Posty otagowane ‘ przemoc ’

Agresja wobec najmłodszych

8 czerwca 2014 | Autor

Rzeczpospolita: Wbrew powszechnej opinii to nie w gimnazjach jest najbardziej niebezpiecznie. Agresja i przemoc dotyka aż 23 proc. uczniów szkół podstawowych, w tym z najmłodszych (więcej…)Pełna rodzina najlepsza

12 maja 2014 | Autor

kids-247024-mNaukowcy z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) przeanalizowali badanie ankietowe National Survey of Children’s Health dotyczące lat 2011-2012 r. Wyniki wykazały, że dzieci wychowywane przez dwóch rodziców biologicznych wychowywały się w znacznie bezpieczniejszym i bardziej sprzyjającym środowisku, niż ci, którymi opiekował się jeden biologiczny rodzic lub ci, których opiekunowie nie byli jednocześnie rodzicami.

czytaj więcej

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

3 maja 2014 | Autor

stop-sign-1403571-m29 kwietnia rząd przyjął Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Program został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jego realizacja ma spowodować ograniczenie przemocy w rodzinie przez działania zapewniające ochronę i pomoc ofiarom. Wśród założeń programu znalazło się m.in. upowszechnianie programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.

czytaj więcej

 Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia 2014 | Autor

stop-1209407-mDzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Trzeba stawiać wyraźny sprzeciw wobec bicia dzieci nie tylko 30 kwietnia, ale przez cały rok – podkreślał rzecznik praw dziecka Marek Michalak i zachęcał, by reagować na każdą taką sytuację. W Polsce obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. Zakaz bicia dzieci wprowadziła ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – od 1 sierpnia 2010 r.

czytaj więcejMniej interwencji policji

10 kwietnia 2014 | Autor

1108004_hand_srb_1W powiecie raciborskim w 2013 roku odnotowano łącznie 175 przypadków przemocy w rodzinie, natomiast w 2012 roku – 213 takich zdarzeń. Z raportu policji wynika, że o 18% spadła liczba (więcej…)Szkolna agresja

28 marca 2014 | Autor

1068224_young_handsOkazuje się, że najbardziej niebezpieczne w naszej edukacji są szkoły podstawowe, a nie – jak się powszechnie uważa – gimnazja. Z analizy dr. Jakuba Kołodziejczyka i Bartłomieja Walczaka, przeprowadzonej na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach oceny jakości pracy szkół tzw. ewaluacji właśnie w podstawówce uczniowie najczęściej padają ofiarami agresji i przemocy. Najczęściej stosowaną formą przemocy jest agresja werbalna i doświadcza jej 52 proc. uczniów szkół podstawowych.

czytaj więcej

 Odbieranie dzieci rodzicom

19 marca 2014 | Autor

shadows-1396842-mSejm będzie debatował nad poselskimi projektami chroniącymi dzieci przed odbieraniem ich rodzicom. Propozycje PiS i SP dotyczą mi. in. wyeliminowania możliwości ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej wyłącznie z powodu złej sytuacji (więcej…)Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

11 marca 2014 | Autor

telephone-logo-24000-mZostała opracowana pod koniec ubiegłego roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji. Karta zawiera informacje dotyczące m.in. pojęcia przemocy, konsekwencji prawnych oraz sposobów działania, w celu (więcej…)Stanowisko uczestników Konferencji w Sejmie RP nt. Konwencji Rady Europy

6 lutego 2014 | Autor

torn-paper-8-1295034-mPoniżej publikujemy stanowisko uczestników Konferencji pt. „Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet – następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa.” Konferencja została zorganizowana przez Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny przy współpracy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (zrzeszającej ponad 100 organizacji prorodzinnych) w Sejmie RP w dniu 4.02.2014 r.
W Konferencji wzięło udział 200 osób – parlamentarzystów i przedstawicieli organizacji prorodzinnych.

 Warszawa, 4-02-2014 r.

Stanowisko

Uczestnicy konferencji odbywającej się w Sejmie RP  dnia 4.02.2014 r. ”Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet – następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa” przyjmują następujące stanowisko.
Doceniając znaczenie i konieczność zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, kobiet i mężczyzn stwierdzamy:
– problematyka przeciwdziałania przemocy domowej jest już przedmiotem rozbudowanej regulacji ustawowej w Polsce. Nie istnieją obecnie jakiekolwiek względy prawne czy społeczne, które usprawiedliwiałby przyjęcie kolejnej regulacji w tej mierze;
– konwencja nie jest bezstronna światopoglądowo i jej ratyfikacja naruszałaby art. 25 ust. 2 Konstytucji, zaś sposób rozumienia płci, który konwencja narzuca, wprowadzałby zamęt do polskiego systemu prawnego, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego;
– konwencja zbudowana jest na aksjologii, która w istotnych punktach kłóci się
z aksjologią Konstytucji RP, uznając, afirmowane w ustawie zasadniczej, tradycję, dorobek cywilizacyjny, rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo za potencjalne źródło opresji, które winno być przedmiotem wykorzenienia;
– konwencja przewiduje wprowadzenie do programów nauczania treści, które są w społeczeństwie jednoznacznie nieakceptowane (m.in. nauczanie o niestereotypowych rolach płciowych) i tym samym sprzeczne z art. 48 ust. 1 Konstytucji, przyznającym rodzicom decydujący wpływ na kształt edukacji ich dzieci;
– przyjęcie konwencji będzie generować znaczne obciążenia finansowe państwa, których ponoszenie nie jest uzasadnione, bowiem konwencja nie wnosi nowych rozwiązań prawnych mogących ograniczać przemoc domową, a jedynie nadaje istniejącym rozwiązaniom tożsamość ideową, sprzeczną z art. 13 Konstytucji;
– konwencja, poprzez system monitorowania jej realizacji, tworzy mechanizm mogący służyć wywieraniu międzynarodowego nacisku na Rzeczpospolitą, w kierunku akceptacji rozwiązań nacechowanych ideologicznie.
Mając powyższe na uwadze, sprzeciwiamy się ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.Maltretowane dzieci

5 lutego 2014 | Autor

przedszkoleCodziennie w Niemczech rodzice katują na śmierć jakieś dziecko – alarmują dwaj renomowani lekarze sądowi. Według statystyk co tydzień 70 dzieci maltretuje się tak, że konieczna jest interwencja lekarzy. – Do tych tragedii nie musiało dojść. Zawinił system. Mamy do czynienia ze zbiorowym zakłamaniem – piszą lekarze sądowi Michael Tsokos oraz Saskia Guddat w książce „Niemcy maltretują swoje dzieci”.

czytaj więcej