Posty otagowane ‘ wyprawka szkolna ’

„Wyprawka szkolna” nie dla biednych

10 października 2014 | Autor

1407384_color_pencilNIK skontrolował rządowy program „Wyprawka szkolna”. Z raportu Izby wynika, że zawiła biurokracja pozbawiła wielu biedniejszych rodziców szans na zwrot chociaż części wydanych na książki pieniędzy. Tymczasem program ma wspierać finansowo te rodziny, które nie stać na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. Raport wykazał, że w ubiegłym roku  pomoc otrzymało 386 tys. uczniów, czyli 67 proc. uprawnionych. Ponadto wykorzystano do tego jedynie połowę zaplanowanych na ten cel środków.

czytaj więcej„Nie – dla likwidacji wyprawki szkolnej”

15 kwietnia 2014 | Autor

booksPoniżej publikujemy oświadczenie Stowarzyszenia ZDR3+ Koło w Jaworznie, które otrzymaliśmy na skrzynkę redakcyjną.

Od 14 kwietnia w ramach inicjatywy obywatelskiej „Nie – dla likwidacji wyprawki szkolnej” wyrażamy swój sprzeciw wobec polityki rządu, która jest według nas antyrodzinna. W związku z tym rozpoczynamy akcję zbierania podpisów pod ww inicjatywą. Końcem kwietnia na biurko Minister Edukacji Narodowej trafi list w tej sprawie. Ponadto umieszczamy dokumenty do prowadzonej akcji: listy poparcia oraz instrukcję do list poparcia. Chcemy zebrać 100 000 podpisów do końca wakacji. Inicjatorem akcji jest Agnieszka Białek – wiceprzewodnicząca ZDR3+ Koło w Jaworznie, mama 4 dzieci. Akcja prowadzona jest na:
– Facebooku: Nie dla likwidacji wyprawki szkolnej
www.3plusjaworzno.pl
Na ww stronach można pobrać formularze w celu włączenia się do inicjatywy.

Pismo przewodnie do Ministerstwa

lista poparcia Nie dla likwidacji wyprawki szkolnejWyprawka szkolna

26 sierpnia 2013 | Autor

booksPoczątek roku szkolnego, to duży wydatek dla rodziców. Cieszą się natomiast sprzedawcy na stoiskach z artykułami szkolnymi i w księgarniach. Rząd co roku przeznacza ponad 100 mln zł na tzw. wyprawkę szkolną. Dzięki tym środkom rodziny mniej zamożne, ale także np. wielodzietne mogą łatwiej kupić podręczniki do szkoły. Niestety okazuje się, że  spora część (więcej…)CBOS: 1122 zł wydali średnio rodzice na początku roku szkolnego

26 października 2012 | Autor

Jak podaje CBOS, „wśród badanych rodzin nie ma ani jednej, dla której początek roku szkolnego nie wiązałby się z żadnymi kosztami. Najniższa wydana kwota to 200 złotych, a najwyższa – 3800 złotych”. W poprzednim roku kwota ponoszona przez rodziców średnio wyniosła 1031 zł. Badanie wykazało, że 55 proc. ankietowanych rodzin wydało ponad 800 zł. na wyprawkę szkolną. Ponad jedna piąta (21 proc.) wydała kwoty w przedziale 501–800 zł. Nieco mniej, bo 19 proc. badanych, nie przekroczyło kwoty 500 zł. Natomiast 5 proc. nie umiało wskazać ile wydało w związku ze startem nowego roku szkolnego.

czytaj więcej„Wyprawka szkolna”

26 sierpnia 2012 | Autor

Nowy rok szkolny zawsze generuje ogromne wydatki. Wyprawka szkolna dla dziecka to wydatek rzędu nawet kilkuset złotych. Zeszyty i przybory szkolne to tylko niewielki ułamek całej kwoty, najwięcej wydaje się na zakup podręczników.

Rodziny słabiej uposażone mogą starać się o dofinansowanie. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2012” jest to suma sięgająca nawet 350 zł. Podstawowym kryterium są dochody w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę (351 zł.). Warto zaznaczyć, że niezależnie od dochodów o refundację podręczników mogą starać się rodziny wielodzietne. Pomocą objęci są także uczniowie niepełnosprawni, w ich przypadku sytuacja życiowa również nie ma znaczenia. Pierwszym krokiem do otrzymania wsparcia jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem lub zaświadczeniem o wysokości otrzymywanych świadczeń. Szczegółowe informacje uzyskać można w szkole lub urzędzie gminy.

Więcej

Szczegóły akcji Zasiłek losowy na cele edukacyjne

17 sierpnia 2012 | Autor

Rada  Ministrów wyraziła aprobatę w sprawie rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom. Zasiłek losowy na cele edukacyjne w roku 2012 regulowany jest przez szczegółowe rozporządzenie w tej sprawie. Projekt i rozporządzenie przedłożył minister edukacji narodowej. Zasiłek losowy na cele edukacyjne ma obejmować pokrycie kosztów takich jak zakup podręczników czy pomocy dydaktycznych. Będzie to jednorazowe świadczenie w wysokości tysiąca złotych, do którego uprawnione są rodziny posiadające dzieci w wieku szkolnym, które to rodziny ucierpiały w wyniku nawałnic, huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi. Na wypłatę świadczenia wygospodarowano blisko 2,5 mln złotych z rezerwy budżetu państwa i szacuje się,  że pomoc trafi do 2,5 tys uczniów.

Jakie są zasady przyznawania zasiłku? Kiedy pieniądze trafią do uprawnionych rodzin?

więcejRząd da wiecej na wyprawki

10 kwietnia 2012 | Autor

O 25 mln zł więcej niż w zeszłym roku planują przeznaczyć władze na program „Wyprawka szkolna”. W ramach rządowego programu rodzice dostaną w sumie 140 mln zł dofinansowania do zakupu podręczników dla swoich pociech. Planowana jest także zmiana zasad ubiegania się o dodatek.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zmiany polegać mają m.in. na zwiększeniu progu dochodów rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania w ramach „Wyprawki szkolnej”

Czytaj więcej na rp.pl