Posty otagowane ‘ Unia Europejska ’

Europejski Rok Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego już w 2014?

16 listopada 2012 | Autor

Z taką inicjatywą na forum Unii Europejskiej wystąpiła organizacja COFACE (Confederation of Family Organisations in the European Union). W tym celu 22  października 2012 r. została zainicjowana w Parlamencie Europejskim pisemna Deklaracja numer 0032/2012,  podpisana przez Posłankę Marian HARKIN (ALDE, Irlandia) oraz przez Posłanki Elisabeth MORIN-CHARTIER (EPP – Francja) i Robertę ANGELILLI (EPP – Włochy) oraz Juttę STEINRUCK (Socjaldemokraci – Niemcy). Ponadto na forum Rady Unii Europejskiej temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego był akcentowany podczas Prezydencji Polski w Radzie w II połowie 2011 roku i stanowił jeden z priorytetów w obszarze polityki społecznej i równości szans. Ideę Europejskiego Roku Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego wsparł również w Polsce Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim liście do Komisarza Laszlo Andora. Decyzja dotycząca tematyki przyszłego roku nie została jeszcze podjęta. Natomiast wsparcie deklaracji 0032/2012 przez jak największą liczbę europarlamentarzystów wzmocni szansę na jej powodzenie.

Minister Kosiniak-Kamysz_ER 2014Relacja z konferencji „Czas na pracę – czas na rodzinę”

14 listopada 2012 | Autor

12 listopada w godzinach 12.00-15.00 odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Fundację dla Europy, portal ObserwatoriumRodzinne.pl oraz Rektorar Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Tematem seminarium był wpływ polityki na rzecz rodziny na rozwój kapitału ludzkiego w wybranych państwach Unii Europejskiej. W spotkaniu, oprócz prelegentów polskich, wzięli udział przedstawiciele niemieckich i austryjackich kręgów naukowych, międzynarodowe autorytety w dzidzinie polityki ropdzinnej. Wśród zaproszonych gości i słuchaczy znaleźli się wysłannicy z ramienia Kancelarii Prezydenta RP, pracownicy organizacji III sektora, studenci oraz członkowie specjalisycznych kół naukowych.

Pierwszym przemawiającym był dr Gregor Hochreiter, wykładowca Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonimicznego oraz Uniwersytetu w Lichtensteinie. Oprócz kariery naukowej, Hochreiter pracował jako analityk dla Raiffeisen Zentralbank. Pomimo wyraźnego zainteresowania ekonomią, dr Hochreiter swoje wystąpienie poświęcił kwestiom filozoficznym. Nawiązując do Platona i Arystotelesa stwierdzil, że rodzina powinna być pierwszą i podstawową szkołą cnoty. Społeczeństwo musi natomiast pielęgnować idee, takie jak dobro i piękno oraz utrwalać je w normach społecznych, jak również w systemie politycznym i prawnym.

Prof. dr hab. Ewa Leś, reprezentująca Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas i Państwową Akademię Nauk, swoje przemówienie poświęciła kwestii polityki rodzinnej wobec rodzin o niskim statusie ekonomicznym, społecznym oraz słabym kapitale kulturowym. Jej zdaniem polityka rodzinna prowadzona przez nasze państwo sprzyja utrwalaniu nierówności i marginalizuje rodziny nisko uposażone. Profesor apelowała o to, by nie stawiać znaku równości między rodziną dotkniętą ubóstwem a rodziną patologiczną.

Dr Hans-Peter Klos z Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii, autor licznych opracowań na temat wpływu demografii na gospodarkę, zachęcał do szerszego spojrzenia na kwestię rodzin i kapitału ludzkiego. Podniósł on rozważania na temat związku kapitału ludzkiego oraz dobrobytu ekonomicznego. Zaprezentował myślenie o polityce rodzinnej nakierowane na planowanie i przewidywanie. W jego opinii zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i dobrostanu rodzin jest inwestycją na przyszłość .

Dr Arkadiusz Durasiewicz z Wyższej Szkoły Pedagogicznej (TWP) w Warszawie zaprezentował zgromadzonym wyniki badań własnych, dotyczące efektywności polityki rodzinnej w Polsce i w wybranych państwach UE. Dr Durasiewicz podkreślił, że w obecnych czasach największe problemy, które odwlekają decyzję o posiadaniu dziecka, to kwestia mieszkaniowa oraz niepewna sytuacja kobiet na rynku pracy. Doktor wyraźnie podkreślił, że polska polityka rodzinna jest skrajnie selektywna i nie wspomaga rodzin w zakresie wypełniania ich podstawowych zadań i funkcji.

Konferencja zakończyła się burzliwą dyskusją dotyczącą bierności kolejnych ekip rządzących wobec kryzysu demograficznego i postępującego zubożenia społeczeństwa. Słuchacze bardzo chętnie włączyli się w rozmowy dotyczące kształtu propagowanego modelu rodziny oraz skuteczności podejmowanych działań w zakresie pomocy rodzinom.Czas na pracę – czas na rodzinę…

9 listopada 2012 | Autor

Fundacja Energia dla Europy, portal ObserwatoriumRodzinne.pl oraz Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech zapraszają na drugą polsko-niemiecką konferencję pod tytułem „Czas na pracę – czas na rodzinę… Polityka na rzecz rodziny, a rozwój kapitału ludzkiego w wybranych państwach Unii Europejskiej”. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 12 listopada w godz. 12.00-15.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49. Wśród gości nie zabraknie polskich oraz międzynarodowych autorytetów w dziedzinie polityki rodzinnej.
Swój udział w dyskusji zapowiedzieli już między innymi dr Gregor Hochreiter z Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Hans-Peter Klös z Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii oraz  dr Arkadiusz Durasiewicz z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP  w Warszawie.
Organizatorzy zapewniają gościom debaty tłumaczenie symultaniczne oraz serwis kawowy.
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Potwierdzenia udziału prosimy przysyłać na adres: fede@fede.org.pl

ZAPROSZENIEBrak dowodów na efektywność polityki rodzinnej

31 października 2012 | Autor

Debata o problemach demograficznych jest wciąż gorąca. Podsycają ją media oraz politycy prześcigający się w nowych rozwiązaniach. (więcej…)Nie tylko Polska walczy z demografią

31 października 2012 | Autor

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyznaje, że problemy demograficzne, jak starzenie się społeczeństwa i coraz mniejsza liczba ludności, są największym wyzwaniem dla Niemiec oprócz globalizacji. (więcej…)Czas na pracę – czas na rodzinę…

29 października 2012 | Autor

Fundacja Energia dla Europy, portal ObserwatoriumRodzinne.pl oraz Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech zapraszają na drugą polsko-niemiecką konferencję pod tytułem „Czas na pracę – czas na rodzinę… (więcej…)Czas na pracę – czas na rodzinę…

26 października 2012 | Autor

Fundacja Energia dla Europy, portal ObserwatoriumRodzinne.pl oraz Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech zapraszają na drugą polsko-niemiecką konferencję pod tytułem „Czas na pracę – czas na rodzinę… Polityka na rzecz rodziny, a rozwój kapitału ludzkiego w wybranych państwach Unii Europejskiej”. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 12 listopada w godz. 12.00-15.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49. Wśród gości nie zabraknie polskich oraz międzynarodowych autorytetów w dziedzinie polityki rodzinnej.
Swój udział w dyskusji zapowiedzieli już między innymi dr Gregor Hochreiter z Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Hans-Peter Klös z Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii oraz  dr Arkadiusz Durasiewicz z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP  w Warszawie.
Organizatorzy zapewniają gościom debaty tłumaczenie symultaniczne oraz serwis kawowy.
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Potwierdzenia udziału prosimy przysyłać na adres: fede@fede.org.pl

ZAPROSZENIE„Rodzina w zmieniającym się świecie”

25 października 2012 | Autor

Pod takim tytułem odbyła się wczoraj konferencja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Zebrani uczestnicy debatowali na temat społecznych i (więcej…)Młodzi bierni

25 października 2012 | Autor
sxc_hisks

W Europie przybywa młodych ludzi, którzy nie pracują, ale i też nie uczą się. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) przedstawiła badania wskazujące, że  niemal co szóstą osobę w wieku 15-29 lat można zaliczyć do grona nieaktywnych. Niestety grupa tych osób zwiększa się z powodu kryzysu gospodarczego. Około 14 mln młodych obywateli państw Unii Europejskiej jest klasyfikowanych jako NEET, czyli bez wykształcenia, pracy i wyszkolenia zawodowego (ang. No Education, Employment and Training). Brak aktywności ze strony młodych stanowi dodatkowy koszt dla wszystkich obywateli.

czytaj więcej

sxc_hisks

sxc_hiskisEstonia: coraz więcej fikcyjnych małżeństw

24 października 2012 | Autor

Wiele osób, chcąc uzyskać pozwolenie na pobyt w Unii Europejskiej, dokonuje płatności za zawarcie czasowego związku z obywatelami Estonii. Na stronach internetowych można spotkać wiele propozycji układu polegającego na wejściu w związek małżeński w zamian za obywatelstwo. Władze państwa wiedzą o nasilającym się problemie i pracują nad sposobem zmniejszenia skali zjawiska. Proces ujawnienia i udowodnienia fikcyjnego małżeństwa jest jednak bardzo trudny. W ubiegłym roku udało się ujawnić 35 tego typu małżeństw. Zostały one anulowane, a zagraniczni małżonkowie odesłani do swojej ojczyzny.

czytaj więcej