Posty otagowane ‘ zmiany ’

Ocena zmian w 1989 r.

4 czerwca 2013 | Autor

1091846_bar_graphWiększość Polaków uważa, że warto było zmienić ustrój (60 proc.) – tak wynika z sondażu CBOS-u. Jednocześnie niemal co piąty badany (18 proc.) uważa, że on i jego rodzina na przemianach stracili. Spora część Polaków (59 proc.) uważa, że szanse związane z transformacją nie zostały właściwie wykorzystane. Ocena Okrągłego Stołu zależy od sytuacji materialnej badanego i od wieku. Najbardziej zadowoleni ze zmian są obecni czterdziestolatkowie. Natomiast za ofiary tych wydarzeń uważają się osoby bezrobotne i o niskich dochodach.

czytaj więcej„Zmiany w politycze rodzinnej rządu…” cz.1

7 stycznia 2013 | Autor

Analiza zamierzeń i deklaracji rządu dotyczących polityki rodzinnej nie napawa wielkim optymizmem. Krokiem w bardzo dobrym kierunku jest na pewno wydłużenie do jednego roku okresu urlopu macierzyńskiego. Ale to w zasadzie jedyna policzona, przemyślana i skończona propozycja rządu, która może realnie poprawić kondycję rodzin i przyczynić się do zwiększenia wskaźnika dzietności. Godne poparcia jest działanie, które ma doprowadzić do poprawy sytuacji rodziców w zakresie opieki przedszkolnej, ale bardzo poważne obawy budzi po pierwsze to czy plany rządu są realne, po drugie zmiany powinny być głębsze i bardziej systemowe.

Zapraszamy do lektury raportu.