Posty otagowane ‘ piecza zastępcza ’

Maleje populacja dzieci. Rośnie w pieczy zastepczej

23 września 2015 | Autor

Antoni Szymanski-1Radykalnemu spadkowi liczby dzieci towarzyszy wzrost ich liczby pod nadzorem kuratora i w pieczy zastępczej.
Informacje o zmniejszającej się liczbie urodzin stały się tak banalne, że trudno już nimi zainteresować. Jednak  informacja o spadku liczby dzieci w wieku od urodzenia do 17 lat o ponad 4 mln, z 11.208 tys. w roku 1989 do 7.002 tys. w roku 2013 (czyli o ponad 37, 5%) jest poruszająca. Poruszająca dlatego, że wyjątkowo dobitnie ukazuje, jak szybko starzeje się nasze społeczeństwo.

Wydawałoby się, że w powodu malejącej liczby dzieci interwencje sądów we władzę rodzicielską ich rodziców będą rzadsze, podobnie jak umieszczanie ich poza rodziną biologiczną w pieczy zastępczej. Tymczasem daje się (więcej…)Nowa ustawa o rodzicielstwie zastępczym

21 września 2014 | Autor

crying babyOd 19 września obowiązuje nowela ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sejm znowelizował ustawę pod koniec lipca. Zgodnie z nią dziecko ma być wysłuchane w każdej ważnej dla niego sytuacji – instytucje, które orzekają o skierowaniu do pieczy zastępczej lub adopcji, powinny wziąć pod uwagę jego zdanie. Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest sposób finansowania pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych (tzw. ZOL-ach).

czytaj więcej

 

 

 Rodziny zastępcze i podatek od darowizn

8 czerwca 2014 | Autor

Starosta bełchatowski chce przekonać najpierw innych starostów, a potem rząd, aby rodziny zastępcze nie musiały płacić podatku od darowizn przekazywanych wychowankom.

Na dzień dzisiejszy, zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn rodziny zastępcze przekazujące wychowankom darowizny muszą płacić od nich podatek. Do osób zwolnionych z opodatkowania zalicza się bowiem małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Za rodziców – w rozumieniu ustawy – uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. Ustawa wskazuje wyraźnie, że tylko adopcja (czyli stała forma pieczy zastępczej) daje prawo do zwolnienia z opodatkowania darowizny.

Starosta bełchatowski Szczepan Chrzęst zapowiada, że problemem podatku od darowizn w rodzinach zastępczych chce zainteresować Konwent Starostów województwa łódzkiego, a także Związek Powiatów Polskich. Liczy on, że powiaty należące do ZPP przyjmą wspólne stanowisko w tej sprawie, które zostanie zaprezentowane na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

1102930_piggy_bank_1

 

WięcejDzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja 2014 | Autor

child-colouring-a-book-1392682-m30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Został on ustanowiony uchwałą podjętą przez Sejm RP w 2006 roku. Każdego roku około 2 tys. dzieci w Polsce trafia do rodzin zastępczych. W Dzień Rodzicielstwa Zastępczego promowane są różne formy pieczy zastępczej. Samorządy i stowarzyszenia zachęcają do tworzenia rodzin zastępczych, których wciąż jest za mało.

czytaj więcej

 Zmniejszyła się liczba odbieranych dzieci

11 października 2013 | Autor

1024970_hanging_outZe sprawozdania MPiPS na temat funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika, że w 2012 r. liczba dzieci odebranych rodzicom biologicznym zmniejszyła się o ok. 16 tys. (17 proc.). W poprzednich latach liczba ta utrzymywała się na stałym poziomie. W środę wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn przedstawiła informację na temat ustawy posłom z sejmowych komisji polityki społecznej i rodziny oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

czytaj więcejDzieci w pieczy zastępczej

5 września 2013 | Autor

sad-snot-nosed-kid-1062449-mMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło badanie na temat przyczyn umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w 2012 r. W raporcie wśród przyczyn wskazano na: uzależnienie rodziców (39,62 proc.), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (25,17 proc.), półsieroctwo (8,52 proc.), sieroctwo (4,46 proc.), przemoc w rodzinie (3,63 proc.), niepełnosprawność (3,24 proc.) lub długotrwałą lub ciężką chorobę co najmniej jednego z rodziców (3 proc.) a także pobyt za granicą jednego lub obojga rodziców (2,98 proc.). Zbadano ponad 77,4 tys. dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

czytaj więcej