wsparciem dla polskiej rodziny i w efekcie doprowadzić do pobudzenia fatalnych wyników polskiej demografii. Od ogłoszenia planu minęło już ponad pół roku jednak konkretne rozwiązania nadal się nie pojawiły. Szansę na realne przeprocedowanie i wprowadzenie w życie ma zaledwie jedna propozycja i to ta najbardziej spektakularna z punktu widzenia marketingu politycznego. Premier Kopacz zapowiadała bowiem przyznanie specjalnego świadczenia macierzyńskiego w wysokości tysiąca zł przez rok od urodzenia dziecka dla kobiet, które nie pracują lub są zatrudnione na umowach cywilno-prawnych. Świadczenie będzie przysługiwało bez związku z wysokością dochodów w rodzinie. (więcej…)Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie stracą swoich uprawnień

2 marca 2015 | Autor

410035_handicappedMinister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nikt nie straci po wprowadzeniu zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych. – Założenie i podstawa są bardzo proste: nikt nie traci, prawa nabyte pozostają, rozszerzamy krąg i podnosimy świadczenia – na tyle, na ile nas stać, na tyle, na ile jest na dzisiaj możliwe. To jest propozycja, która na pewno nie stoi w sprzeczności z decyzjami podjętymi rok temu, po wiosennych protestach rodziców i opiekunów dorosłych – mówi minister w rozmowie z PAP.

czytaj więcejMłodzi na rynku pracy

22 września 2014 | Autor

1068224_young_handsMłodzi w Polsce mają bardzo trudną sytuację na rynku pracy. Wśród  1 878,5 tys. osób zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec lipca 2014 roku, co szóstym bezrobotnym była osoba młoda – 306 tys. osób do 25. roku życia. Młodzi są mało aktywni zawodowo i mają niski wskaźnik zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wykazuje, że 2013 r. bezrobotnych było aż 400 tysięcy osób do 25. roku życia. Dzisiaj pracuje tylko co czwarta osoba w wieku 15-24 lata.

czytaj więcejEmp@tia

25 marca 2014 | Autor

www-concept-2-1425526-mTo portal ministerstwa pracy adresowany w szczególności do osób bezdomnych i szukających pomocy społecznej oraz pracowników instytucji tę pomoc świadczących. Budowa portalu kosztowała 49 mln zł.  Jak ustalił DGP na jego utrzymanie rocznie będą potrzebne 2 mln zł. Bezdomni i inne osoby w trudnej sytuacji życiowej od połowy grudnia nie muszą osobiście odwiedzać ośrodków pomocy społecznej. Za pomocą internetu i Emp@tii znajdą kompleksową pomoc. Jednak jak podkreśla gazeta ze strony przez cztery miesiące skorzystało jedynie kilkadziesiąt osób.

czytaj więcejNGO.pl: Mniej zasiłków, więcej pomocy

12 października 2013 | Autor

 Do 21 października 2013 roku można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Wedle założeń wprowadzenie zmian w życie ma sprawić m.in., że pomoc społeczna nie będzie już synonimem zasiłków pieniężnych.

Profilaktyka, motywowanie do zmian, aktywizacja, relacje „usługobiorca – usługodawca” – takie i wiele innych nowatorskich sformułowań można znaleźć w przygotowanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zmianach. Specjaliści zaznaczają, że widoczny jest trend w kierunku profesjonalizacji pomocy społecznej oraz zniesienia utartych stereotypów krzywdzących ludzi związanych z pracą w tym sektorze.

Czy będzie to przełom w dziedzinie pomocy socjalnej? – o tym więcej w artykule na portalu NGO.pl.

people-series-1013680-m

CzytajZmiana w świadczeniach pielęgnacyjnych

28 czerwca 2013 | Autor

410035_handicappedZ dniem 1 lipca zmienią się zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Prawo do nich będą mieli tylko rodzice i najbliżsi krewni dzieci niepełnosprawnych. Nowela ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła także nowe świadczenie w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego. Otrzymywać go mogą osoby, u których (więcej…)Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

21 czerwca 2013 | Autor

1108004_hand_srb_1Na ten cel Podkarpacie otrzyma ponad pół miliona złotych. Pieniądze województwo otrzyma od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Dofinansowanie otrzymało w sumie 17 podmiotów. W szczególności (więcej…)Pieniądze dla studenta na własny biznes

25 marca 2013 | Autor

mpipsMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach pomysłów na zmniejszenie bezrobocia zaproponowało, aby studenci jeszcze w trakcie nauki mieli możliwość wzięcia niskooprocentowanego kredytu na założenie firmy. Pomysł spotkał się z poparciem zarówno studentów jak i ekspertów rynków pracy. Pożyczkę będą mogli otrzymać studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci w ciągu 24 miesięcy od uzyskania dyplomu.

czytaj więcejPolska dla Rodziny

19 marca 2013 | Autor

1181526_dad_and_the_children18 marca w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „Polska dla Rodziny – Karty Dużych Rodzin w miastach i gminach”. W spotkaniu udział wzięli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i radni gmin zainteresowani tym tematem. Organizatorami byli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin i Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Konferencja promowała system zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych.

czytaj więcejMiędzypokoleniowe spotkanie w warszawskim liceum

24 kwietnia 2012 | Autor

23 kwietnia w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława IV w Warszawie odbyło się spotkanie międzypokoleniowe młodzieży, z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza oraz Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas. Spotkanie odbyło się przy okazji obchodów Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Natomiast zostało przygotowane w ramach projektu generations@school, który ma zachęcić do organizacji spotkań uczniów z seniorami w szkołach we wszystkich krajach, uczestniczących w obchodach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Uczestnikami dyskusji oprócz uczniów i nauczycieli, byli zaproszeni seniorzy. Wśród nich: Grażyna Rabsztyn – lekkoatletka, trzykrotna olimpijka, rekordzistka świata w biegu na 100 metrów przez płotki, obecnie Dyrektor Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOL; Henryk Sowiński – wieloletni dyrektor VIII L.O., autor monografii szkoły; Paweł Elsztein – inżynier lotnictwa, varsavianista, autor wielu publikacji m.in. z historii Pragi oraz płk Marian Żmuda – były Prezes Wojskowego Koła PTTK Sił Powietrznych, organizator wycieczek górskich.

Czytaj więcej