Posty otagowane ‘ Urząd Pracy ’

Bezrobocie rejestrowane w sierpniu wyniosło 10 proc.

23 września 2015 | Autor

1078874_word_work_on_the_dicesJak podał w środę Główny Urząd Statystyczny, poprawia się sytuacja na rynku pracy. W końcu sierpnia 2015 r. w Polsce w urzędach pracy było zarejestrowanych 1 mln 563,5 tys. osób bezrobotnych; czyli 10 proc. czynnych (więcej…)Profile dla bezrobotnych

31 sierpnia 2014 | Autor

1078874_word_work_on_the_dicesPod koniec maja weszła w życie ustawa, która nałożyła obowiązek profilowania osób rejestrujących się w urzędach pracy. Powstał kolejny formularz do wypełnienia dla osoby bezrobotnej. Pomysł wzbudza głosy (więcej…)Pomoc dla 700 bezrobotnych

16 kwietnia 2013 | Autor

strefa biznesu15 kwietnia Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał umowę z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym w Olsztynie, który ma pomóc w znalezieniu pracy bezrobotnym zarejestrowanym w urzędach pracy w Tarnobrzegu, Krośnie i (więcej…)Walka z bezrobociem

19 lutego 2013 | Autor

18 lutego na konferencji z okazji 15-lecia istnienia powiatów, prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, zaapelowała o więcej swobody dla powiatów w walce z bezrobociem. Natomias (więcej…)Zarejestrowani dla opieki medycznej

18 lutego 2013 | Autor

Bezrobotni nie chcą pracować i nie szukają pracy. Na początku roku w urzędach pracy przybyło prawie 160 tys. bezrobotnych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w (więcej…)Polacy bez pracy

25 stycznia 2013 | Autor

W grudniu 2012 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 244,1 tys. bezrobotnych. Tak wielu bezrobotnych pod koniec roku kalendarzowego nie było w Polsce od sześciu lat. Analitycy podkreślają, że (więcej…)Młodzi bez pracy, szans i perspektyw

7 grudnia 2012 | Autor

W Polsce bezrobocie wśród osób do 25. roku życia wynosi 27,8 proc. Sytuacja w kraju i w Unii Europejskiej oraz panujący kryzys nie daje, ale zabiera miejsca pracy młodym. Ci, po skończeniu studiów są zatrudniani w ostatniej kolejności (więcej…)Zwiększa się liczba osób chronicznie bezrobotnych

16 lipca 2012 | Autor
dgp

Niestety, zjawisko trwałego bezrobocia stale się zwiększa. Przybywa osób długotrwale bezrobotnych, czyli takich, których łączny czas pozostawania bez pracy w ostatnich dwóch latach przekracza 12 miesięcy. Jest to spowodowane między innymi brakiem pieniędzy na aktywizację osób bezrobotnych. Brakuje pieniędzy na szkolenia, publiczne roboty i inwestycje, a także na pomoc osobom, które chcą założyć własny biznes. (więcej…)Rząd chce pomagać młodym

13 lipca 2012 | Autor

Zamierza dawać pieniądze nie tylko bezrobotnym, ale także studentom i absolwentom. Jednym ze sposobów na wyjście z bezrobocia jest założenie własnej działalności gospodarczej. W tym roku Fundusz Pracy ma do dyspozycji na ten cel 360 mln zł. O pomoc z Urzędu Pracy na rozkręcenie własnego biznesu dzisiaj może strać się bezrobotny, który nie prowadził w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy działalności gospodarczej. Natomiast od przyszłego roku wiceminister pracy Jacek Męcina zapowiada uruchomienie, obok dotacji, programów częściowo umarzanych, preferencyjnych kredytów dla młodych przedsiębiorców. – W ten sposób część tych pieniędzy wracałaby do budżetu i można by je przeznaczyć dla następnych osób – tłumaczy Męcina.

więcej