Posty otagowane ‘ świadczenia rodzinne ’

„Narada rodzinna”

19 września 2013 | Autor

1260786_laptop_workPod taką nazwą Kancelaria Premiera zorganizuje na Facebooku cykl czatów, podczas których eksperci z resortów pracy i polityki społecznej, zdrowia, edukacji oraz transportu odpowiadać będą na pytania internatów, dotyczące polityki (więcej…)Zmiana w świadczeniach pielęgnacyjnych

28 czerwca 2013 | Autor

410035_handicappedZ dniem 1 lipca zmienią się zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Prawo do nich będą mieli tylko rodzice i najbliżsi krewni dzieci niepełnosprawnych. Nowela ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła także nowe świadczenie w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego. Otrzymywać go mogą osoby, u których (więcej…)Nasze drogie dzieci – informacja prasowa

30 maja 2013 | Autor

865434_money_mattersPoniżej publikujemykomentarz Fundacji CenEA dot. systemu świadczeń rodzinnych.
Obowiązujący sposób naliczania korzyści związanych z ulgą na dzieci powoduje, że około 32% podatników mających dzieci nie może skorzystać z maksymalnych wartości odliczeń wynikających z liczby posiadanych pociech – wynika z analizy Fundacji CenEA. Barierą są zbyt niskie dochody tych rodzin.

Wsparcie rodzin o niskich dochodach w systemie podatkowym jest ograniczone przez sposób naliczania ulgi podatkowej na dzieci, gdyż pełną jej kwotę rodziny mogą odliczyć od podatku dopiero, kiedy ich miesięczny dochód brutto przekroczy 2 325 zł, jeśli mają jedno dziecko, 3 375 zł brutto przy dwójce dzieci i 4 945 zł brutto przy trójce.

Jak mówi dr Michał Myck, dyrektor Fundacji CenEA.– Ryzyko ubóstwa wśród rodzin z dziećmi w Polsce jest znacząco wyższe w porównaniu do innych grup społecznych, a poziom ubóstwa dzieci jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem w 2011 roku sięgał 22%. Problem ten od szeregu lat wskazywany jest w debacie publicznej jako jedno z podstawowych wyzwań polityki społeczno-gospodarczej, a próba jego rozwiązania wymagać będzie kompleksowego podejścia do polityki rodzinnej, które musi objąć zmiany w zakresie polityki zatrudnienia rodziców, w połączeniu z reformą finansowego wsparcia rodzin z dziećmi.

Zachęcam do zapoznania się z załączoną informacją prasową i tabelami obrazującymi wyliczenia.

2013-05-27_Nasze drogie dzieci_informacja prasowa_Fundacja CenEA

KomentarzCenEA_FWR_27_05_2013_Tabela2-1

KomentarzCenEA_FWR_27_05_2013_Tabela1

Informacje dostępne są również na profilu Fundacji CenEA w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627386520622504&l=9066045f92Rodzina niepełna ma prawo do dodatków

29 grudnia 2012 | Autor

Orzekł to Trybunał Konstytucyjny, który na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich sprawdzał przepisy ustawy z listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z ustawą dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci wynosi 170 zł na jedno dziecko, ale ograniczał kwotę tego dodatku do 340 zł niezależnie od liczby dzieci w rodzinie. Zdaniem RPO takie zapisy były niezgodne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej. Trybunał uznał te przepisy za konstytucyjne, zgodne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej. Zdanie odrębne do wyroku złożyła Teresa Liszcz (sygnatura akt: K 28/11).

czytaj więcej