Posty otagowane ‘ raport ’

Uczniowie mszczą się na nauczycielach

3 kwietnia 2014 | Autor

email-concept-1408324-mJak podaje „Gazeta Wyborcza”, z cyberprzemocą ze strony uczniów zetknął się co czwarty nauczyciel. Dorosłym trudno się przyznać, że gnębią ich dzieci. Norton Online Family to międzynarodowe badanie dotyczące bezpieczeństwa w internecie. Wzięło w nim udział prawie 20 tys. nauczycieli z Europy. W Polsce 27 proc. nauczycieli przyznało się do bezpośredniego zetknięcia się z cyberprzemocą lub znajomości nauczyciela, który jej doświadczył. Takie dane zawiera raport  z 2011 roku.

czytaj więcej

 Wpływ imigracji na bezrobocie w Wielkiej Brytanii

7 marca 2014 | Autor

616474_suitcase_full_of_moneyZa pomocą telewizji BBC usłyszeliśmy o sprawie zatajenia przez brytyjski rząd raportu dot. wpływu imigracji na bezrobocie wśród własnych obywateli. Zdaniem BBC raport ma nie potwierdzać informacji ministrów, że imigracja odbiera szanse pracy znacznej liczbie Brytyjczyków. Dokładniej brytyjski rząd utrzymywał, że przyjazd każdej setki imigrantów pozbawia zatrudnienia 23 Brytyjczyków. Dzisiaj rząd tłumaczy, że nie zataił raportu, tylko nie jest on jeszcze gotowy do publikacji.

czytaj więcej

 Bezrobocie w Europie

4 lutego 2014 | Autor

people_europeMiędzynarodowy Fundusz Walutowy podkreślił, że bezrobocie w Europie jest zbyt wysokie. Zdaniem przedstawiciela Funduszu Antonio Spilimbergo w ostatnich latach bezrobocie wzrosło, ale jego przyczyną są zaniedbania jeszcze sprzed kryzysu. Przedstawiciele MFW zaprezentowali w kancelarii premiera raport o rynku pracy i wzroście gospodarczym po kryzysie. Publikacja zwraca także uwagę na palący problem bezrobocia wśród młodych. W Grecji czy Hiszpanii bez pracy pozostaje blisko 60 procent osób poniżej 25 roku życia.

czytaj więcej

 

 W Polsce mniej przemocy wobec dzieci

10 stycznia 2014 | Autor

1108004_hand_srb_1Polska została doceniona w raporcie za 2013 r. na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, który został przygotowany na podstawie ogólnoświatowego badania Sekretarza Generalnego ONZ. Polska w raporcie Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children została wymieniona obok Szwecji, Austrii, Niemiec, Finlandii i Holandii, jako przykład dobrej praktyki, za wprowadzenie zakazu bicia dzieci (w znowelizowanej w 2010 r. ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

czytaj więcej

 

 G. Kądzielawski dla DGP: Brakuje nam współpracy szkół wyższych z biznesem

2 grudnia 2013 | Autor

IMG_0328-1Polska od 2014 r. ma wdrożyć reformę sieci europejskiego pośrednictwa pracy EURES. Więcej osób bezrobotnych może się zdecydować na wyjazd za granicę. – Powinniśmy się skupić na gruntownej reformie instytucji rynku pracy i systemu szkolnictwa w Polsce, a nie ułatwiać poszukiwania pracy za granicą. Brakuje nam m.in. współpracy szkół wyższych z biznesem. To powinien być standard – podkreśla Grzegorz Kądzielawski, prezes Fundacji Energia dla Europy.

czytaj więcej#2miliardy – Trzy debaty, jeden temat. Sposób na bezrobocie

2 grudnia 2013 | Autor

Dnia 28 listopada w Warszawie odbyły się trzy panele w ramach „Forum #2miliardy” zorganizowanego przez fundację Energia dla Europy.

Wydarzenie rozpoczął prezes fundacji Grzegorz Kądzielawski, prezentując raport: „#2miliardy. Sposób na bezrobocie” wraz z rekomendacjami. W pierwszym panelu REALIZACJA wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Jacek Męcina, Poseł na Sejm RP – Jarosław Gowin, Poseł do PE – Paweł Kowal i moderator Tomasz Wróblewski („Do Rzeczy”). Zostały poruszone m.in. kwestie działań MPiPS w zakresie aktywizacji zawodowej, wspierania małych i średnich polskich przedsiębiorstw, organizowania staży dla młodych czy też zakładania własnego biznesu przez młodych.

Drugi panel STRATEGIA, w którym wystąpili: Rektor Uczelni Łazarskiego – prof. Krystyna Iglicka, Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich – Ryszard Petru, Członek Zarządu Deloitte – Rafał Antczak, pierwszy Przewodniczący KNF – dr Stanisław Kluza i moderator Bartosz Marczuk („Rzeczpospolita”). Poruszono tematy m.in. wyboru kierunków, braku miejsc na rynku pracy, emigracji młodych, kryzysu demograficznego czy dostosowania umiejętności do zapotrzebowań na rynku pracy.

W ostatnim panelu OCZEKIWANIA wzięli udział: Jacek Brzozowski – Pracodawcy RP, Marcin Nowacki – Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Wojciech Morawski – Prezes Atlantic, a debatę poprowadził Michał Niewiadomski (Polskie Radio). Tutaj pracodawcy skupili się na takich zagadnieniach jak: aplikacja na określone stanowisko, doświadczenie młodych oraz staże i praktyki zawodowe, współpraca szkół wyższych z biznesem. Dodatkowo panele były poprzedzane wystąpieniami młodych, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach jako studenci bądź absolwenci studiów wyższych na rynku pracy.

Polska w latach 2014-2015 otrzyma z funduszy unijnych 2 miliardy na walkę z bezrobociem wśród osób od 15. do 25. roku życia. Obecnie bezrobocie w tej grupie wiekowej przekracza 26%.

 

Zapraszamy do lektury raportu „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”.

 

 

 Raport FEdE „Francuska polityka rodzinna”

29 listopada 2013 | Autor

child/papoosenantucket.com/google.plFrancja należy do państw prowadzących najbardziej rozwiniętą polityką rodzinną na świecie i jest europejskim liderem pod względem współczynnika dzietności. Ludność Francji wynosi obecnie 65,8 mln, co stanowi około 13% populacji UE. Francja jest drugim po Niemczech krajem UE pod względem liczby ludności, przed W. Brytanią i Włochami. Według prognoz ONZ dzięki dużej liczbie urodzeń we Francji i stosunkowo małej w Niemczech, liczba ludności Francji może do 2055 r. wzrosnąć do poziomu równego lub wyższego niż w Niemczech, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla politycznego i gospodarczego układu sił w UE. – pisze Rafał Frąc w raporcie „Francuska polityka rodzinna: od inwestycji do sukcesu”. Jakie są źródła powodzenia francuskiego modelu wsparcia rodziny? Autor wskazuje na wiele (więcej…)Jak zwiększyć dzietność?

29 października 2013 | Autor

1186542_my_kidsNie ma jednej recepty dla wszystkich krajów. Jednak są takie, którym udało się zmniejszyć skutki kryzysu demograficznego. Doskonałym przykładem jest Francja, której konsekwentna polityka rodzinna pozwoliła wpłynąć pozytywnie na demografię. O powodzeniu francuskiego wsparcia rodziny pisze Rafał Frąc w raporcie „Francuska polityka rodzinna: od inwestycji do sukcesu”, przygotowanym dla Fundacji Energia dla Europy. O sukcesie mogą mówić także władze Estonii, których działania pozwoliły na podniesienie dzietności z poziomu 1,28 w 1998 r. do 1,66 dekadę później.

czytaj więcejMigracje 2013

29 września 2013 | Autor

lorry-trip-101725-mOpublikowany w piątek przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) Światowy Raport nt. Migracji 2013 prezentuje pierwsze na skalę światową badania migracji ukazujące jak kierunek migracji i kraj pochodzenia wpływają na jakość życia na emigracji.  Raport pokazuje związek pomiędzy migracją a rozwojem. Jest to nowe spojrzenie, gdyż do tej pory badano migracje przez pryzmat wskaźników czysto ekonomicznych.

czytaj więcej

 Raport Fundacji EdE: Zachwiana równowaga. System szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie

4 września 2013 | Autor

2069243613_9dd1152b55_o-275x200Zmniejszenie nierównowagi we współpracy między polskimi i ukraińskimi uczelniami jest niemożliwe bez systematycznych zmian ukraińskiego szkolnictwa wyższego – piszą autorzy raportu „Zachwiana równowaga. System szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie”.  Jehor Stadnyi i Iryna Svityashchuk porównali w nim warunki studiów dla osób z zagranicy w Polsce i Ukrainie. – Kluczowym problemem polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej jest jednostronny charakter tego procesu, czyli o wiele większa liczba studentów z Ukrainy studiujących w Polsce niż polskich obywateli na Ukrainie – brzmi jedna z głównych tez raportu.

CZYTAJ CAŁOŚĆ RAPORTU