Posty otagowane ‘ przedszkole ’

Leki w chińskich przedszkolach

21 marca 2014 | Autor

1186542_my_kidsChińskie przedszkolaki miały być faszerowane lekami, aby zgadzała się frekwencja w przedszkolach. Głównym celem podawania dzieciom leków było zachowanie otrzymywanych pieniądze, bo przedszkola mają tym wyższe dotacje, im wyższa jest frekwencja. Pekińskie ministerstwo oświaty zarządziło w tej sprawie dochodzenia w całym kraju. Należy sprawdzić czy dzieci faktycznie otrzymują bez pozwolenia leki. Skandal rozpoczął się przed ok. 5 laty w Xian, stolicy prowincji Shaanxi.

czytaj więcej

 

 Szkoła nie dla sześciolatków

5 marca 2014 | Autor

1193228_doodled_desks_2Zdaniem prof. Krzysztofa Konarzewskiego z Instytutu Badań Edukacyjnych sześć i pół roku, to najwłaściwszy czas na rozpoczęcie przez dziecko edukacji w szkole. Z jego badań wynika, że uczniowie wcześniej zaczynający naukę mają gorsze wyniki. Oznacz to to, że nie należy zmuszać do nauki w szkole dzieci, które sześciu lat jeszcze nie skończyły. W swoim badaniu prof. Konarzewski sprawdził, czy istnieje zależność między umiejętnościami matematycznymi i przyrodniczymi uczniów a wiekiem, w jakim dzieci te zaczynały naukę w szkole.

czytaj więcejNie chcą do szkoły

28 lutego 2014 | Autor

class-room-990536-mDzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r. muszą obowiązkowo pójść do pierwszej klasy. Rodzice tych maluchów nie chcąc wysyłać ich jeszcze do szkoły szukają ratunku w poradni  psychologiczno-pedagogicznej. Liczą, że negatywna opinia poradni pozwoli, by ich dziecko (więcej…)Gdzie najlepiej rodzić dzieci?

18 lutego 2014 | Autor

poland-map-1-1147328-mZ rankingu Gazety Wyborczej wynika, że najlepszą politykę rodzinną prowadzi Zielona Góra. Miasto uzyskało 65,5 pkt na 74 możliwe do zdobycia. Na podium znalazły się też Rzeszów (58,2 pkt) i Opole (56,9). „GW” przyznawała punkty m.in. za: dostępność żłobków, przedszkoli i wydatki miast na nie; ile z miejskich kas idzie na szkolne i przedszkolne stołówki, szkolne świetlice; programy „Karta dużej rodziny”.

czytaj więcejPunkty za „dzielnicę”

12 lutego 2014 | Autor

842453_playgroundW tym roku zasady rekrutacji do przedszkola regulują zapisy ustawowe. Określają one, które maluchy będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Dotychczas na pierwszeństwo mogły liczyć samotne matki i dzieci rodziców niepełnosprawnych. Teraz pierwszeństwo zyskują też rodziny z co najmniej trójką dzieci. Pozostałe kryteria wymyślały gminy. W Warszawie dodatkowe punkty przy rekrutacji mają być przyznawane za pracę obojga rodziców, rozliczanie podatków w Warszawie czy posiadanie rodzeństwa w przedszkolu. Pojawiło się też nowe kryterium: „dzielnicowe”, które wzbudziło wiele sprzeciwu i ostatecznie zostało wycofane.

czytaj więcejJęzyk obcy w przedszkolu

8 lutego 2014 | Autor

973172_playground_2Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci 5-letnich zostanie wprowadzony od 1 września 2015, a dla pozostałych dzieci od 1 września 2017 roku. Zmiany te przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy (więcej…)Drogie przedszkole

29 stycznia 2014 | Autor

842453_playgroundZ analizy Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczącej kosztów edukacji wynika, że system finansowania opieki przedszkolnej jest w Polsce najmniej efektywny spośród krajów Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. IBE sprawdziło m.in. ile środków publicznych i prywatnych Polska przeznacza na edukację przedszkolną. Okazało się, że jest to odpowiednio 0,6 proc. i 0,1 proc. PKB. Natomiast średnio w UE oraz pośród krajów OECD, suma wydatków z obu tych źródeł nieznacznie przekracza 0,5 proc. PKB.

czytaj więcej„Rzeczpospolita”: Wysadzanie dziecka z płci

22 stycznia 2014 | Autor

842453_playgroundEksperci Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN krytykują przedszkolny program promujący ideologię gender – informuje „Rzeczpospolita”. Dyskusja dotyczy treści pozycji zatytułowanej „Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć”. W ramach uświadamiania dzieciom równości płci, autorki proponują, by chłopcy przebierali się w dziewczęce stroje, zakładali peruki. I odwrotnie, dziewczęta zakładały ubrania chłopięce. Autorki sugerują także, by wprowadzając program do przedszkoli, nie liczyć się ze zdaniem rodziców.

czytaj więcejList Otwarty do Pana Premiera Donalda Tuska

18 grudnia 2013 | Autor

something-to-write-on-1397003-mPoniżej publikujemy List Otwarty do Pana Premiera Donalda Tuska, który otrzymaliśmy na skrzynkę redakcyjną od Forum Kobiet Polskich.

Warszawa, dn. 17 grudnia 2013 r.

List Otwarty do Pana Premiera Donalda Tuska

„To nie był rok poświęcony rodzinie”.

Zbliża się koniec roku 2013, który ogłosił Pan Rokiem Rodziny. Jego zapowiedź wzbudziła nadzieję, że rząd wreszcie zainteresuje się poważnymi problemami polskich rodzin. Są to przede wszystkim: wysokie bezrobocie, niskie zarobki, niewystarczające wsparcie państwa dla bardzo licznej grupy ubogich rodzin, a także dramatyczny niż demograficzny, rozpad wielu małżeństw, duża liczba dzieci umieszczanych w środowiskach zastępczych poza rodzinami naturalnymi, narastające trudności wielu rodzin z wykonywaniem roli wychowawczej. Wskazują one na poważny kryzys rodziny.

Zapowiedź Roku Rodziny nie spowodowała oczekiwanych zmian. Wyjątkiem jest jedynie słuszne wydłużenie do 1 roku urlopów rodzicielskich dla rodziców posiadających stałe zatrudnienie.

Rząd nie przedstawił wieloletniego projektu polityki rodzinnej. Polska nadal jest jednym z niewielu krajów europejskich, które go nie posiadają. Brak takiego programu skazuje nas na wyrywkowe,  pojedyncze działania, które nie tworzą systemu wspierającego trwałość polskich rodzin, ich samodzielność finansową i wychowawczą.

Z najwyższym niepokojem odnotowałyśmy w 2013 roku szereg działań o zdecydowanie antyrodzinnym charakterze:

zaledwie symboliczną waloryzację progów dochodowych do 539 zł uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz podwyższenie do 77 zł zasiłku rodzinnego na dziecko w wielu do 5 lat. Zmiana ta nie włączyła ponownie do systemu świadczeń rodzinnych ponad 2 mln dzieci, które z niego usunięto na skutek braku przez wiele lat waloryzacji progów dochodowych i świadczeń. Dzieje się to w sytuacji, gdy liczba polskich dzieci żyjących w ubóstwie jest jedną z najwyższych w UE;

wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci od 6 lat przy nieprzygotowanych do tego szkołach i nieliczeniu się z opinią rodziców w tej sprawie;

kampanię na rzecz wprowadzenia związków partnerskich, czego efektem byłaby między innymi marginalizacja małżeństwa;

zmiany powodujące gorszy poziom pracy przedszkoli przez ograniczenie zajęć dodatkowych;

prace rządu nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet, wprowadzającej do systemu edukacji i całej polityki społecznej założeń skrajnej ideologii gender. Konwencja ta wprowadza m. in. obowiązek walki z małżeństwem i rodziną. Wiąże się z tym wprowadzanie programów genderowych do przedszkoli i placówek szkolnych, bez informowania o tym rodziców;

ograniczenie uprawnionych do uzyskiwania zasiłku pielęgnacyjnego.

W tej sytuacji zwracamy się do Pana Premiera i całego rządu o pilne przygotowanie i uchwalenie programu polityki rodzinnej, skonsultowanego z rodzinami, organizacjami rodzinnymi, kościołami, w duchu pomocniczości państwa, a nie zastępowania czy wyręczania rodzin.

Jesteśmy przekonane, że rodzina powinna znajdować się w centrum zainteresowania państwa i samorządu lokalnego, a jej wzmocnienie jest polską racją stanu.

W imieniu Forum Kobiet Polskich

Ewa Kowalewska – prezes

Anna Lisiewicz – sekretarz

Ewa Tomaszewska

Agnieszka Jackowska

Maria Wilczek

Anna Cydejko-Kurtycz

* FKP skupia 53 przedstawicielki organizacji kobiecychEdukacja może liczyć na unijne wsparcie

24 października 2013 | Autor

2069243613_9dd1152b55_o-275x200Podkreślał to na piątkowej konferencji Edukacja Zmiana. Rozwój. Przyszłość. Innowacyjny Program „Umiem się uczyć” wiceminister Paweł Orłowski. Do tej pory środki, jakie otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, przyczyniły się m.in. do (więcej…)