Posty otagowane ‘ NIK ’

NIK o polityce prorodzinnej

13 lipca 2015 | Autor

832858_-paper_family_ii-„W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów i powiązanych z nimi działań. Brakuje również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami. Izba odnotowuje, że w ostatnich latach pojawiły się w Polsce działania, które mogą stanowić ważne składowe systemu wsparcia dla polskich rodzin” – czytamy na stronie Izby.

czytaj więcejSystem egzaminów wymaga naprawy

6 marca 2015 | Autor

student-notes-702485-mDepartament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego oraz Delegatury NIK w Białymstoku, Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu przeprowadził kontrolę systemu egzaminów szóstoklasisty, gimnazjalny, maturalny i zawodowy. Okazało się, że wymaga on naprawy, głównie z powodu niewłaściwego sposobu układania testów i błędów popełnianych przy ich sprawdzaniu. Od 20 lutego do 30 maja 2014 r. skontrolowano lata 2009-2014.

czytaj więcej

 Zabraknie pieniędzy na emerytury?

6 sierpnia 2014 | Autor

money---coins-and-banknotes-1429268-mNIK przekonuje, że zabraknie pieniędzy na emerytury. – Pogłębiający się deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że w dłuższej perspektywie, bez wsparcia z budżetu państwa, może nie wystarczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych – przestrzega prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.  – Głównymi przyczynami są z jednej strony niski wskaźnik urodzeń i emigracja, a z drugiej – wchodzenie w wiek emerytalny roczników z wyżu demograficznego po 1945 r. i wzrost długości życia.

czytaj więcejKontrola polskiej polityki prorodzinnej

16 grudnia 2013 | Autor

1209894_sweet_child– W Polsce mamy do czynienia z zapaścią demograficzną, to największe wyzwanie cywilizacyjne przed jakim stoimy. Dlatego, na mój wniosek, w działaniach na 2014 rok dopisaliśmy kontrolę dotyczącą koordynacji polityki prorodzinnej – powiedział w (więcej…)Polityka prorodzinna pod lupą NIK-u

8 listopada 2013 | Autor

check-box-1335488-mNa ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłom kierunki działalności instytucji. Poinformował, że jednym z najważniejszych zagadnień, które zamierza w przyszłym roku skontrolować NIK, jest (więcej…)Problemy MEN-u z wydawaniem pieniędzy

23 października 2013 | Autor
fot. flickr.com/Emilian Robert Vicol

fot. flickr.com/Emilian Robert Vicol

Z najnowszej publikacji NIK-u wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej słabo radzi sobie z wydawaniem unijnych pieniędzy. NIK podkreśla, że MEN nie ma jasno określonej strategii spożytkowania tych pieniędzy. MEN dysponowało kwotą 3,4 mld zł, która miała pomóc w dostosowaniu nauczania do potrzeb rynku pracy, poprawie jakości kształcenia nauczycieli i budowaniu skutecznych metod oceny sposobów nauczania.

czytaj więcejNIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

17 października 2013 | Autor
fot. flickr.com/dave_mcmt

fot. flickr.com/dave_mcmt

Z raportu z przeprowadzonej przez NIK kontroli „Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym” wynika, że polskie szkoły nie są przygotowane do tej reformy. Wszystkie skontrolowane szkoły zatrudniały nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania sześciolatków, ale np. nie posiadały odpowiedniego wyposażenia sal lekcyjnych czy też właściwej opieki świetlicowej. NIK skierowała uwagi do dyrektorów szkół, gmin i MEN-ów. Jej zdaniem naprawienie wszelkich nieprawidłowości jest możliwe jeszcze w tym roku szkolnym.

czytaj więcejNIK o przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach

23 września 2013 | Autor

1418717_drugs_pillsCo trzecie dziecko przyznaje, że w szkole zażywane są narkotyki. Jak wynika z raportu NIK szkoły nie dają skutecznego odporu rosnącemu zagrożeniu narkotykami. W większości skontrolowanych szkół profilaktyka narkotykowa ogranicza się do poruszania tematu podczas lekcji wychowawczych, prowadzonych często przez nieprzygotowanych do tego nauczycieli.

czytaj więcejSzkoły publiczne nie są gotowe do kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

21 lutego 2013 | Autor

nikNajnowszy raport NIK-u wskazuje, że wspólna nauka sprawnych i niepełnosprawnych uczniów, to w Polsce rzadkość. Na podstawie Konwencji  o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 r., zostaliśmy zobowiązani do stworzenia systemu tzw. „edukacji włączającej”. Dzięki temu uczeń niepełnosprawny integruje się z innymi, a także ma takie same prawa i obowiązki w społeczności szkolnej, jak jego pełnosprawni koledzy. Matomiast w Polsce nadal dominuje system szkół specjalnych, które kształcą osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

czytaj więcej

 

 

 NIK: unijna pomoc zatrzymała wzrost bezrobocia

26 kwietnia 2012 | Autor

Unijne wsparcie nie zmniejszyło bezrobocia, ale zatrzymało jego wzrost – taki wniosek płynie z wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK w sześciu województwach. Urzędnicy wzięli pod uwagę sytuację w regionach kraju o najwyższym odsetku osób bez pracy, czyli w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Jak wynika z kontroli, większość beneficjentów prawidłowo wydawała otrzymane pieniądze na organizowanie szkoleń dla bezrobotnych oraz na udzielania im bezzwrotnych pożyczek na założenie własnej firmy. NIK ocenił pozytywnie wyniki przeprowadzonej kontroli.

Kontrola dotyczyła wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków na realizację projektów.

Czytaj więcej na stronie wprost.pl

Szczegółowe wyniki kontroli są dostępne na stronie NIK