Posty otagowane ‘ Trybunał Konstytucyjny ’

Ustawa o przemocy w rodzinie do TK

17 lipca 2014 | Autor

1108004_hand_srb_1Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek o kontrolę konstytucyjności ustawy przygotował Instytut Odro Iuris. Ustawie przedstawiono osiem zarzutów niekonstytucyjności, jak również wniesiono o pilne rozpatrzenie wniosku przez Trybunał Konstytucyjny, z uwagi na społeczną doniosłość problemu, poważny charakter zarzutów konstytucyjnych oraz częstotliwość, z jaką stosowane są kontrowersyjne regulacje. Zakwestionowane regulacje mają godzić w chronione konstytucyjnie m.in. dobro dziecka i autonomię rodziny.

czytaj więcej

 Opłata za drugi kierunek

15 czerwca 2014 | Autor

1109366_graduateUniwersytet Warszawski i Uniwersytet Szczeciński zdecydowały, że w roku 2014/2015 opłaty za drugi kierunek studiów stacjonarnych nie będą pobierane. Wszystko z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który 5 czerwca uznał przepisy dotyczące (więcej…)Polska emerytura

9 maja 2014 | Autor

moedas-1403392-mTrybunał Konstytucyjny orzekł, że podwyższenie przez rząd wieku emerytalnego do 67 lat jest zgodne z Konstytucją RP. Eksperci alarmują, że powinniśmy zwiększyć dzietność, a system emerytalny przewiduje wypłatę coraz niższych emerytur. Ponadto mamy coraz mniej (więcej…)Zabiorą prawo jazdy za nie płacenie alimentów

12 lutego 2014 | Autor

motorway-1198014-mTrybunał Konstytucyjny orzekł, że nakaz zatrzymywania prawa jazdy osobom, uchylającym się od płacenia alimentów, nie narusza zasady proporcjonalności – podaje RMF FM. Jednak, jeśli dłużnik nie (więcej…)Zmiany w OFE

28 grudnia 2013 | Autor

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianach w systemie emerytalnym. Skorzystał też ze swoich uprawnień i skierował akt do Trybunału Konstytucyjnego. W opinii Komorowskiego sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni zbadać kilka elementów rządowej ustawy. Jego wątpliwości budzi przede wszystkim zakaz inwestowania w obligacje, nakaz lokowania środków w akcje (75 proc. portfela OFE) i zakaz reklamy funduszy emerytalnych.

616474_suitcase_full_of_money

WięcejNie będzie wychowania seksualnego

23 maja 2013 | Autor

Zakaz wprowadził 22 maja chorwacki Trybunał Konstytucyjny. Lekcje rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat. Trybunał podkreślał, że materiały do nauki tego przedmiotu (więcej…)Rodzina niepełna ma prawo do dodatków

29 grudnia 2012 | Autor

Orzekł to Trybunał Konstytucyjny, który na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich sprawdzał przepisy ustawy z listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z ustawą dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci wynosi 170 zł na jedno dziecko, ale ograniczał kwotę tego dodatku do 340 zł niezależnie od liczby dzieci w rodzinie. Zdaniem RPO takie zapisy były niezgodne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej. Trybunał uznał te przepisy za konstytucyjne, zgodne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej. Zdanie odrębne do wyroku złożyła Teresa Liszcz (sygnatura akt: K 28/11).

czytaj więcej