Posty otagowane ‘ zatrudnienie ’

Magisterka nie gwarantuje pracy

31 października 2012 | Autor

Młodzi ludzie, którzy stoją przed progiem dorosłości, mają nie lada orzech do zgryzienia. Posiadanie wyższego wykształcenia nie gwarantuje pracy. Brak stałych dochodów i niemożność usamodzielnienia się są natomiast podstawowy przeszkodami w założeniu rodziny. Liczba bezrobotnych absolwentów rośnie w zaskakującym tempie. W czym tkwi problem?

” – Problemy osób po studiach wiążą się także ze złą strukturą kształcenia na uczelniach”– ocenia Paweł Strzelecki z Instytutu Ekonomicznego NBP.

 

 

Więcej„Młodzi w Biznesie”

22 października 2012 | Autor

Pod tą nazwą kryje się projekt realizowany przez Akademię Edukacji Regionalnej, jeden z działów Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2. Rezultatem „Młodych w Biznesie” jest przede wszystkim stworzenie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy dla młodych ludzi, którzy niejednokrotnie walczą z licznymi problemami na rynku pracy. Sama Akademia Edukacji Regionalnej zajmuje się m.in. kształceniem młodych przedsiębiorców poprzez szkolenia czy możliwość spotkania się z doradcami, którzy również wspierają  tworzenie profesjonalnych biznes-planów.

czytaj więcejDlaczego szkoła krzywdzi dzieci?

19 października 2012 | Autor

Pracodawcy narzekają na młode pokolenie. Absolwenci studiów wyższych często są nieprzygotowani do pracy zawodowej – to powszechna opinia wśród (więcej…)Rz: rząd będzie dopłacał do pensji

18 października 2012 | Autor

„Rzeczpospolita” ustaliła, że „zapowiedziany przez rząd program polityki prorodzinnej będzie trójfilarowy”. Co to oznacza? Jak czytamy na stronie gazety, „obok wydłużonego urlopu macierzyńskiego i utworzenia sprawnego systemu opieki instytucjonalnej dla dzieci rząd, planuje wprowadzenie ulg dla osób wracających do pracy po rocznym urlopie na wychowanie dziecka”. Rząd przewiduje możliwość dopłaty 9 tys. zł dla przedsiębiorcy, który będzie chciał stworzyć miejsce i zatrudnić rodzica wracającego po wolnym związanym z narodzinami dziecka. Dodatkowo firmy dające pracę na istniejących etatach będą mogły liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń. Planowane zmiany mają wejść w życie w roku 2014.

czytaj więcejKobieta karmiąca ma swoje prawa

5 października 2012 | Autor

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić przerwę dla karmiącej matki. Przerwa należy się  na podstawie wniosku złożonego przez zatrudnioną oraz orzeczenie lekarskie. W przypadku, gdy czas pracy przekracza 6 godzin dziennie, pracownicy na jedno karmione dziecko przysługują dwie przerwy 30- minutowe lub dwie 45- minutowe, gdy jest więcej niż jedno dziecko. Przerwy na karmienie są płatne na tych samych zasadach, co zwolnienie lekarskie oraz przysługują w wymiarze indywidualnie ustalanym.

 

 

Więcej

 

 Mniej studentów ze stypendium naukowym

1 października 2012 | Autor

Reforma systemu przyznawania stypendiów spowodowała, że w 2011 r. aż 101 tys. studentów mniej niż w 2010 r. otrzymało stypendium za wyniki. Nowy system polega na wprowadzeniu stypendium rektora dla najlepszych studentów w miejsce stypendium za wyniki w nauce. Ponadto takie stypendium rektora na każdym kierunku może otrzymywać jedynie 10 proc. studentów. Zdaniem ekspertów mniejsza liczba pobieranych stypendiów naukowych nie jest wynikiem spadku ilości zdolnych uczniów, ale koniecznością spełnienia przez nich zbyt rygorystycznych kryteriów. – Otrzymanie stypendium rektora jest coraz trudniejsze, od studentów wymaga się osiągnięć jak od naukowców – mówi Wiesław Suchowiejko, poseł PO, członek stałej podkomisji ds. ekonomiki edukacji i nauki. Powoduje to, że np. zdolni sportowcy z powodu braku wysokich średnich nie mogą uzyskać stypendium.

czytaj więcejNa Śląsku więcej pracy

26 września 2012 | Autor

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE) zostanie zrealizowane 15 nowych projektów, które prawdopodobnie utworzą 735 nowych miejsc pracy. KSSE obecnie tworzy (więcej…)NBP: bezrobotni raczej nie znajdą pracy

24 września 2012 | Autor

Opublikowany przez NBP raport dotyczący rynku pracy wskazuje, że w II kwartale tego roku spadło zatrudnienie w przemyśle i rolnictwie, wolniej też wzrasta liczba zatrudnionych w usługach. Wzrasta aktywność zawodowa, ale (więcej…)Pracownik- hybryda

23 sierpnia 2012 | Autor

Gazeta Prawna donosi o nowym zjawisku w biznesie. Pracodawcy coraz częściej poszukują osób, które zechciałyby pracować na jednym etacie, ale wykonując obowiązki z zakresu dwóch lub trzech stanowisk. Trend obejmuje nie tylko szczebel menadżerski, lecz również szeregowych pracowników. Osoba skłonna pracować w takim systemie automatycznie nazywana jest pracownikiem- hybrydą. Znawcy tematu zaznaczają, że zatrudnianie multizawodowców w skali roku pozwala oszczędzić na kosztach pracy nawet 5 do 10 proc. (więcej…)Polska podzielona

22 sierpnia 2012 | Autor

Najlepiej zarabia się na Śląsku. Średnie zarobki w przemyśle w tym rejonie sięgnęły już 4437 zł. To najwyższe płace w kraju. Drugie miejsce w rankingu zajmuje województwo mazowieckie, lecz warto dodać, że w tym przypadku Warszawa zawyża przeciętne wynagrodzenie. Stolica od lat przyciąga dobrze wyspecjalizowanych specjalistów, których płace są niebagatelnie wyższe od zarobków szeregowych pracowników.

Najgorzej sytuacja ma się w rejonach rolniczych. Województwo warmińsko- mazurskie, podkarpackie, podlaskie świętokrzyskie czy zachodniopomorskie- to miejsca nieporównywalne z czołówką. Tam zarabia się mniej nawet o 1100-1300 w stosunku do najlepszych.

Piotr Rogowiecki, ekspert organizacji Pracodawcy RP podkreśla, iż wysokość zarobków ma istotny wpływ na poziom bezrobocia. GUS potwierdza tę opinię, bowiem płace są najniższe w rejonach największego bezrobocia. Zdaniem specjalistów dysproporcje między polskimi województwami mogą się nadal pogłębiać, bo hamowanie zwykle najbardziej odczuwają najsłabsze regiony.

Kto straci?

Więcej