Posty otagowane ‘ przemoc ’

MAPA przemocy wobec nieletnich

1 lutego 2014 | Autor
źródło: dziennik.pl

źródło: dziennik.pl

Bardzo szybko wrasta liczba zabójstw, których ofiarami są małoletni. W 2013 roku odnotowano ich 29, o 100 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej przestępstw miało miejsce w zamożnym i wolnym od bezrobocia Śląsku. Z danych policji wynika także, że w ubiegłym roku w skali całej Polski więcej było nie tylko zabójstw, ale także rozbojów – 7,5 tys. wobec 7,1 tys. w 2012 roku. Dziennik.pl opublikował MAPĘ PRZEMOCY wobec dzieci w Polsce.Przemoc w rodzinie

31 stycznia 2014 | Autor

1108004_hand_srb_1Policja co roku musi interweniować około 90 tys. razy w związku z aktami przemocy w rodzinie – informuje „Rzeczpospolita”. W 2013 roku policja założyła o 10 tys. więcej tzw. niebieskich kart niż w roku 2012. Policja i specjaliści, którzy pomagają ofiarom przemocy, podkreślają, że zwiększenie zdarzeń jak i ilości zakładanych niebieskich kart, wynika nie ze wzrostu agresji, ale z ujawniania jej rzeczywistych rozmiarów.Działania MSW w 2014

23 stycznia 2014 | Autor

stop-sign-1403571-mOchrona ofiar przemocy domowej, przeciwdziałanie przestępczości z nienawiści, poprawa bezpieczeństwa na drogach, zwalczanie przestępczości gospodarczej i kontynuacja programu modernizacji komend i komisariatów – to priorytetowe działania MSW na 2014 r. Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz przypomniał, że (więcej…)W Polsce mniej przemocy wobec dzieci

10 stycznia 2014 | Autor

1108004_hand_srb_1Polska została doceniona w raporcie za 2013 r. na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, który został przygotowany na podstawie ogólnoświatowego badania Sekretarza Generalnego ONZ. Polska w raporcie Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children została wymieniona obok Szwecji, Austrii, Niemiec, Finlandii i Holandii, jako przykład dobrej praktyki, za wprowadzenie zakazu bicia dzieci (w znowelizowanej w 2010 r. ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

czytaj więcej

 

 Zasady postępowania ws. przemocy w rodzinie

3 stycznia 2014 | Autor

stop-sign-1403571-mW piątek, 3 stycznia, prokurator generalny Andrzej Seremet przypomniał prokuratorom w kraju o szczególnych zasadach postępowań w sprawach o przemoc w rodzinie. „W przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania istnienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, prokuratorzy niezwłocznie będą informować właściwego pracownika socjalnego, aby podjęto działania związane z umieszczeniem dziecka u innej osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej” – zaznaczono w komunikacie Prokuratury Generalnej.
czytaj więcejMiś narzędziem walki z przemocą

29 listopada 2013 | Autor

1001157_my_teddy_bearW ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego ofiarami przemocy padło 4,7 tys. kobiet, 2,1 tys. małoletnich i ponad 700 mężczyzn. Sprawcami w 94 proc. byli panowie. Coraz częściej w rodzinach dochodzi do przemocy psychicznej niż fizycznej. Aby lepiej walczyć z tym zjawiskiem i zmniejszać stres wśród dzieci w rodzinach, w których (więcej…)Mniejsze przyzwolenie dla kar cielesnych

25 października 2013 | Autor

stop-sign-1403571-m– Nasza akcja „Reaguj Masz Prawo” przynosi powolną zmianę zachowań – powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Michalak. Z badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka wynika, że przez ostatnie trzy lata przyzwolenie dla wykonywania kar cielesnych jako dobrej metody wychowawczej spadło o 20 procent. Natomiast 60 procent badanych nadal nie widzi w tym niczego złego. Informacje o sposobach reagowania na przemoc wobec dzieci znajdują się na stronie www.jakreaagowac.pl.

czytaj więcejO przemocy wobec dzieci

21 października 2013 | Autor

stop-sign-1403571-mCo piąte dziecko w Polsce doświadczyło w swoim życiu przemocy fizycznej ze strony dorosłych, a co ósme – wykorzystywania seksualnego. O tym, jak skuteczniej im pomagać, mówiła w Polskim Radiu psycholog (więcej…)Policyjna debata o przemocy

19 września 2013 | Autor

1108004_hand_srb_1W Polsce brakuje pomocy systemowej dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie – taki wniosek nasuwa się po zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Sanoku pierwszej debaty społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, którą czytamy na (więcej…)Dzieci w pieczy zastępczej

5 września 2013 | Autor

sad-snot-nosed-kid-1062449-mMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło badanie na temat przyczyn umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w 2012 r. W raporcie wśród przyczyn wskazano na: uzależnienie rodziców (39,62 proc.), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (25,17 proc.), półsieroctwo (8,52 proc.), sieroctwo (4,46 proc.), przemoc w rodzinie (3,63 proc.), niepełnosprawność (3,24 proc.) lub długotrwałą lub ciężką chorobę co najmniej jednego z rodziców (3 proc.) a także pobyt za granicą jednego lub obojga rodziców (2,98 proc.). Zbadano ponad 77,4 tys. dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

czytaj więcej