Posty otagowane ‘ Paweł Kowal ’

Miejsca pracy dla młodych

1 maja 2014 | Autor

1391608_peoplePoseł Paweł Kowal z Polski Razem apelował w Rzeszowie, aby 2 mld złotych dotacji z Unii Europejskiej przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi młodych, zamiast na szkolenia bezrobotnych. Kowal podkreślił, że szkolenia te nie przynoszą efektów i nie pomagają osobom poszukującym pracy, a jedynie umożliwiają zarobek firmom szkolącym. Zapowiedział także, że będzie monitorował wydawanie tych pieniędzy przez polski rząd.

czytaj więcej

 

 P. Kowal o szansach młodych i Cameronie

10 stycznia 2014 | Autor

pk„(…) Polak jest niepotrzebny, można mu mniej zapłacić. Tyle że ta sprawa ma i taki wymiar, że to nasz rząd powinien się wytłumaczyć, dlaczego nie jest w stanie przez 7 lat stworzyć skutecznych zachęt, by Polacy wracali. Na powrót zdecydowało się tylko 300 (więcej…)Akcja „Z książką na Wschód” przedłużona do 31 stycznia

8 stycznia 2014 | Autor

zksiazkanawschodFundacja Energia dla Europy i Poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal od 1 grudnia 2013 r. prowadzą ogólnopolską akcję „Z książką na Wschód”.  Dzięki niej wielu naszych rodaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie będzie mogło uzyskać szerszy dostęp do literatury w ojczystym języku. Akcja została przedłużona do 31 stycznia 2014.

Więcej o akcji można przeczytać na stronie zksiazkanawschod.pl.Bezrobocie z dyplomem

8 stycznia 2014 | Autor

business-graphics-1428641-mRynek pracy nadal najczęściej poszukuje osób z wykształceniem technicznym, ale humaniści mają większe możliwości w wyborze zatrudnienia z powodu bardziej ogólnego wykształcenie. Z danych GUS z czerwca 2013 roku wynika, że ponad ćwierć miliona Polaków z wyższym wykształceniem jest bezrobotna. W III kwartale ub. r. bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych wynosiło ok. 24 proc. – czytamy na stronie Gazety Prawnej.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Fundacji Energia dla Europy pn. „# 2 miliardy. Sposób na bezrobocie”, który zawiera wnioski z badania opinii osób młodych, dane zebrane z ankiet z Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz sformułowane na tej podstawie rekomendacje.

 

 O akcji „Z książką na Wschód”

5 stycznia 2014 | Autor

zksiazkanawschodPolskie Radio przypomina o ogólnopolskiej akcji „Z książką na Wschód”, której organizatorami są Fundacja Energia dla Europy i Poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal. Akcja trwa do 15 stycznia. Aby móc podarować książkę Polakom na Wschodzie, trzeba odwiedzić jedną z księgarni (więcej…)O ograniczaniu imigracji

31 grudnia 2013 | Autor

something-to-write-on-1397003-mPaweł Kowal, eurodeputowany Polski Razem Jarosława Gowina, napisał list otwarty do premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, który ocenił, że otwarcie granic dla Polaków było błędem. „To prawda, wielu moich Rodaków spędzi te święta w Wielkiej Brytanii. Proszę mi wierzyć, jako polski polityk wolałbym, aby byli w tym czasie w Polsce, tutaj (więcej…)#2miliardy – Trzy debaty, jeden temat. Sposób na bezrobocie

2 grudnia 2013 | Autor

Dnia 28 listopada w Warszawie odbyły się trzy panele w ramach „Forum #2miliardy” zorganizowanego przez fundację Energia dla Europy.

Wydarzenie rozpoczął prezes fundacji Grzegorz Kądzielawski, prezentując raport: „#2miliardy. Sposób na bezrobocie” wraz z rekomendacjami. W pierwszym panelu REALIZACJA wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Jacek Męcina, Poseł na Sejm RP – Jarosław Gowin, Poseł do PE – Paweł Kowal i moderator Tomasz Wróblewski („Do Rzeczy”). Zostały poruszone m.in. kwestie działań MPiPS w zakresie aktywizacji zawodowej, wspierania małych i średnich polskich przedsiębiorstw, organizowania staży dla młodych czy też zakładania własnego biznesu przez młodych.

Drugi panel STRATEGIA, w którym wystąpili: Rektor Uczelni Łazarskiego – prof. Krystyna Iglicka, Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich – Ryszard Petru, Członek Zarządu Deloitte – Rafał Antczak, pierwszy Przewodniczący KNF – dr Stanisław Kluza i moderator Bartosz Marczuk („Rzeczpospolita”). Poruszono tematy m.in. wyboru kierunków, braku miejsc na rynku pracy, emigracji młodych, kryzysu demograficznego czy dostosowania umiejętności do zapotrzebowań na rynku pracy.

W ostatnim panelu OCZEKIWANIA wzięli udział: Jacek Brzozowski – Pracodawcy RP, Marcin Nowacki – Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Wojciech Morawski – Prezes Atlantic, a debatę poprowadził Michał Niewiadomski (Polskie Radio). Tutaj pracodawcy skupili się na takich zagadnieniach jak: aplikacja na określone stanowisko, doświadczenie młodych oraz staże i praktyki zawodowe, współpraca szkół wyższych z biznesem. Dodatkowo panele były poprzedzane wystąpieniami młodych, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach jako studenci bądź absolwenci studiów wyższych na rynku pracy.

Polska w latach 2014-2015 otrzyma z funduszy unijnych 2 miliardy na walkę z bezrobociem wśród osób od 15. do 25. roku życia. Obecnie bezrobocie w tej grupie wiekowej przekracza 26%.

 

Zapraszamy do lektury raportu „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”.

 

 

 PAP o raporcie „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”

29 listopada 2013 | Autor

Powołać narodowy program walki z bezrobociem młodych, więcej pieniędzy kierować na aktywne formy walki z bezrobociem, wprowadzić system powszechnych robót publicznych – to niektóre z rekomendacji raportu przedstawionego przez Fundację Energia dla Europy.

Raport „# 2 miliardy. Sposób na bezrobocie” zawiera wnioski z badania opinii osób młodych, dane zebrane z ankiet z Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz sformułowane na tej podstawie rekomendacje.

Prezes Fundacji Energia dla Europy Grzegorz Kądzielawski przypomniał, że Polska w najbliższych dwóch latach otrzyma z UE 2 mld zł na walkę z bezrobociem młodych. Według niego pytanie, jak te pieniądze wydać „to obecnie najważniejszy temat w Polsce”. „Dlatego postanowiliśmy spróbować zbadać, jak na tę sprawę patrzą młodzi ludzie oraz jak widzą ją urzędy pracy” – powiedział PAP.

Z ankiet rozesłanych do wszystkich Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) wynika m.in., że najskuteczniejsza forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych to dofinansowanie własnej działalności gospodarczej przez bezrobotnych oraz refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Stuprocentową skuteczność tej formy aktywizacji wskazały kierownictwa WUP w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, śląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, małopolskim czy warmińsko-mazurskim.

Jako skuteczną metodę wskazywano także: prace interwencyjne i roboty publiczne, które pozwalają utrzymać bezrobotnych w gotowości do pracy i zapobiegają skutkom długotrwałego bezrobocia.

Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie jakościowe „Praca, perspektywy życiowe”. Zrealizował je CBOS we wrześniu 2013 r. metodą zogniskowanych wywiadów grupowych w ramach 4 sesji w: Krakowie, Kielcach, Rzeszowie, Warszawie. Badano osoby między 18. a 25. rokiem życia, deklarujące co najmniej średnie zainteresowanie polityką. W każdej z grup uczestniczyło po 8 osób.

„Z tych badań wypływa jednoznaczny wniosek: że młodzi ludzie z dużą beznadziejnością patrzą w przyszłość, nie widzą dla siebie miejsca w dzisiejszych uwarunkowaniach formalnoprawnych na rynku pracy w Polsce, wiele osób wskazywało, że chciałoby założyć rodziny, ale nie ma materialnych podstaw, nie ma możliwości zatrudnienia, co prowadzi do tego, że żyją na garnuszku rodziców” – wskazał Kądzielawski. „Wielu młodych ludzi wyjeżdża za granicę i tam płacą podatki – nie nad Wisłą, a nad Tamizą, i to jest bardzo duży problem” – dodał.

„Kolejny wniosek, który płynie z raportu, to niewydolny system edukacji. Młodzi ludzie zauważają, że po skończeniu studiów nie do końca są przygotowani do starcia z rynkiem pracy. Zwracają uwagę, że na studiach mało jest elementów praktycznych, przygotowujących ich do zawodu” – powiedział.

Na podstawie badań autorzy raportu sporządzili rekomendacje, np.: powołanie narodowego programu adresowanego do młodych bezrobotnych. Dr Stanisław Kluza zaproponował, by był to program wzorowany na realizowanym przed laty programie „Pierwsza praca”.

Inny pomysł to wprowadzenie systemu powszechnych robót publicznych, zakładający przymusowe kierowanie do pracy osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy).

Prof. Julian Auleytner wskazał z kolei na konieczność zwiększenia środków na aktywne formy walki z bezrobociem w postaci szkoleń i inwestycji w miejsca pracy.

Fundacja Energia dla Europy jest organizacją pozarządową, której statutowym celem jest „prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz projektowania, inicjowania i wspierania rozwiązań w zakresie polityki ustrojowej i rodzinnej w Polsce”.

Radę Programową Fundacji tworzą: dr Mariusz Andrzejewski, Michał Borowski, dr Marek A. Cichocki, Janina Jankowska, dr Stanisław Kluza, Cezary Krysztopa, Iwona Michałek, Jan Ołdakowski, Edyta Poncyljusz, Maciej Strzembosz, Marta Wójcik.

Do Polski trafią na lata 2014-2015 ok. 2 mld zł ze środków unijnego programu na aktywizację zawodową i miejsca pracy dla młodych bezrobotnych. Pieniądze będą skierowane do regionów, gdzie bezrobocie wśród młodych przekracza 25 proc. Według danych za 2012 r. będzie to 10 województw: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Instrumenty, które mają m.in. pomóc je wykorzystać, resort pracy wpisał do nowelizowanej właśnie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są wśród nich m.in. gwarancja, że młodzi bezrobotni – do 30. roku życia – będą mieli skrócony okres (z 6 do 4 miesięcy), w którym urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji.

Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych do 30. roku życia, mogą też zostać początkowo zwolnieni z obowiązku opłacania za nich składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Autor:  PAP  |  28-11-2013 20:34„Z książką na Wschód”

29 listopada 2013 | Autor

zksiazkanawschodFundacja Energia dla Europy i Poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal są współorganizatorami ogólnopolskiej akcji „Z książką na Wschód”. Akcja trwa od 1 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Jej celem jest pomoc naszym rodakom na Wschodzie. Aby wesprzeć akcję, należy kupić dowolną książkę w księgarniach, które wymienione są one na stronie zksiazkanawschod.pl i wrzucić do odpowiedniego kosza, które staną w księgarniach w najbliższą niedzielę. Organizatorzy dostarczą ją do polskich szkół i świetlic na Wschodzie. (więcej…)Raport FEdE „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”

29 listopada 2013 | Autor

OKLADKAPolska otrzyma w latach 2014 i 2015 ok. 2 miliardy złotych na walkę z bezrobociem wśród młodych. Fundacja Energia dla Europy od kilku miesięcy prowadzi prace eksperckie, których zwieńczeniem jest niniejszy raport. Składają się na niego przeprowadzone wspólnie z Centrum Badania Opinii Społecznej badania w czterech miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Kielcach. Ponadto raport zawiera podsumowanie korespondencji Pawła Kowala i Fundacji z Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz rekomendacje dotyczące nowych form aktywizacji bezrobotnych przygotowane przez uznanych ekspertów. Chcemy rozpocząć dyskusję na temat kierunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości i sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy. Naszym celem jest (więcej…)