Posty otagowane ‘ rozwód ’

Wzrasta liczba rozwodów

8 kwietnia 2013 | Autor

Dane GUS wskazują na ponad 17, 3 tys. par ze stażem małżeńskim wynoszącym ponad 20 lat rozwiedzionych w 2011 r. Natomiast tych ze stażem nieprzekraczającym (więcej…)Niezgodność w domowych finansach

13 lutego 2013 | Autor

Bardziej niż małżeństwo pary łączy kredyt hipoteczny – czytamy na stronie radia. Magdalena Sochacka w audycji ”Bezpieczne finanse” wyjaśniała, jak skutecznie (więcej…)Rozwód. Dziecko i jego wychowanie

18 stycznia 2013 | Autor
XenoLV426_sxchu

Rozstanie rodziców to dla dziecka duży stres. W nowej sytuacji często pojawiają się z nim problemy. Złość, agresja, problemy wychowawcze i bunt, a także zagrywki psychologiczne dziecka, dzięki którym sprawdza na ile może sobie pozwolić w obecnej rodzinie. Zdaniem autorki artykułu na portalu dzieci.pl, aby złagodzić proces dostosowawczy dziecka do nowej rzeczywistości konieczna jest współpraca między rodzicami i nieustawanie w staraniach wychowawczych przez obydwie strony. Należy pamiętać, że mimo rozwodu, nadal pozostaje się ojcem i matką dla swojego dziecka.

czytaj więcej

XenoLV426_sxchu„Kohabitacja. Przeszkoda czy przygotowanie do małżeństwa?” cz.4

17 stycznia 2013 | Autor

IV. Kohabitacja Przedmałżeńska i Kohabitacja Antymałżeńska– o Znaczeniu Zaangażowania

Wielu socjologów sugeruje, że te osoby, które decydują się na kohabitację zamiast na bezpośrednie wejście w małżeństwo, są mniej skłonne do długoterminowego zaangażowania w związek od tych, które nie decydują się na kohabitację. Innymi słowy, doświadczenie kohabitacji może mieć negatywny wpływ na angażowanie się w stały związek. W opinii Risch’a ta obserwacja może odnosić się do wielu kohabitujących par, niemniej jednak nie stanowi to generalnej zasady dla wszystkich par tego typu. Po pierwsze, dlatego że trudno jest zdefiniować zaangażowanie per se i zmierzyć je konkretnymi metodami naukowymi. Po drugie, wraz ze wzrostem i pogłębieniem zaangażowania, wzrasta i (więcej…)Dziecko spoza małżeństwa

17 stycznia 2013 | Autor

W 2011 roku w naszym kraju przyszło na świat 388 tysięcy 400 dzieci. Część z nich, bo 21,2 procent miało niezamężną matkę. W mieście ze związków nieformalnych rodzi się więcej dzieci niż na wsi. W opinii socjologów taki trend wynika z zamieszkiwania ze sobą młodych ludzi jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Poza tym dzisiaj nie towarzyszy nam już tak wielki nacisk na konieczność zamążpójścia po urodzeniu dziecka. Do wzrostu liczby dzieci poza małżeństwem przyczyniają się także rozwody.

 

 

czytaj więcej

 

baby

 „Kohabitacja. Przeszkoda czy przygotowanie do małżeństwa?” cz.3

16 stycznia 2013 | Autor

III. Punkt Zwrotny – Narodziny Pierwszego Dziecka

Należałoby zwrócić uwagę, że dla większości kohabitantów małżeństwo ostatecznie pozostaje najlepszą formą bycia razem. Jak pokazują statystyki, kohabitacja jest zjawiskiem charakterystycznym dla okresu tzw. „wczesnej dorosłości”. Okazuje się, że większość kohabitantów około trzydziestego roku życia podejmuje decyzję o wejściu w małżeństwo, a więc i o rezygnacji z kohabitacji. Również i pierwsze dziecko pojawia się około trzydziestego roku życia, poprzedzając bądź bezpośrednio następując po zawarciu małżeństwa. Badania Philipova demonstrują ważność przejścia z etapu kohabitacji przedmałżeńskiej w małżeństwo oraz silne pragnienie posiadania dzieci około trzydziestego roku (więcej…)„Kohabitacja. Przeszkoda czy Przygotowanie do Małżeństwa?” cz.2

15 stycznia 2013 | Autor

II. Przedmałżeńska Kohabitacja w Bliższej Perspektywie

Kiedy mówimy o pomniejszaniu rangi instytucji małżeństwa we współczesnym świecie, porównujemy sytuację dzisiejszą z tą po Drugiej Wojnie Światowej. Skupianie się na interpretacji rozwoju instytucji małżeństwa, jak i kohabitacji tylko na tym okresie historycznym mogłoby doprowadzić do mylnych wniosków. Z perspektywy historycznej, rozwój instytucji małżeńskiej, w latach 1945-1970 należy sklasyfikować do nietypowych. Co istotne, w tym okresie zaobserwowano najwyższy wskaźnik prawnie zawartych małżeństw. Niektórzy naukowcy uważają, że współczesną różnorodność form małżeńskich można rozumieć jako powrót (więcej…)„Kohabitacja. Przeszkoda czy Przygotowanie do Małżeństwa?” cz.1

14 stycznia 2013 | Autor

Ostatnimi czasy obserwujemy wiele dyskusji na temat kryzysu małżeństwa. Kryzys ten bardzo często argumentowany jest rosnąca liczby rozwodów. Media coraz częściej używają określenia “partner” zamiast “małżonek”, zmierzając do traktowania kohabitacji jako formy związku równoprawnej z małżeństwem. Kohabitacja przedmałżeńska stała się zjawiskiem powszechnie akceptowanym i praktykowanym w krajach zachodnich. Ponad połowa małżeństw w Stanach Zjednoczonych poprzedzona jest  etapem kohabitacji, natomiast w Europie Zachodniej od 40% do 80% par kohabitowało przed zawarciem małżeństwa. Badacze tego zjawiska wskazują na silne asocjacje pomiędzy etapem kohabitacji a mniej stabilnym i szczęśliwym małżeństwem, jak (więcej…)Rozpadające się małżeństwa

10 stycznia 2013 | Autor

Ich liczba zwiększa się coraz bardziej. Przyczyn też jest wiele. Jedną z nich jest emigracja zarobkowa. To z jej powodu pojawiają się problemy rodzinne, nie radzenie sobie przez jednego małżonka z wychowaniem (więcej…)Rozwód i dzieci

21 grudnia 2012 | Autor

W Polsce rocznie przybywa ponad 40 tys. rozwiedzionych par z dziećmi. Rozstające się małżeństwo dzieli się nie tylko majątkiem, ale i potomstwem. Jedni robią to ugodowo, a drudzy (więcej…)