Posty otagowane ‘ Stephan Rabbe ’

Niemiecki model polityki rodzinnej

16 listopada 2012 | Autor

Ważnym celem polityki na rzecz rodziny jest ochrona wolności i wspieranie funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Dzieje się to poprzez wyrównywanie obciążeń nakładanych na rodziny, co z kolei wiąże się z uwzględnianiem zwiększonych wydatków na dzieci oraz wyrównywaniem świadczeń ze strony rodzin (uznanie wkładu wnoszonego przez rodziny do społeczeństwa). Nie bez znaczenia pozostaje ochrona i wspieranie swobody zatrudnienia i możliwości pogodzenia ze sobą obowiązków rodzinnych i zawodowych. Dzieje się to poprzez m.in. zapewnienie opieki i uelastycznienie rynku pracy. Istotne jest też odpowiednie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny oraz zagwarantowanie i wsparcie wychowania i kształcenia młodego pokolenia. – pisze w najnowszym raporcie Fundacji Energia dla Europy Stephan Rabbe.

Zapraszamy do lektury raportu

 Niemiecki model polityki rodzinnej

16 listopada 2012 | Autor

Ważnym celem polityki na rzecz rodziny jest ochrona wolności i wspieranie funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Dzieje się to poprzez wyrównywanie obciążeń nakładanych na rodziny, co z kolei wiąże się z uwzględnianiem zwiększonych wydatków na dzieci oraz wyrównywaniem świadczeń ze strony rodzin (uznanie wkładu wnoszonego przez rodziny do społeczeństwa). Nie bez znaczenia pozostaje ochrona i wspieranie swobody zatrudnienia i możliwości pogodzenia ze sobą obowiązków rodzinnych i zawodowych. Dzieje się to poprzez m.in. zapewnienie opieki i uelastycznienie rynku pracy. Istotne jest też odpowiednie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny oraz zagwarantowanie i wsparcie wychowania i kształcenia młodego pokolenia. – pisze w najnowszym raporcie Fundacji Energia dla Europy Stephan Rabbe.

Zapraszamy do lektury raportu.Rabbe: Rodziny bez lobbystów

15 listopada 2012 | Autor

Polityka rodzinna w Niemczech ma dobre tradycje i istnieją tam wspierane przez państwo organizacje zajmujące się problemami rodziny. Jednakże rodziny z dziećmi nie są reprezentowane w społeczeństwie i kręgach politycznych przez żadne duże lobby. Dzieci są po prostu obywatelami bez prawa głosu, a rodziny z dziećmi będącymi na ich utrzymaniu – kurczącą się mniejszością, która nie może przeforsować swojego stanowiska wbrew roszczeniom zachowania stanu posiadania przez osoby bezdzietne i osoby z niewielką liczbą dzieci.

Całkiem inną kwestię stanowi pytanie czy dzisiejsze młode pokolenie rzeczywiście przejmie w pełnym zakresie nakładany nań ciężar utrzymania licznej grupy osób w starszym wieku, obok ponoszenia (więcej…)