Posty otagowane ‘ świadczenia ’

Świadczenie pielęgnacyjne

28 maja 2014 | Autor

1330423_childrens_hands_1W ostatnich miesiącach w przepisach dotyczących opiekunów osób niepełnosprawnych dokonano zmiany. Rodzice niepełnosprawnych dzieci wywalczyli podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego. Od maja będą otrzymywali 1000 zł, a docelowo nawet 1300 zł na rękę (więcej…)Na czym stracimy, a na czym zyskamy?

29 grudnia 2012 | Autor

„Od 1 stycznia 2013 roku pensja minimalna w Polsce wyniesie 1600 zł brutto. To ważna informacja nie tylko dla najmniej zarabiających. Od płacy minimalnej zależy (więcej…)Od 1 XI wyższe zasiłki

1 listopada 2012 | Autor

Wraz z dniem 1 listopada br. zmieniają się stawki świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowe upoważniające do ich otrzymania. (więcej…)Emeryt może zyskać więcej

20 października 2012 | Autor

Sumy świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bywają zatrważająco niskie, podczas gdy dla wielu osób stanowią jedyne i główne źródło utrzymania. (więcej…)Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

30 września 2012 | Autor

Narodziny dziecka, jak przekonują rodzice, to najpiękniejsze chwile w życiu. Pary przez wiele miesięcy przygotowują się na ten moment – odkładają pieniądze, kupują potrzebne sprzęty czy środki higieniczne. Warto jednak wiedzieć, z jakich świadczeń pieniężnych mamy prawo skorzystać po narodzinach dziecka. Osoba zainteresowana nimi musi spełniać określone warunki oraz wykonać wszystkie czynności w obowiązujących terminach. Portal Bankier.pl przedstawia listę świadczeń oraz warunki, na podstawie których możemy się o nie ubiegać. Sprawdź i dowiedz się czego jeszcze nie wiesz o świadczeniach z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka.

Więcej„Rz”: Tłumy biednych po zasiłki i wyprawki

19 września 2012 | Autor

Wrzesień ruszył pełną parą, a przed instytucjami pomocowymi rozpoczęły się kolejki. Prawdziwe oblężenie przeżywają w chwili obecnej ośrodki pomocy społecznej w całym kraju. Nakreślona sytuacja jest (więcej…)Rewolucja w becikowym

16 września 2012 | Autor

W piątek Sejm RP znowelizował ustawę o świadczeniach rodzinnych. Zmiana dotyczy dwóch kwestii. Od 2013 roku tzw. becikowe przysługiwać będzie rodzinom o miesięcznych dochodach nieprzekraczających 1922 zł na osobę. Dotąd przysługiwało wszystkim niezależnie od wysokości dochodu. (więcej…)Nabór wniosków o zasiłki rodzinne

27 sierpnia 2012 | Autor

Od września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży w Wielkopolsce rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do korzystania ze świadczeń rodzinnych dla mieszkańców z terenu miasta na okres zasiłkowy 2012 / 2013. – Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (więcej…)Jakie świadczenia mogą otrzymać rodzice po urodzeniu dziecka

6 maja 2012 | Autor
liftarn_Cradle/openclipart.org

Becikowe czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

„Becikowe” to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Obecnie przysługuję ona matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu – jeśli wystąpił on w z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Do końca  2012 roku przyznanie „becikowego” nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Niezbędne formalności

Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).

Do wniosku należy dołączyć:
•    Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie becikowego
•    Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
•    Pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrana becikowe (np. przez drugiego z rodziców)

Od początku tego roku konieczne jest również  zaświadczenie, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 miesiąca ciąży do dnia porodu. Aby uzyskać becikowe młoda mama musi udać się na kontrolę do lekarza co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu uprawniający do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Jest on dostępny na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Zmiany w „becikowym” od 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 ma zostać wprowadzone kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania becikowego. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zakłada, że becikowe będzie przysługiwało rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 922 zł netto. Kwota ta odpowiada wysokości progu podatkowego (85 528 tys. zł rocznie) dla rodziny trzyosobowej, które stanowią obecnie połowę wszystkich rodzin ubiegających się o to wsparcie. Wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do becikowego oznacza, że rodzice będą musieli składać oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące ich dochody.

Zmiana w przyznawaniu becikowego  będzie dotyczyła dzieci urodzonych po 1 stycznia 2013 roku, co oznacza, że jeśli dziecko urodzi się jeszcze w 2012 roku a rodzic złoży wniosek o przyznanie zapomogi już w nowym roku, to zostanie on rozpatrzony na podstawie dotychczasowych przepisów . Kryterium dochodowe uprawniające rodziców do becikowego będzie podlegało weryfikacji co trzy lata na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych świadczeń rodzinnych.
Resort pracy szacuje, że w efekcie wprowadzenia kryterium dochodowego becikowe nie będzie przysługiwać na około 10 proc. urodzonych dzieci.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje jednorazowo matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu – jeśli wystąpił on w z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka –  którzy są uprawnieni do zasiłku rodzinnego. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od wysokości dochodu. Dochód netto nie może przekroczyć kwoty 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 583 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Niezbędne formalności

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka należy składać do momentu  ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia  u pracodawcy, jeśli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników. W przypadku  osób bezrobotnych, funkcjonariuszy lub osób,  których pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Do wniosku należy dołączyć:
•    dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku rodzinnego
•    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
•    orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
•    zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny wydawane przez Urzędy Skarbowe
•    zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu

Świadczenie „gminne”

Niektóre gminy i miasta wspierając politykę rodzinną na swoim terenie przyznają rodzicom jeszcze trzecie becikowe, samorządowe, według zasad określonych przez radnych. Najczęściej wysokość takiego świadczenia to ok. 1000-1500 zł, jednak tylko co 10-ta gmina decyduje się na tak rodzaj wsparcie dla rodzin.

CZYTAJ WIĘCEJ O BECIKOWYMCzy becikowe to recepta na Baby Boom?

6 maja 2012 | Autor

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że w Polsce stojącej nad demograficzną przepaścią potrzebna jest konsekwentna i skuteczna polityka rodzinna. Obecnie przyjmuje się, że zastępowalność pokoleń zapewnia współczynnik dzietności w wysokości 2.15,  natomiast
w Polsce wynosi on zaledwie 1.3, co plasuje nas na 209 miejscu wśród 222 krajów świata. Utrzymywanie się tak niskiego poziomu grozi starzeniem się społeczeństwa, znacznym pogorszeniem stanu finansów państwa, załamaniem systemu emerytalnego.

Młodzi ludzie odkładają decyzję o założeniu rodziny na rzecz rozwoju kariery zawodowej. Zmieniły się priorytety, a także model rodziny, który coraz częściej przedstawia się jako 2+1, z czego niekiedy tym „1” zostaje pies. Jednak to kryterium finansowe pozostaje największą przeszkodą w podjęciu decyzji o posiadaniu dziecka.

Młodym rodzicom z tytułu urodzenia dziecka  przysługuje jednorazowo tak zwane „becikowe” w wysokości 1000 zł. Taka sama kwota przysługuje rodzinom, które otrzymują zasiłek rodzinny w postaci dodatku do tego zasiłku. Część gmin wypłaca tzw. samorządowe  becikowe, którego wysokość ustalana jest przez radnych – najczęściej w wysokości od 1000 do 1500 zł. Podsumowując, z tytułu  urodzenia każdego dziecka rodzice mogą liczyć na około 1 do 3,5 tys. zł. Jednak należy pamiętać, że każde z tych świadczeń wypłacane jest jednorazowo. Pytanie, czy taka kwota wystarczy na  pokrycie chociaż części potrzeb, które dosłownie piętrzą się, gdy w rodzinie pojawia się dziecko.

Becikowe – za i przeciw 

Przeciwnicy becikowego przestrzegają, że staje się ono podstawą namnażania patologii. Takie przekonanie może potęgować wchodzące w życie od stycznia 2013 kryterium dochodowe, w wyniku którego świadczenie będzie przysługiwało rodzinom, w których dochód netto na osobę nie przekracza 1 922 zł. Trudno określić jednoznacznie czy decyzja o posiadaniu dziecka może być spowodowana jednorazowym przypływem gotówki, jednak w przypadku rodzin głęboko patologicznych należy brać taki scenariusz pod uwagę. W takim wypadku pieniądze najczęściej przekazywane są na potrzeby rodziców, często sprzeczne z potrzebami dziecka. W przypadku rodzin, w których  właśnie wielodzietność  jest przyczyną ubóstwa, jednorazowe świadczenie nie może być argumentem przy podejmowaniu decyzji o kolejnym dziecku.

Najpoważniejszym zarzutem wobec becikowego jest jego jednorazowość. Takie świadczenie nie rozwiązuje braku pieniędzy na bieżące utrzymanie dziecka, a tym bardziej nie gwarantuje środków na jego wychowanie, leczenie, czy przyszłe kształcenie. Kwota 1000 zł może pokryć jedynie minimalną część początkowych potrzeb, nie wystarczy chociażby na zapłacenie za zalecane w pierwszych latach życia dziecka szczepienia, m.in. przeciw meningokokom, pneumokokom, ospie wietrznej czy HiB (ich łączny koszt przekracza wysokość świadczenia). Jeszcze przed narodzinami dziecka rodzice muszą ponieść wysokie koszty związane z przystosowaniem pokoju dla swojej pociechy, z zakupem łóżeczka, przewijaka i innych niezbędnych akcesoriów. Zakup samych pampersów to miesięcznie   około 300 zł, do tego dochodzą oczywiście ubranka, kosmetyki, buteleczki, wanienka, fotelik samochodowy… Nawet w przypadku, gdy rodzice wymieniają się pewnymi akcesoriami, to i tak konieczne są ciągłe wydatki.

Becikowe to przykład działania systemowego, którego realne korzyści są nieporównywalnie niskie w stosunku do potrzeb.  Rocznie wypłata becikowego kosztuje budżet państwa ok. 390 mln złotych. Już samo jego wprowadzenie wywołało sprzeciw, miało być populistycznym działaniem rządu, który zajmuje się polityką rodzinną tylko dla uzyskania korzyści politycznych. Sceptycy oskarżają rząd o marnotrawienie publicznych pieniędzy, brak realnych korzyści, a jedynie stwarzanie iluzji, że prowadzona polityka rodzinna jest wystarczająca. Wprowadzenie kryterium dochodowego przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ograniczy znacznie ilość wypłacanych świadczeń. Szacuje się, że wprowadzone zmiany mogą przynieść sektorowi finansów publicznych oszczędności w wysokości około 250 mln zł rocznie.

Wieloletnia strategia

Becikowe powinno stanowić element długofalowej i przemyślanej, a przede wszystkim niezależnej od interesów politycznych, strategii polityki rodzinnej, a nie jej fundament. Niezbędne jest stworzenie rozwiązań, które ułatwią godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi. Decyzja o powiększeniu rodziny może być łatwiejsza, gdy młodzi rodzice   będą mieli możliwość zajmowania się dzieckiem, ze względu na długi i elastyczny urlop macierzyński oraz dostępność urlopów tacierzyńskich. Posiadanie dziecka nie może wiązać się ze strachem przed utratą pracy, a co za tym idzie z problemami finansowymi rodziny. W system wspierania młodych rodziców powinni włączyć się pracodawcy, po których stronie leży dostosowanie – uelastycznienie – czasu i form zatrudnienia. Równie ważny jest system ulg podatkowych, który stanowi odczuwalne wsparcie dla rodziny, a w przeciwieństwie do świadczeń jednorazowych nie powoduje uzależnienia się rodzin od pomocy z zewnątrz.

CZYTAJ WIĘCEJ O ŚWIADCZENIACH DLA RODZICÓW