Posty otagowane ‘ ofiara ’

Dzieci ofiarami przemocy

7 września 2014 | Autor

ate-507045-mAutorzy najnowszego raportu UNICEF alarmują, że tylko w 2012 r. zamordowanych zostało blisko 100 tys. dzieci i nastolatków. 120 mln dziewcząt zostało wykorzystanych seksualnie, zanim skończyły 20 lat. Większość dzieci boi się przyznać, że padły ofiarą przemoc. „Przemoc wobec dzieci jest powszechna – przekracza granice wieku, geografii, religii, pochodzenia etnicznego czy wysokości dochodów” –  podkreślają autorzy.

czytaj więcej

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

3 maja 2014 | Autor

stop-sign-1403571-m29 kwietnia rząd przyjął Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Program został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jego realizacja ma spowodować ograniczenie przemocy w rodzinie przez działania zapewniające ochronę i pomoc ofiarom. Wśród założeń programu znalazło się m.in. upowszechnianie programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.

czytaj więcej

 Szkolna agresja

28 marca 2014 | Autor

1068224_young_handsOkazuje się, że najbardziej niebezpieczne w naszej edukacji są szkoły podstawowe, a nie – jak się powszechnie uważa – gimnazja. Z analizy dr. Jakuba Kołodziejczyka i Bartłomieja Walczaka, przeprowadzonej na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach oceny jakości pracy szkół tzw. ewaluacji właśnie w podstawówce uczniowie najczęściej padają ofiarami agresji i przemocy. Najczęściej stosowaną formą przemocy jest agresja werbalna i doświadcza jej 52 proc. uczniów szkół podstawowych.

czytaj więcej

 Stalking w coraz ostrzejszej formie

9 marca 2014 | Autor

mobile-phone-in-hand-1307593-mZwiększyła się liczba zgłoszeń dotyczących nękania. Sprawcy są coraz bardziej agresywni i atakują także fizycznie. Eksperci i śledczy alarmują, że stalking przybiera coraz ostrzejsze formy, a jego sprawcy wykazują się rosnącą agresją i determinacją. Dręczyciele bombardują swoje ofiary licznymi smsami, nękają telefonami w środku nocy i śledzą, a nawet dopuszczają się fizycznego ataku. Stalking, czyli uporczywe nękanie i dręczenie jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia.

czytaj więcej

 

 Pomoc ofiarom przestępstw

24 lutego 2014 | Autor

symbol-home-from-hands-isolated-on-white-1428066-mW ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” we wszystkich prokuraturach Warmińsko-Mazurskiego od dziś do piątku między 8:00 a 15:00 prokuratorzy będą pełnili specjalne (więcej…)Wypadki po pijanemu

4 stycznia 2014 | Autor

the-last-drop-1083566-mLiczba wypadków, których sprawcy byli pijani, z roku na rok zmniejsza się. W 2012 roku doszło do 2336 wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców, a w 2013 –  do 2101 wypadków. Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców w 2012 roku było niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Natomiast rzadszymi przyczynami były nieprawidłowe manewry (252 wypadków) oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (250 wypadków). Ze statystyk wynika także, że najczęściej wypadki powodują młodzi ludzie w wieku od 25 do 39 lat.

czytaj więcej

 Miś narzędziem walki z przemocą

29 listopada 2013 | Autor

1001157_my_teddy_bearW ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego ofiarami przemocy padło 4,7 tys. kobiet, 2,1 tys. małoletnich i ponad 700 mężczyzn. Sprawcami w 94 proc. byli panowie. Coraz częściej w rodzinach dochodzi do przemocy psychicznej niż fizycznej. Aby lepiej walczyć z tym zjawiskiem i zmniejszać stres wśród dzieci w rodzinach, w których (więcej…)Przemoc w rodzinach zjawiskiem marginalnym?

16 lipca 2012 | Autor
rodzina
rodzina

rodzina

Pożycie większości rodzin układa się dość harmonijnie, a konflikty i nieporozumienia zdarzają się bardzo rzadko, bądź nie zdarzają się w ogóle – wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Mimo tego, część osób ma do czynienia z ofiarami przemocy domowej w swoim otoczeniu, a część przyznaje, że sami doświadczyli agresji ze strony partnera. Badani deklarują, że najczęściej doświadczali agresji w domu (9%) bądź na ulicy poza najbliższą okolicą (9%). Podobna liczba osób (8%) padła ofiarą przemocy nieopodal miejsca zamieszkania. 5% spośród badanych zostało zaatakowanych w restauracji, kawiarni lub na dyskotece, 4% spotkało się z przemocą w pracy lub szkole, 3% w środkach komunikacji. Kobiety przyznają, że są częściej ofiarami domowej przemocy niż mężczyźni. Ci ostatni natomiast, częściej doświadczali przemocy poza domem. 11% spośród biorących udział w badaniu było sprawcą przemocy domowej.

czytaj więcej